Urinary tract infections in seniors initiated by Proteus spp.

Mateusz Porada, Jakub Husejko, Natalia Skierkowska, Małgorzata Gajos, Monika Prylińska, Beniamin Szmelcer, Weronika Topka, Mateusz Modrzejewski, Mariusz Wąsicki, O. Wysocka, Michał Wilczyński, Kornelia Kędziora-Kornatowska

Abstract


Background: Urinary tract infection is a bacterial infection of the urinary tract or kidneys. The most common affliction affects the elderly. Depending on the age, gender, and comorbidities, there are many factors that cause UTI. Urinary tract infection is a state when pathogens are found in the urinary tract. Diagnostics and treatment of UTI, despite highly developed medicine, are a problem for clinicians, because the beginning of infections are asymptomatic. In the later stages of the infection, symptoms may vary depending on the sex and age of the patient. The most common bacterium that causes UTI is Escherichia coli. However, a large number of men over 60 years of age are caused by Proteus spp.
Material and Methods: In this article the most up-to-date literature from the EBSCO and Google Scholar websites has been analyzed. Keyword used: Urinary tract infections, Proteus spp, elderly people.
Results: Bacteria of the genus Proteus spp are gram-negative uropathogens belonging to the Enterobacteriaceae family. They may cause different types of infections within the human body, however the most common of which is urinary tract infection (UTI). Older people are particularly exposed to urinary tract infections due to involutionary changes that begin to dominate in the human body after the age of 60, as well as many diseases and their complications that occur in this age group. In older men more often than women, the pathogen responsible for this disease is Proteus spp. (Male gender slightly over 20% of cases, female gender - about 6%).
Conclusions: A relationship between urinary tract infection and the occurrence of other diseases such as diabetes, urolithiasis or obesity can be observed. The risk of infection increases also in hospitalized patients who undergo long-term instrumentation of the urinary tract. During the treatment of urinary tract infections the most important role is pharmacological treatment, i.e. antibiotics. A secondary, though stil very important role fulfills a physiotherapy. Thanks to relaxation and breathing excercises, and pelvic floor muscle training physiotherapists can significantly improve the quality of life of geriatric patients with UTI.

Keywords


urinary tract infections; Proteus spp,; elderly people

Full Text:

PDF

References


Czekalski, S. (2010). Zakażenie układu moczowego–ostre, nawracające, przewlekłe, powikłane. Przew Lek, 2, 46-53.

Malani, P. (2005). Diagnosis and management of urinary tract infections in older women. Clin Geriatr, 13(4), 47-53.

Toczyńska-Silkiewicz, M., Wojszel, Z. B., & Pecuszok, P. (2016). Płeć a etiologia zakażeń układu moczowego (ZUM) u starszych pacjentów w szpitalnych oddził³ach niezabiegowych Gender dependent etiology of urinary tract infections (UTIs) in elderly patients on non-surgical hospital wards. GERONTOLOGIA POLSKA, 2.

Ostrowska, K., Strzelczyk, A., Różalski, A., & Stączek, P. (2013). Biofilm bakteryjny jako przyczyna zakażeń układu moczowego–mikroorganizmy patogenne, metody prewencji i eradykacji. Advances in Hygiene & Experimental Medicine/Postepy Higieny i Medycyny Doswiadczalnej, 67.

Różalski, A., Kwil, I., Torzewska, A., Baranowska, M., & Stączek, P. (2007). Bakterie z rodzaju Proteus–cechy i czynniki chorobotwórczości Proteus bacilli: Features and virulence factors. Postepy Hig Med Dosw.(online), 61, 204-219.

Belas, R. (1994). Expression of multiple flagellin-encoding genes of Proteus mirabilis. Journal of bacteriology, 176(23), 7169-7181.

Kotelko, K., Kaca, W., Rozalski, A., & Deka, M. (1983). Some biological features of Proteus bacilli. 2. Haemolytic activities of Proteus mirabilis and Proteus vulgaris strains. Acta microbiologica Polonica, 32(4), 345-351.

Czaczyk, K. (2004). Czynniki warunkujące adhezję drobnoustrojów do powierzchni abiotycznych. Postępy Mikrobiologii, 43(3), 267-283.

Janda, J. M., & Abbott, S. L. (2006). The enterobacteria. American Society for Microbiology (ASM).

Nowakowska, M., Rogala-Zawada, D., Wiechuła, B., Rudy, M., Radosz-Komoniewska, H., & Zientara, M. (2004). Urinary tract infections in children--etiologic agents and susceptibility to antibiotics. Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland: 1960), 57(9-10), 438-443.

Bochniewska, V., Jung, A., & Żuber, J. (2012). Zakażenie układu moczowego u dzieci. Pediatria i Medycyna Rodzinna, 8(1), 12-22.

Duława, J., & Holecki, M. (2009). Zakażenia dróg moczowych u chorych na cukrzycę. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii, 5(1), 36-39.

Wodzińska, M. E., Doryńska, A., Stach, B., Bober, A., Kurzydło, W., Hopek, A., & Pająk, A. (2013). Zakażenia układu moczowego u pacjentów po udarze mózgu–doniesienie wstępne. Rehabilitacja Medyczna, 17(1).

Nicolle, L. E. (2005). Catheter-related urinary tract infection. Drugs & aging, 22(8), 627-639.

Torzewska, A. (2003). Udział drobnoustrojów w powstawaniu kamieni moczowych. Post. Mikrobiol, 42, 39-53.

Hryniewicz, K., Szczypa, K., Sulikowska, A., Jankowski, K., Betlejewska, K., & Hryniewicz, W. (2001). Antibiotic susceptibility of bacterial strains isolated from urinary tract infections in Poland. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 47(6), 773-780.

Toczyńska– Silkiewicz M. (2014) Zakażenia układu moczowego i ich uwarunkowania wśród pacjentów geriatrycznych. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Rokosz, A., Bednarska, A., & Łuczak, M. Bakteryjne czynniki zakażeń układu moczowego u hospitalizowanych pacjentów oraz ich wrażliwość na leki przeciwbakteryjne Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/2.

Jarząb, A., Górska-Frączek, S., Rybka, J., & Witkowska, D. (2011). Zakażenia pałeczkami jelitowymi-diagnostyka, opornośš na antybiotyki i profilaktyka. Advances

in Hygiene & Experimental Medicine/Postepy Higieny i Medycyny Doswiadczalnej, 65.

Kwiecińska-Piróg, J., Bogiel, T., & Gospodarek, E. (2011). Porównanie dwiema metodami tworzenia biofilmu przez pałeczki Proteus mirabilis na powierzchni różnych biomateriałów. Med. Dośw Mikrobiol, 63, 131-138.

Chen, C. Y., Chen, Y. H., Lu, P. L., Lin, W. R., Chen, T. C., & Lin, C. Y. (2012). Proteus mirabilis urinary tract infection and bacteremia: risk factors, clinical presentation, and outcomes. Journal of Microbiology, Immunology and Infection, 45(3), 228-236.

Schaffer, J. N., & Pearson, M. M. (2015). Proteus mirabilis and urinary tract infections. Microbiology spectrum, 3(5).

Czaczyk, K., & Myszka, K. (2007). Mechanizmy warunkujące oporność biofilmów bakteryjnych na czynniki antymikrobiologiczne. Biotechnologia, 76(1), 40-52.

Siddiq, D. M., & Darouiche, R. O. (2012). New strategies to prevent catheter-associated urinary tract infections. Nature Reviews Urology, 9(6), 305.

Tunney, M. M., & Gorman, S. P. (2002). Evaluation of a poly (vinyl pyrollidone)-coated biomaterial for urological use. Biomaterials, 23(23), 4601-4608.

Khandwekar, A. P., & Doble, M. (2011). Physicochemical characterisation and biological evaluation of polyvinylpyrrolidone-iodine engineered polyurethane (Tecoflex®). Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 22(5), 1231-1246.

Tenke, P., Köves, B., Nagy, K., Hultgren, S. J., Mendling, W., Wullt, B., ... & Botto, H. (2012). Update on biofilm infections in the urinary tract. World journal of urology, 30(1), 51-57.

Saint, S., & Lipsky, B. A. (1999). Preventing catheter-related bacteriuria: should we? Can we? How?. Archives of Internal Medicine, 159(8), 800-808.

Saint, S., Veenstra, D. L., Sullivan, S. D., Chenoweth, C., & Fendrick, A. M. (2000). The potential clinical and economic benefits of silver alloy urinary catheters in preventing urinary tract infection. Archives of Internal Medicine, 160(17), 2670-2675.

Goodman, C. C., & Snyder, T. E. K. (1995). Differential diagnosis in physical therapy. Saunders.

Souza, EL, Figueiredo, EM, Velloso, FB, Geo, MS. Physiotherapy For Women with Recurrent Urinary Tract Infection: A Promising Approach. International Continence Society. 2013:223.

De Paepe, H., Hoebeke, P., Renson, C., Van Laecke, E., Raes, A., Van Hoecke, E., ... & Vande Walle, J. (1998). Pelvic‐floor therapy in girls with recurrent urinary tract infections and dysfunctional voiding. British journal of urology, 81, 109-113.

Lima, N. P., Silva, G. M. C. D., Park, M., & Pires-Neto, R. C. (2015). Mobility therapy and central or peripheral catheter-related adverse events in an ICU in Brazil. Jornal Brasileiro de Pneumologia, 41(3), 225-230.

Czarkowska-Pączek, B. (2006). Wpływ wysiłku fizycznego na mięśnie poprzecznie prążkowane. W: Czarkowska-Pączek B., Przybylski J.(red.). Zarys fizjologii wysiłku fizycznego. Urban & Partner, Wrocław.

Freeman, R. M. (2004). The role of pelvic floor muscle training in urinary incontinence. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 111, 37-40.

Gidian, D. (2003). Problem nietrzymania moczu u dorosłych. W: Paruszkiewicz G., Gidian-Jopa D. (red.). Nietrzymanie moczu u dzieci i dorosłych. Wydawnictwo Borgis, Warszawa.

Cendrowski, K. (2005). Wartość wybranych parametrów ultrasonograficznych w diagnostyce i ocenie efektów leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Oficyna Wydawnicza Akademii Medycznej.

Soto, S. M. (2014). Importance of biofilms in urinary tract infections: new therapeutic approaches. Advances in biology, 2014.

Rowe, T. A., & Juthani-Mehta, M. (2013). Urinary tract infection in older adults. Aging health, 9(5), 519-528.

Schaffer, J. N., & Pearson, M. M. (2015). Proteus mirabilis and urinary tract infections. Microbiology spectrum, 3(5).

Nazarko, L. (2011). Preventing catheter-related urinary tract infection: focus on Proteus mirabilis. British journal of community nursing, 16(11).
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2613150

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)