Comparative analysis of the level's aggression of women and men training Brazilian Jiu - Jitsu in the light of the possibilities for therapeutic purposes

Marta Wojdat, Roman Ossowski

Abstract


Aim: Compare the level of aggression of women and men training Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ) with average aggression from a randomly selected control group and analyze the results in terms of therapeutic value.
Material and methods: A group of 38 women and a group of 43 men practicing Brazilian Jiu-Jitsu were examined using the questionnaire to determine the level of aggression "Aggression Questionnaire" by Buss, Perry, the "Amity" Institute in the Polish adaptation. The collected data was compared with the results of women (35 people) and men (40 people) from the control group.
Results: Lower levels of total aggression were observed among women and men training Brazilian Jiu-Jitsu relative to the control group. There was also a lower level of aggression in the group of women than in the group of men, and a decrease in the level of total aggression along with the increase in the training experience.
Conclusions: The long-term training of Brazilian Jiu-Jitsu reduces the level of aggression. Training this sport can be one of the ways to reduce the level of aggression. Psychologists may recommend the training of Brazilian Jiu-Jitsu as a form of reducing aggression for people who are manifesting excessive and uncontrolled aggression in social relations.

Keywords


women; men; Brazilian Jiu-Jitsu

Full Text:

PDF

References


Aronson, E., (1978). Człowiek - istota społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s.194

Ćwikła, M.(2018) Czynniki determinujące agresję i przemoc- podobieństwa i różnice. KPP Monografie. Problemy współczesnego świata. Wybrane zagadnienia, 27-37.

Krahé, B.(2005). Agresja. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 61-63.

Stępnik, A.(2009). Agresja – dwa ujęcia biologiczne/Aggression – Two Biological Depictions. Ruch dla Kultury / Movement for Culture, 9, 111–118.

Vetulani, J. (2013). Neurochemia impulsywności i agresji. Psychiatria Polska, 1(47), 103-115.

Wojdat, M., Janowska, P., Pujszo, M., Stępniak, R., & Adam, M. (2017). Psychological analysis of the level of aggression in the male judokas society. Journal of Education, Health and Sport, 7(4), 59-67.

Dziubiński, Z.(2007). Sport a agresja. Praca zbiorowa. Warszawa: AWF, Warszawa i Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej.

Adam, M., Laskowski, R., Pujszo, R., Smaruj, M., Wolska, B., & Sybilski, Z. (2006). Natężenie dźwięku i odporność na stres a kontrola postawy ciała. W: Człowiek–jego bioelektroniczna konstrukcja, a percepcja muzyki. Praca zbiorowa pod red. Adama Adamskiego Kęty, 85-9.

Miklewska, A.(2000). Związek temperamentu z zachowaniami agresywnymi i zagrożeniem uzależnieniem od alkoholu w świetle regulacyjnej teorii temperamentu J. Strelaua . Przegląd Psychologiczny, 43(2), 173-190.

Przybysz-Zaremba, M.(2015). Egzemplifikacje wybranych teorii zachowań agresywnych człowieka–perspektywa trójwymiarowa. Studia nad Rodziną, 37, 311-332.

Siekierka, I. (2010). Kwestionariusz Agresji A.Bussa i M. Perry’ego.

http://amity.pl/wp-content/uploads/2016/11/kwestionariusz_agresji_is-1.pdf

Mroczkowska, H., & Supiński, J. (2018). Struktura zadania Sportowego a predyspozycje psychiczne zawodniczek uprawiających koszykówkę, siatkówkę i judo. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 60, 26-31.

Raszkiewicz, H. (2008). Doświadczenie upokorzenia młodzieży z różnych środowisk rodzinnych i po pierwszym czynie przestępczym. Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер.: Психологія і педагогіка, (11), 279-296.

Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M., & Gilewicz, J. (2006). Psychologia społeczna. Poznań: Zysk i S-ka.

Wojdat, M., Kanupriya, R., Janowska, P., Wolska, B., Stępniak, R., & Adam, M. (2017). Comparative analysis of optimism and life satisfaction in Brazilian male and female Ju-Jitsu society. Journal of Education, Health and Sport, 7(12), 39-154.

Grunt-Mejer, K., & Grunt-Mejer, J. (2011). Agresja drogowa - lekceważone niebezpieczeństwo. Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka, 7(8), 17-19

Makarowski, R., & Piotrowski, A. (2017). Profil psychologiczny pilotów samolotów pasażerskich-analiza temperamentu, agresji i skłonności do podejmowania ryzyka. Medycyna Pracy, 68(5), 639-651.

Drabek, M., Merecz, D., & Mościcka, A. (2007). Skala narażenia na agresję w miejscu pracy pracowników służby zdrowia i sektora usług. Medycyna Pracy, 58(4), 299-306.

Cudak, H. (2011). Dysfunkcje rodziny i jej zagrożenia opiekuńczo - wychowawcze. Pedagogika Rodziny, 1(2), 7-14.

Mościcka, A., & Merecz, D. (2003). Agresja w miejscu pracy- źródła, formy, grupy ryzyka, konsekwencja. Medycyna Pracy, 54(4), 361-368.

Rytel, J. (2018). Różnice w poziomie agresywności polskich kobiet i mężczyzn w różnym wieku. Studia Psychologica: Theoria et praxis, 1(11), 65-80.

Wojdat, M., Janowska, P., Pujszo, M., & Stępniak, R. (2017). Analiza porównawcza poziomu agresji między kobiecym, a męskim środowiskiem judoków. Journal of Education, Health and Sport. 7(5), 95-106.

Szwamel, K., & Sochacka, L. (2014). Opinia średniego personelu medycznego szpitalnego oddziału ratunkowego na temat agresywnych zachowań pacjentów. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 4(2), 149-154.

Huesmann, L. R., Eron, L. D., Lefkowitz, M. M., & Walder, L. O. (1984). Stability of aggression over time and generations. Developmental Psychology, 20(6), 1120–1134.

Tylka, J. (2010). podejście psychosomatyczne w wyjaśnianiu przyczyn i ustalenia sposobów terapii zaburzeń zdrowia. Fam Med Prim Care Rev, 12(1), 97-103.

Szyguła-Jurkiewicz, B., Szymik, M., Mrozowska, B., Schmidt, B., & Michalak, A. (2011). Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje ostrego zawału serca. Leki psychotropowe u chorych po ostrym zawale serca. Choroby Serca i Naczyń, 8(2), 62-69.

Albański, L. (2010). Wybrane zagadnienia z patologii społecznej. Kolegium Karkonoskie (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa).

Kwitok, A. (2007). Przemoc w rodzinie jako źródło zachowań agresywnych młodzieży. Katowice: UŚ.

Montagu, A. (1956). The nature of aggression. In The Biosocial nature of man. New York, NY: Grove Press, s 64-66.

Merwe, D. S. van der, Myburgh, C. P. H., & Poggenpoel, M. (2015). The experience of aggression by female teachers in the workplace. Health SA Gesondheid, 20(1), 66–74.

Bąk, D. (2005). Społeczne skutki agresji na drogach. Transport Samochodowy, (3), 13-28.

Paszkiewicz-Mes, E. (2013). Muzykoterapia jako metoda wspomagająca leczenie. Hygeia Public Health, 48(2), 168-176.

Stachowicz-Piotrowska, M. (2009). Agresja w szkole. Przyczyny - problemy-zapobieganie. Forum dydaktyczne, 5(6), 127-136.

Tuente, S. K., Bogaerts, S., van IJzendoorn, S., & Veling, W. (2018). Effect of virtual reality aggression prevention training for forensic psychiatric patients (VRAPT): Study protocol of a multi-center RCT. BMC Psychiatry, 18.

Berkowitz, L. (1973). Sports, competition, and aggression. Physical Educator, 30(2), 59.

Pietrzak, H., Cynarski, W. J. (2000). Psychologia duchowej drogi sztuk walki. Rocznik Naukowy Ido-Ruch dla Kultury, (1), 226 -235.

Drumińska, E., Wojdat, M., Pujszo, M., & Stępniak, R. (2016). Pedagogiczno-psychologiczne aspekty zapobiegania agresji na etapie szkolnym= Pedagogical and psychological aspects of prevention of agression at school stage. Journal of Education, Health and Sport, 6(8), 595-606.

Janowska, P., Wojdat, M., Bugajska, E., Paradowska, M., Wolska, B., Adam, M., & Stępniak, R. (2018). Comparative analysis of the level of aggression between the women practicing judo and Brazilian Jiu-Jitsu. Journal of Education, Health and Sport, 8(7), 408-417

Whiting, J. (2009). A New Generation of Warriors: The History of Mixed Martial Arts. Capstone.

Green, T. A. (2010). Martial arts of the world: an encyclopedia of history and innovation (Vol. 2). ABC-CLIO.

Cairus, J. (2011). Modernization, nationalism and the elite: the Genesis of Brazilian Jiu-Jitsu, 1905-1920 Tempo e Argumento, 3(2), 100-121.

Rytel, J. (2018). Różnice w poziomie agresywności polskich kobiet i mężczyzn w różnym wieku. Studia Psychologica: Theoria et praxis, 1(11), 65-80.

Schlinger, B.A., & Callard G.V. (1990). Aromatization mediates aggressive behavior in quail. Gen. Compar. Endocrinol, 79, 39–53.

Vetulani, J. (2013). Neurochemia impulsywności i agresji. Psychiatria Polska, 1(47), 103-115.

Piepiora, P., Szmajke, A., Migasiewicz, J., & Witkowski, K. (2016). The karate culture and aggressiveness in kumite competitors. Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, 16(2), 41-47.

Szmajke, A., & Gorajczyk, M. (2003). Klimat sportu: staż i poziom sportowy a gotowość do agresji oraz skuteczność w grze u kobiet uprawiających koszykówkę. Psychologia grupy sportowej, Studia i Monografie AWF we Wrocławiu, 69, 155-179.

Dąbrowski, A., Majcher, P., & Cynarski, W. J. (2002). Socjalizacyjne i edukacyjne walory sportów walki–na przykładzie judo,[w:] Dąbrowski A. Jasiński T., Kalina R.M. (red.), Sporty walki w edukacji dzieci i młodzieży. Perspektywa metodyczna, Płock: Wyd. Naukowe Novum, 115-123.

Wojdat, M., Janowska, P., Pujszo, M., & Stępniak, R. (2017). A comparative analysis of the level of aggression between female and male judokas society. Journal of Education, Health and Sport, 7(5), 95-106.

Columb-Cabagno, G Rascle,O. (2006), Team sport players observed aggresion as a function of gender, competitive level, and sport type. Journal of Applied Social Psychology, 36(8), 1980-2000.

Frodi, A., Macaulay, J., & Thome, P. R. (1977). Are women always less aggressive than men? A review of the experimental literature. Psychological Bulletin, 84(4), 634.

Bredemeier, B.J. (1994). Children's moral reasoning and their assertive, aggressive, and submissive tendencies in sport and daily life. Journal of Sport and Exercise Psychology, 16, 1-14

Gardner, R. E., & Janelle, C. M. (2002). Legitimacy judgments of perceived aggression and assertion by contact and non-contact sport participants. International Journal of Sport Psychology, 33(3), 290-306.

Keeler, L. A. (2007). The Differences in Sport Aggression, Life Aggression, and Life Assertion Among Adult Male and Female Collision, Contact, and Non-Contact Sport Athletes. Journal of Sport Behavior, 30(1).

Kostorz, K., & Gniezińska, A. (2016). Samoocena a zachowania agresywne u dzieci 10–12-letnich trenujących rekreacyjnie sztuki walki. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 52, 50-59.

Rotter, I., Kotwas, A., Kemicer-Chmielewska, E., & Watral, A. (2015). Aktywność fizyczna jako czynnik redukujący zachowania agresywne u młodzieży w wieku gimnazjalnym. Pomeranian Journal of Life Sciences, 61(4), 444-447.

Coccaro, E. F., & Kavoussi, R. J. (1997). Fluoxetine and impulsive aggressive behavior in personality-disordered subjects. Archives of General Psychiatry, 54(12), 1081-1088.

Briken P., Berner W., Noldus J. et al. (2000) Treatment of paraphilia and sexually aggressive impulsive behavior with the LHRH-agonist leuprolide acetate. Nervenarzt, 71 (5), 380–385

Mutz, M., & Baur, J. (2009). The role of sports for violence prevention: sport club participation and violent behaviour among adolescents. International Journal of Sport Policy, 1(3), 305-321.

Steyn, B. J. M., & Roux, S. (2009). Aggression and psychological well-being of adolescent Tae Kwon Do participants in comparison with hockey participants and a non-sport group. African Journal for Physical Health Education, Recreation and Dance, 15(1), 32-43.

Klimczak, J., Kalina, R. M., & Jagiello, W. (2015). Fun forms of martial arts in diagnosing and reducing aggressiveness-mental effects of a one-day course for Polish animators of sport. Health and Martial Arts in Interdisciplinary Approach, 187-189.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3158258

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)