The process of cancer. Part II. Selected plant compounds in cancer. Chemoprevention

Sylwia Paulina Jopkiewicz

Abstract


Summary:
Introduction and objective:Constantly increasing number of cancers, as well as too low efficiency of the treatment of advanced stages of the disease implies the search for effective action both in terms of primary prevention and secondary. The article comp is only an outline of selected compounds share vegetable chemoprevention of cancer. Its aim is to introduce the concept of chemoprevention and discussion of selected plant compounds and their impact on the process of carcinogenesis.
Description of knowledge:Method of connecting primary and secondary prevention is cancer chemoprevention. It uses natural and synthetic compounds to inhibit, delay or reverse the neoplastic process.
Glucosinolates found in cruciferous vegetables have potent biological properties applicable to the prevention of the carcinogenesis process. The best-known glucosinolates are sulforaphane and indole -3-carbinol. Curcumin is a natural agent having a broad antitumor effect. It is among the blocking and suppressive chemopreventive agents. Inhibits activation of cancer gene, tumor growth, cell proliferation and angiogenesis. Resveratrol shows efficacy in blocking all stages of carcinogenesis, while lycopene is a powerful antioxidant, which inactivates free radicals thereby reducing the DNA damage of the cell.
Conclusions: Chemoprevention is a method which may intervene in all stages of carcinogenesis, and the largest of its efficacy is observed in the initiation and promotion of cancer lesions. Some food ingredients have both a anticarcinogenic and cytostatic effects on cancer cells.

Keywords


Chemoprevention; glucosinolates; curcumin, resveratrol; lycopene

Full Text:

PDF

References


Deptała A. Podstawy epidemiologii nowotworów. Środowiskowe i genetyczne uwarunkowania rozwoju nowotworów (w:) Deptała A (red.).Onkologia w praktyce. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006: 36.

Profilaktyka nowotworowa, http://onkologia.org.pl/profilaktyka-nowotworowa/, (dostęp: 25.02.2019).

Wiszniewska M, Magnuska J, Lipińska-Ojrzanowska A i wsp. Model działań profilaktycznych zintegrowany z opieką profilaktyczną nad pracownikiem- zapobieganie niektórym typom nowotworów wśród kobiet. Med Pr 2018; 69(4): 439-455, DOI: https://doi.org/10.13075/mp.5893.00665.

Magoń M, Deptała A. Prewencja pierwotna i wtórna nowotworów (w:) Deptała A (red.).Onkologia w praktyce. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006: 56-57.

Hakama M. Chemoprevention of cancer. Acta Oncol 1998; 37: 227–230.

Gerhauser C. Cancer chemoprevention and nutriepigenetics: state of the art and future challenges. Top Curr Chem 2013; 329: 73-132.

Surh YJ. Cancer chemoprevention with dietary phytochemicals. Nat Rev Cancer 2003; 3: 768-780.

Namasivayam N. Chemoprevention in experimental animals. Ann NY Acad Sci 2011; 1215: 60-71.

Yamasaki L. Role of the RB tumor suppressor in cancer. Cancer Treat Res 2003; 115: 209-239.

Chen C, Kong AN. Dietary cancer-chemopreventive compounds:from signaling and gene expression to pharmacological effects. Trends Pharmacol Sci 2005; 26: 318–326.

Florkiewicz A. Metoda Sous-Vide jako alternatywa dla tradycyjnych metod gotowania warzyw kapustnych w kontekście ograniczania strat zawartości składników odżywczych i błonnika pokarmowego. Żywn Nauka Technol Jakość 2018; 25, 3(116):45-57, DOI: 10.15193/ZNTJ/2018/116/245.

Fimognari C, Hrelia P. Sulforaphane as a promising molecule for fighting cancer. Mutat Res 2007; 635(2–3): 90–104.

Cieślik E, Cieślik I, Borowski M. Charakterystyka właściwości prozdrowotnych glukozynolanów. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 2017; 588: 3-14, DOI 10.22630/ZPPNR.2017.588.1.

Patyra E, Kowalczyk E, Kwiatek K. Antyżywieniowe i prozdrowotne właściwości glukozynolanów. Życie Wet 2016; 91(7): 516-520.

Swora-Cwynar E, Dymkowska-Malesa M, Grzymisławski M, Dobrowolska A. Wpływ wybranych składników żywności na profilaktykę chorób nowotworowych. Probl Nauk Biol KOSMOS 2018; 67(2):391-396.

Tomczyk J, Olejnik A. Sulforafan- potencjalny czynnik w prewencji i terapii chorób nowotworowych. Postep Hig Med Dosw 2010; 64: 590-603.

Sikorska-Zimny K. Wybrane glukozylany i ich pochodne: źródła, właściwości oraz działanie na organizm człowieka. Bromat Chem Toksykol- XLIX 2016; 1 :96-105.

Grabarska A, Stepulak A, Stryjecka-Zimmer M. Acetylazy i deacetylazy histonów- znaczenie w patogenezie nowotworowych chorób hematologicznych. Acta Haematol Pol 2009; 40(4): 787-798.

Śmiechowska A, Bartoszek A, Namieśnik J. Przeciwrakotwórcze właściwości glukozynolanów zawartych w kapuście (Brassica oleracea var. capitata) oraz produktów ich rozpadu. Postępy Hig Med. Dośw 2008; 62: 125–140.

Kusznierewicz B, Piasek A, Lewandowska J i wsp. Właściwości przeciwnowotworowe kapusty białej. ŻTNJ 2007; 6(55): 20–34.

Bell MC, Crowley-Nowick P, Bradlow H.L, et al. Placebo-controlled trial of indole-3-carbinol in the treatment of CIN. Gynec Oncol 2000; 78(2): 123–129.

Hsu JC, Zhang J, Dev A, et al. Indole-3-carbinol inhibition of androgen receptor expression and downregulation of androgen responsiveness In human prostate cancer cells. Carcinogenesis 2005; 26: 1896-1904.

McNaughton SA, Marks GC. Development of a food composition database for the estimation of dietary intakes of glucosinolates, the biologically active constituents of cruciferous vegetables. Brit J Nutrit 2003; 90: 687–697.

Ghawi SK, Methven L, Niranjan K. The potential to intensify sulforaphane formation in cooked broccoli (Brassica oleracea var. italica) using mustard seeds (Sinapis alba). Food Chem 2012; 138(2–3): 1734–1741.

Strimpakos AS, Sharma RA. Curcumin: preventive and therapeutic properties in laboratory studies and clinical trials. Antioxid Redox Signal 2008; 10: 511-545.

Szczepański MA, Grzanka A. Chemoprewencyjne i przeciwnowotworowe właściwości kurkuminy. Nowotwory 2009; 59: 377-84. 

Deptuła T, Gruber B, Krówczyński A. Kurkumina i jej pochodne- zastosowanie w terapii przeciwnowotworowej i chemoochronnej, Post Fitoter 2014; 3: 155-165.

Maliszewska M. Kurkumina, indol-3-karbionol i resweratrol w chemoprewencji raka sutka. Post Fitoter 2013; 1: 28-35.

Sung B, Prasad S, Yadav VR. Cancer cel signaling pathways targeted by spice-derived nutraceuticals. Nutr Cancer 2012; 64(2): 173-197.

Escárcega RO, Fuentes-Alexandro S, García-Carrasco M, et al. The transcription factor nuclear factor-kappa B and cancer. Clin Oncol (R Coll Radiol) 2007; 19(2): 154-61.

Lerebours F, Vacher S, Andrieu C, et al. NF-kappa B genes have a major role in inflammatory breast cancer. BMC Cancer 2008; 8: 41.

Mikuła-Pietrasik J, Kuczmarska A, Książek K. Biologiczna wielofunkcyjność resweratrolu i jego pochodnych. Post Bioch 2015; 61(4): 336-343.

Gackowska M. Interpretacja wyników badań laboratoryjnych w praktyce dietetyka, część IV- markery nowotworowe, genetyczne podstawy onkogenezy, dieta w prewencji chorób nowotworowych. Food Forum 2016; 4(14): 39-46.

Gibellini L, Bianchini E, De Biasi S, Nasi M, Cossarizza A, Pinti M. Natural Compounds Modulating Mitochondrial Functions. Evid Based Complement Alternat Med 2015; 2015:527209 doi: 10.1155/2015/527209.

Siddiqui I.A, Sanna V, Ahmad N, Sechi M, Mukhtar H. Resveratrol nanoformulation for cancer prevention and therapy. Ann NY Acad Sci 2015; 1348(1):20-31, doi:10.1111/nyas.12811.

Berge G, Ovrebo S, Botnen IV, et al. Resveratrol inhibits benzo[α]pyrene-DNA adduct formation in human bronchial epithelial cells. Br J Cancer 2004; 19 (91): 333-338.

Dybkowska E, Sadowska A, Świderski F, Rakowska R, Wysocka K. The occurrence of Resveratrol in foodstuffs and its potential for supporting cancer prevention and treatment. A review. Rocz Panstw Zakl Hig 2018; 69(1): 5-14.

Tsan MF, White JE, Maheshwari JG, et al. Anti-leukemia effect of resveratrol. Leuk Lymphoma 2002; 43: 983-987.

Kimura Y, Sumiyoshi M, Baba K. Antitumor activities of synthetic and natural stilbenes through antiangiogenic action. Cancer Sci 2008; 99: 2083-2096.

Frączek M, Szumiło J, Podlodowska J i wsp. Resweratrol – fitofenol o wielokierunkowym działaniu. Pol Merk Lek 2012; 188:143-6.

Zdrojewicz Z, Belowska-Bień K. Resweratrol – działanie i znaczenie kliniczne. Adv Clin Exp Med 2005; 5(14): 1051-1056.

Wang Y, Romigh T, He X, et al. Resveratrol regulates the PTEN/AKT pathway through androgen receptor-dependent and –independent mechanisms in prostate cancer cell lines. Hum Mol Genet 2010; 19: 4319-4329.

Vanamala J, Reddivari L, Radhakrishnan S, et al. Resveratrol suppresses IGF-1 induced human colon cancer cell proliferation and elevates apoptosis via suppression of IGF1R/Wnt and activation of p53 signaling pathways. BMC Cancer 2010; 10: 238.

Skiepko N, Chwastowska-Siwiecka I, Kondratowicz J. Właściwości likopenu i jego wykorzystanie do produkcji żywności funkcjonalnej. Żywn Nauka Techonol Jakość 2015; 6(103): 20-32.

Jopkiewicz S. Stres oksydacyjny. Część II. Profilaktyka powstawania uszkodzeń wolnorodnikowych. Med Środow 2018; 21(2): 53-59.

Belter A, Giel-Pietraszuk M, Oziewicz S i wsp. Likopen – występowanie, właściwości oraz potencjalne zastosowanie. Postępy Biochem 2011; 57(4): 372- 380.

Wawrzyniak D, Wawrzyniak O, Chomczyński P, Oziewicz S, Barciszewski J. Likopen w chemoprofilaktyce chorób nowotworowych oraz sercowo-naczyniowych. Nauka 2015; 3: 127-150.

Kleniewska P, Piechota A, Skibska B i wsp. The NADPH oxidase family and its inhibitors. Arch Immunol Ther Exp 2012; 60: 277-294.

Hwang ES, Lee HJ. Inhibitory effects of lycpene on the adhesion, invasion, and migration of SK-Hep1 human hepatoma cells. Exp Biol Med. 2006; 231: 322-327.

Clinton SK. Lycopene: chemistry, biology, and implications for human health and disease. Nutr Rev 1998; 56: 35-51.

Grzelakowska-Sztabert B. Cykliny fazy G1 cyklu komórkowego, ich funkcje i udział w nowotworzeniu. Post Biochem 1996; 42: 99–105.

Klasik-Ciszewska S, Kaczmarczyk-Sedlak I, Wojnar W. Zioła w leczeniu nowotworów. Część 1. Med Rodz 2016; 19(4): 228-230.

Kaplan LA, Lau JM, Stein EA. Carotenoid composition, concentrations, and relationships in various human organs. Clin Physiol Biochem 1990; 8: 1-10.

Campbell JK, Canene-Adams K, Lindshield BL, et al. Tomato phytochemicals and prostate cancer risk. J Nutr 2004; 134: 3486S-3492S.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3233443

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)