Dizziness and balance disorders in the elderly

Aleksandra Modlińska, Aleksander Florczak, Natalia Krakowska, Marlena Kontowicz, Hubert Lange, Adrian Zwolinski, Ewa Rozmanowicz, Aleksandra Fortuna, Klaudia Kwiatkowska, Olga Rymarska, Beniamin Szmelcer, Michał Wilczyński, Daria Zaborna, Mateusz Porada, Kornelia Kędziora-Kornatowska

Abstract


Background: Patients in the geriatric age are characterized by the presence of degenerative changes, significantly affecting their daily functioning. One of the most common symptoms accompanying the elderly include dizziness and balance disorders. This is an extremely important issue, because even every third patient can report such ailments. Often, especially in the group of geriatric patients, these problems are related to disorders in the circulatory system, and more specifically to orthostatic hypotension.
Material and methods: Analysis of available literature, articles in the Google Scholar and PubMed database using keywords: geriatrics, dizziness, balance disorders.
Results: In the treatment of dizziness and disorders of the balance we distinguish pharmacological and non-pharmacological methods where kinesitherapy (exercises) looms large. In the case of pharmacological treatment, attention should be focused on causal therapy because symptomatic treatment can cause side effects and should therefore be used as soon as possible. In many cases, pharmacological treatment can be fully replaced by normal and individually conducted physiotherapeutic procedures. Training to which a patient is subjected should consist of many elements, which, however, will be adapted to the conditions that can meet a patient in everyday life. In diagnostics of the above-mentioned problems, research on stabilometric platforms is becoming more and more important. Increasingly, also in the rehabilitation of patients with a problem with equilibrium, modern technology in the form of virtual reality is used.
Conclusions: Dizziness and balance disorders can result in many problems, which is why correct diagnosis and effective treatment are so important, especially because it is a problem for more and more people. Greater importance should be attached to prevention. Although modern forms of fighting these disorders are being introduced, there is still a need for further research on their effectiveness.

Keywords


geriatrics; dizziness; balance disorders

Full Text:

PDF

References


Krajewski K., Rosiak O., Szczepanik M., Walak J., Woszczak M., Gawrońska A., Józefowicz-Korczyńska M. (2018). Rehabilitation in elderly patients with dizziness and balance unsteadiness. Otolaryngologia polska (The Polish otolaryngology), 72(1), 5

Januszko L.: Rehabilitacja w geriatrii. Rehabilitacja Medyczna. Wrocław, Urban & Partner, 2003: 541-549

Jahn K., Kressig R. W., Bridenbaugh S. A., Brandt T., Schniepp R. (2015). Dizziness and unstable gait in old age: etiology, diagnosis and treatment. Deutsches Ärzteblatt International, 112(23), 387

Barin K., Dodson E. E. (2011). Dizziness in the elderly. Otolaryngologic Clinics of North America, 44(2), 437-454

Czerwiński E., Białoszewski D., Borowy P., Kumorek A., Białoszewski A. (2008). Epidemiologia, znaczenie kliniczne oraz koszty i profilaktyka upadków u osób starszych. Ortop Traumatol Rehabil, 10(5), 419-427

Salzman B. (2010). Gait and balance disorders in older adults. Am Fam Physician, 82(1), 61-68

Ham R. J., Sloane P. D., Warshaw G. A., Potter J. F., Flaherty E. (2014). Ham's Primary Care Geriatrics E-Book: A Case-Based Approach (Expert Consult: Online and Print). Elsevier Health Sciences, 243-257.e3

Murdin L., Davies R. (2008). Dizziness. Medicine, 36(10), 535-539

Minor L. B., Hullar T. E., Zee D. S. (2003). Anatomy and physiology of the vestibular system. Clinical Neurotology: Disorders of hearing, balance, and the facial nerve, 37-54

Hijmans J. M., Geertzen J. H., Dijkstra P. U., Postema K. (2007). A systematic review of the effects of shoes and other ankle or foot appliances on balance in older people and people with peripheral nervous system disorders. Gait & posture, 25(2), 316-323

Mtui E., Gruener G., Dockery P. (2015). Fitzgerald's Clinical Neuroanatomy and Neuroscience E-Book. Elsevier Health Sciences, 202-206

Narożny W., Siebert J., Wojtczak R.; "Epidemiology of vertigo and balance problems"; Forum Medycyny Rodzinnej 2010, vol. 4, no 5, 356–365

Edbom-Kolarz A., Marcinkowski J.T.; "Falls of the elderly - causes, consequences, prevention"; Hygeia Public Health 2011, 46(3): 313-318

Gryglewska B. Zawroty głowy i upadki u osób w starszym wieku – wybrane zagadnienia praktyczne. Aktualności Neurologiczne 2018; 18 (1), 40-46

Zamysłowska-Szmytke E., Szostek-Rogula S., Śliwińska-Kowalska M.; "Functional assessment of patients with vertigo and dizziness in occupational medicine"; Occupational Medicine 2018;69(2):179–189

Stańczyk A., Gielerak G.; "Syncope in elderly patients"; Medycyna po Dyplomie 2011(20); 7(184): 109-115

Litwin T., Członkowska A. (2008). Zawroty głowy w praktyce neurologa-diagnostyka i leczenie. Polski Przegląd Neurologiczny, 4(2), 78-86

Szostek-Rogula S., Zamysłowska-Szmytke E. (2015). Przegląd skal i testów dla oceny czynnościowej pacjenta z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi. Otorynolaryngologia, 14(3)

Szostek-Rogula S., Zamysłowska-Szmytke E. (2018). Walidacja polskiej wersji kwestionariusza Dizziness Handicap Inventory. Otorynolaryngologia, 17(3)

Borowicz A. M. (2014). Problem upadków u osób starszych. Kinezyterapia, 2, 21-26

Błaszczyk J. W., Czerwosz L. (2005). Stabilność posturalna w procesie starzenia. Gerontologia Polska, 13(1), 25-36

Szot P., Golec J., Szczygieł E. (2008). Przegląd wybranych testów funkcjonalnych, stosowanych w ocenie ryzyka upadków u osób starszych. Gerontologia Polska, 16(1), 12-17

Balatsouras D.G., Koukoutsis G., Fassolis A., Moukos A., Apris A. Benign paroxysmal positional vertigo in the elderly: current insights. Clinical Interventions in Aging 2018:13 2251–2266

Gazzola J. M. Dizziness in the elderly. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, 2018, 21(1), 5-6

Paiva S.F., Silva C.M.B., Brito O.E.O., Soares A.C.S., Fraga W.S. The Risk of Falling Associated to Dizziness in Elderly. Journal of Otolaryngology-ENT Research 2017, 9(4): 00293

Zatonski T., Temporale H., Holanowska J., Krecicki T. Current Views on Treatment of Vertigo and Dizziness. J Med. Diagn Meth. 2014; 3(1)

Prusiński A. Klasyfikacja, obraz kliniczny i leczenie zawrotów głowy. Pol. Przegl. Neurol 2011; 7(1):11-19

Narożny W., Kocić I. Współczesna terapia zawrotów głowy i zaburzeń równowagi. Otorynolaryngologia. 2016; 15(2): 87-93

Iwaski S., Yamasoba T.: Dizziness and Imbalance in the Elderly: Age-related Decline in the Vestibular System. Aging Dis. 2015 Feb; 6(1): 38–47

Gębska M., Weber-Nowakowska K., Malinowska J., Żyżniewska-Banaszak E.: Presbyastasis – balance disorders and postural control therapy. Pomeranian J Life Sci 2016;62(2):53-57

Rottermund J., Knapik A., Zbożna-Lichoń J.: Health improvement procedure in the elderly with balance disorder and vertigo of vestibular origin. In Pop T, editors. Wartości rehabilitacji w świadomości współczesnego człowieka. Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego; 2013

Gębska M., Wojciechowska A., Rakowiecka M., Janik M., Żyżniewska-Banaszak E.: Vestibular rehabilitation in patients with chronic balance disorder and dizziness. Family Medicine & Primary Care Review 2014; 16, 1: 39–43.

Mętel S., Jasiak-Tyrkalska B.: Effect of physical exercises performed on unstable surfaces with the use of elastic bands for resistance exercises on physical performance and the quality of life in elderly persons. Rehabilitacja Medyczna 2006, Tom 10, Nr 3, 35–46

Błaszczyk J. W.: Biomechanika kliniczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004; s. 192-232

Held-Ziółkowska M. Równowaga statyczna i dynamiczna ciała. Mag Orl. 2006; 5(2): 53-57

Wiszomirska I., Kaczmarczyk K., Zdrodowska A., Błażkiewicz .A, Ilnicka L., Marciniak T. Ocena równowagi statycznej i dynamicznej kobiet młodszych, starszych i z dysfunkcją narządu wzroku. Postępy rehabilitacji 2013; (3), 33-39

Olejarz P., Olchowik G. Rola dynamicznej posturografii komputerowej w diagnostyce zaburzeń równowagi. Otorynolaryngologia 2011, 10(3): 103-110

Józefowicz-Korczyńska M., Walak J., Szczepanik M., Grzelczyk W., Rosiak O. Evaluation of the use of virtual reality as a method of physiotherapy in peripheral damage of the vestibular organ. Otolaryngologia 2014; 13(1): 51-57

Żak M., Krupnik S., Puzio G., Staszczak-Gawełda I., Stopa A., Czesak J. (2014). Making use of virtual reality and console gaming in falls prevention among the elderly. Gerontologia Polska, 22(1), 9-13

Banaś A., Majchrzycki M., Stryła W., Kruszyński M., Piotrowska S. Virtual reality technologies in the process of improving the gait function and balance in people after a stroke. Dysfunction of motor organs, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; 113-120

Cho K.H., Lee K.J., Song C.H., Virtual-Reality Balance Training with a video-game system improves dynamic balance in chronic stroke patients, Tohoku J. Exp. Med. 2012, 228, 69-74

Cho G.H., Hwangbo G., Shin H.S., The effects of virtual reality based balance training on balance of the elderly, J. Phys. Ther. Sci. 2014, 26, 615-617

Guccione A., Wong R., Avers D., Śliwiński Z., Żak M., Fizjoterapia kliniczna w geriatrii, Wydawnictwo Elsevier Ubran & Partner, Wrocław 2014, str. 389-419

Kasprzak W., Fizjoterapia kliniczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, str. 442-443

Chau A. T., Menant J. C., Hübner P. P., Lord S. R., Migliaccio A. A. (2015). Prevalence of Vestibular Disorder in Older People Who Experience Dizziness. Frontiers in neurology, 6, 268

Ahearn D. J., Umapathy D., Vestibular impairment in older people frequently contributes to dizziness as part of a geriatric syndrome. Clinical Medicine 2015 Vol 15, No 1: 25-30

Włodarczyk K., Pawlak-Osińska K., Rehabilitacja w zespole zawrotu szyjnego. Otolaryngologia 2010, 9(2): 55-61

Józefowicz-Korczyńska J. Rehabilitacja zawrotów głowy i zaburzeń równowagi. Otolaryngologia, 2010, 9, 1, s. 7-12

Jung J. Y., Kim J.-S., Chung P. S., Woo S. H., Rhee C. K. (2009). Effect of vestibular rehabilitation on dizziness in the elderly. American Journal of Otolaryngology, 30(5), 295–299

Rossi-Izquierdo M., Gayoso-Diz P., Santos-Pérez S., Del-Rio-Valeiras M., Faraldo-Garcia A., Vaamonde Sánchez-Andrade I., Lirola-Delgado A., Soto-Varela A., Short-term effectiveness of vestibular rehabilitation in elderly patients with postural instability: a randomized clinical trial. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2017 Jun; 274(6):2395-2403

Duque G., Boersma D., Loza-Diaz G., Hassan S., Suarez H., Geisinger D., Suriyaarachchi P., Sharma A., Demontiero O. Effects of balance training using a virtual-reality system in older fallers. Clinical Interventions in Aging, 2013, 8, 257-263
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3337382

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)