The process of cancer. Part III. Selected vitamins in cancer. Chemoprevention

Sylwia Paulina Jopkiewicz

Abstract


Introduction and objective: Free radicals (ROS), affect the course of each step of the process of carcinogenesis. Antioxidants that interact with ROS inactivates them, resulting in a positive effect both in preventing and inhibiting the progression of cancer. Vitamins such as A, C, E and D have anticancer properties. The article gives an overview of the problems of comp contribution of each vitamin in the chemoprevention of cancer. Its purpose is to present some antioxidants for its potential anti-tumor and to provide modifications to their effect on the carcinogenesis process.
Description of knowledge: Vitamin A inhibits inter alia, lipid peroxidation and influences the growth and differentiation of epithelial cells to prevent neoplastic transformation. Vitamin E inhibits inter alia, angiogenesis, growth and proliferation of diseased cells. It also has the ability to stop the cell cycle. It prevents the formation of carcinogenic nitrosamines. Vitamin D inhibitor of vascular endothelial growth factor, and factors stimulating cell proliferation. Suppressive affects COX-2 enzyme. Increases the synthesis of E-cadherin. Vitamin C contributes to the proper functioning of the immune system by stimulating the activity of B and T lymphocytes is an electron donor for protecting cell components against oxidation. Stimulates cells to produce hyaluronidase inhibitor. Induces the synthesis of proteins p73 and MLH1.
Conclusions: Imbalance redox system can lead to neoplastic transformation. Taking antioxidant supplements is associated with the risk of delivering them in too large a dose. Consequently, there is a support of the oxidation processes. The best way to protect against cancer and support cancer therapy is to provide antioxidants in their natural form, ie in the form of fresh vegetables and fruits.

Keywords


antioxidants; carcinogenesis; vitamins

Full Text:

PDF

References


Kulczyński B. Znaczenie stresu oksydacyjnego i wolnych rodników w rozwoju chorób cywilizacyjnych. Food Forum 2017; 3(19): 98-104.

Rahman T, Hosen I, Islam M, et al. Oxidative stress and human health. Adv Biosci Biotechnol 2012; 3: 997-1019.

Evans MD, Dizdaroglu M, Cooke MS. Oxidative DNA damage and disease: induction, repair and signifi cance. Mutat Res 2004; 567: 1–61.

Cooke MS, Evans MD, Dizdaroglu M, et al. Oxidative DNA damage: mechanisms, mutation, and disease. FASEB J 2003; 17: 1195–1214.

Olinski R, Gackowski D, Foksinski M i wsp. Oxidative DNA damage: assessment of the role in carcinogenesis, atherosclerosis, and acquired immunodefi ciency syndrome. Free Radic Biol Med 2002; 33: 192–200.

Lesiów KM, Krupa K, Komarnicka KU, Walencik KP. Białka błony zewnętrznej Fusobacterium Nucleatum jako potencjalny czynnik promocji nowotworu jelita grubego. Wiadmości Chemiczne 2018; 72(7-8): 585-596.

Gackowski D, Banaszkiewicz Z, Rozalski R i wsp. Persistent oxidative stress in colorectal carcinoma patients. Int J Cancer 2002; 101: 395–397.

Wiąckowski KS. Żywienie, żywność, składniki pokarmowe a zdrowie. Wydawnictwo Stanisław K. Wiąckowski, Kielce 2005.

Palace VP, Khaper N, Qin Q, et al. Antioxidant potentials of vitamin A and carotenoids and their relevance to heart disease. Free Radic Biol Med 1999; 26: 746–761.

Marona H, Gunia A, Pękala A. Retinoidy – rola w farmakologii w aspekcie komórkowego mechanizmu działania. Farm Pol 2010; 66(3): 187-192.

Hoffman E, Mielicki PW. Kwas całkowicie trans-retinowy (ATRA) w prewencji i terapii nowotworów. Postepy Hig Med Dosw 2010, 64: 284-290.

Badian M, Dzierżanowski T. Suplementacja witamin u chorych onkologicznych. Część II. – witamina C i witaminy rozpuszczalne w tłuszczach oraz pierwiastki: wapń i żelazo. Med Paliat 2018; 10(4): 176-183, DOI: https://doi.org/10.5114/pm.2018.83274.

Rutkowski M, Grzegorczyk K, Malinowska K. Witaminy A, C, E − rola ich działania antyoksydacyjnego w prewencji ontogenezy. Probl Ter Monitor 2010; 21(4): 251-257.

Krinsky NI, Johnson EJ. Carotenoid actions and their relation to health and disease. Mol Aspects Med. 2005; 26: 459–516.

Markowska A, Jaszczyńska-Nowinka K, Kaysiewicz J, et al. Rola witamin antyoksydacyjnych w złośliwych nowotworach ginekologicznych. Curr Gynecol Oncol 2016; 14(1): 39-52.

Nogala-Kałucka M, Siger A. Tocochromanols – bioactive compounds of oilseeds. From biosynthesis to biomarkers. Oilseed Crops 2011; 32: 9-28.

Zielińska A, Nowak I. Tokoferole i tokotrienole jako witamina E. Chemik 2014; 68(7): 585-591.

Husain K, Centeno BA, Chen DT, et al. Vitamin E δ-tocotrienol prolongs survival in the LSL-KrasG12D/+;LSL-Trp53R172H/+;Pdx-1-Cre (KPC) transgenic mouse model of pancreatic cancer. Cancer Prev Res (Phila) 2013; 6(10): 1074-1083.

Witkowski S. Tokotrienole- mniej znana strona witaminy E. Herbalism 2016; 2(1):7-21.

Norsidah KZ, Asmadi AY, Azizi A, et al. Palm tocotrienol-rich fraction reduced plasma homocysteine and heart oxidative stress in rats fed with a high-methionine diet. J Physiol Biochem 2013; 69(3): 441-449.

Burton GW. Vitamin E: molecular and biological function. Proc Nutr Soc 1994; 53: 251–262.

Gysin R, Azzi A, Visarius T. Gamma-tocopherol inhibits human cancer cell cycle progression and cell proliferation by down-regulation of cyclins. FASEB J 2002; 16: 1952–1954.

Venkateswaran V, Fleshner NE, Klotz LH. Modulation of cell proliferation and cell cycle regulators by vitamin E in human prostate carcinoma cell lines. J Urol 2002; 168: 1578–1582.

Breyer I, Azzi A. Differential inhibition by alpha- and beta-tocopherol of human erythroleukemia cell adhesion: role of integrins. Free Radic Biol Med 2001; 30: 1381–1389.

Ju J, Picinich SC, Yang Z, et al. Cancer-preventive activities of tocopherols and tocotrienols. Carcinogenesis 2010; 31(4): 533-542.

Kong P, Cai Q, Geng Q, et al. Vitamin intake reduce the risk of gastric cancer: meta-analysis and systematic review of randomized and observational studies. PLoS One 2014; 9(12): e116060.

Wawer I. Para witamin: D₃ i K₂. Zdrowe kości a wapń. Food Forum 2017; 2(18): 6-10.

Olędzka R. Witamina D w świetle badań ostatnich lat. Bromatol Chem Toksykol 2013; 46: 121-131.

Ramagopalan S, Heger A, Berlanga A, et al. .AChP-seq defined genome-wide map of vitamin D receptor binding: associations with disease and evolution. Gen Res 2010; 20:1352-1360.

Myszka M, Klinger M. Immunomodulacyjne działanie witaminy D. Postepy Hig Med Dosw 2014; 68: 865-878.

Lorenc R, Karczmarewicz E, Kryśkiewicz E i wsp. Zasady suplementacji i standardy oceny zaopatrzenia organizmu w witaminę D w świetle jej działania plejotropowego. Stand Med, Pediatr 2012; 9: 595-604.

Souberbielle J, Body J, Lappe J, et al. Vitamin D and musculoskeletal health, cardiovascular disease, autoimmunity and cancer: Recommendations for clinical practice. Autoimmun Rev 2010; 9:709-715.

Christakos S, Dhawan P, Verstuyf A, et al. Vitamin D: metabolism, molecular mechanism of action, and pleiotropic effects. Physiol Rev 2016, 96: 365–408.

Mess E, Pająk W, Ornat M. Spojrzenie na witaminę D w aspekcie chorób nowotworowych. Med Paliat 2019; 11(1): 21-26, DOI: https://doi.org/10.5114/pm.2019.83841.

Krishnan A, Feldman D. Review Mechanisms of the anti-cancer and anti-inflammatory actions of vitamin D. Annu Rev Pharmacol Toxicol 2011; 51: 311-336.

Williams SC, Mann M, DuBois NR. The role of cyclooxygenases in inflammation, cancer, and development. Oncogene 1999; 18(55): 7908–7916.

Leahy MK, Koki TA, Masferrer LJ. Role of cyclooxygenases in angiogenesis. Curr Med Chem 2000; 7(11): 1163–1170.

Somiari BS, Shriver DC, Heckman C, et al. Plasma concentration and activity of matrix metalloproteinase 2 and 9 in patients with breast disease, breast cancer and at risk of developing breast cancer. Cancer Lett 2006; 23 (1): 98–107.

Schwab MJ, Schluesener JH, Laufer S. COX-3: just another COX or the solitary elusive target of paracetamol? Lancet 2003; 361(9362): 981–982.

Zheng W, Tayyari F, Gowda GA, et al. 1,25-dihydroxyvitamin D regulation of glucose metabolism in Harvey-ras transformed MCF10A human breast epithelial cells. J Steroid Biochem Mol Biol 2013; 138: 81-89.

Janik-Papis K, Błasiak J. Molekularne wyznaczniki raka piersi. Progresja i nowi kandydaci- część II. Nowotwory J Oncol 2010; 60(4): 341-350.

Berx G, Van Roy F. Review The E-cadherin/catenin complex: an important gatekeeper in breast cancer tumorigenesis and malignant progression. Breast Cancer Res 2001; 3: 289-293.

Krakowiak M, Knopik-Skrocka A. Komórki nowotworowe- mocny przeciwnik. Czy potrafimy stworzyć skuteczną terapię nowotworową? Tutoring Gedanensis 2018; 3(1): 6-15.

Bednarek A, Chudek J, Karwasiecka D, Niedobory witaminy D u kobiet z rakiem piersi i niepewne korzyści z jej suplementacji. Prz Lek 2015; 72(11): 669-672.

Kulik-Kupka K, Nowak J, Koszowska A i wsp. Witaminy w walce z nowotworami. Med Rodz 2016; 1(19): 26-31.

Mullak A, Hołysz H, Totoń E, Rubiś B. Witamina C jako modulator skuteczności terapii przeciwnowotworowej. Farm Współczesna 2018; 11: 245-253.

Kalemba-Drożdż M. Witamina C w leczeniu nowotworów i profilaktyce chorób niezakaźnych. Państwo i Społeczeństwo 2018; 3: 94-104.

Szymańska‑Pasternak J, Janicka A, Bober J. Witamina C jako oręż w walce z rakiem. Onkol Prakt Klin 2011; 7(1): 9–23.

Lunec J, Holloway KA, Cooke MS, et al. Urinary 8-oxo-2’-deoxyguanosine: redox regulation of DNA repair in vivo? Free Radic Biol Med. 2002; 33: 875–885.

Carr AC, Maggini S. Vitamin C and Immune Function. Nutrients 2017; 3, 9(11), doi: 10.3390/nu9111211.

Krasiński R, Tchórzewski H. Hialuronian jako czynnik regulujący proces zapalenia. Postepy Hig Med Dosw 2007; 61: 683-689.

Catani MV, Costanzo A, Savini I, et all. Ascorbate up-regulates MLH1 (Mut L homologue-1) and p73: implications for the cellular response to DNA damage. Biochem J 2002; 364: 441–447.

Han SS, Kim K, Hahm ER, et al. L-ascorbic acid represses constitutive activation of NF-kappaB and COX-2 expression in human acute myeloid leukemia, HL-60. J Cell Biochem 2004; 93: 257–270.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3233449

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)