The role of nursing staff in the nutritional therapy of a child with cystic fibrosis

Iwona Czerwińska Pawluk, Elwira Paula Pawluk, Angelo Daniel Szymaszek, Walery Zukow

Abstract


Cystic fibrosis (CF) is classified as a rare genetic disease and at the same time is the most common inherited disease in an autosomal recessive way. In Poland the disease is diagnosed in 1 in 4394-5000 live neonatal births [7, 9]. CF is a systemic chronic disease with progressive progression, incurable [10]. The cause of most problems in patients with CF are: chronic obstructive lesions and respiratory tract infections and impaired digestion processes with their consequences. The basis in the patient care of CF is the education of the patient/his caregivers in the prevention and treatment of bronchopulmonary disease and modified nutrition rules.

Keywords


cystic fibrosis; nutrition

Full Text:

PDF

References


Anne H. Thomson, Ann Harris. Mukowiscydoza. PZWL, Warszawa 2013

Drzymała-Czyż S. Poradnik żywieniowy dla dorosłych. Zasady żywienia w mukowiscydozie, Nutricia Adamed Medical Nutrition, 2017

Instrukcja obsługi zgłębnika gastromijnego typu PEG. Dla rodziców ze zgłębnikiem PEG. Materiał opracowany przez firmę Nutricia Advanced Medical Nutrition. NUTRICIA Polska Sp. z o. o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, Polska

Kamińska B, Kaźmierska K, Szlagatys-Sidorkiewicz A i wsp. Zaburzenia stanu odżywienia u dzieci w przebiegu mukowiscydozy – przegląd piśmiennictwa. Forum Med Rodz. 2011; 2

Kowalska M., Mandecka A., Regulska-Ilow B. Zaburzenia stanu odżywienia w mukowiscydozie – zalecenia żywieniowe i suplementacja diety. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2017, Tom 23, Nr 2, 115–121

Krzyżanowska P., Walkowiak J. Mukowiscydoza i witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. w: Mukowiscydoza, Kwartalnik Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę. Fundacja Matio, Kraków 48/2017

Mazurczak T. (red.). Mukowiscydoza. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2006

Mielus M., Sands D. Mukowiscydoza poradnik żywieniowy dla dzieci i dorosłych. Uniwersytet Zdrowia. Blue Sparks Publishing Group, Warszawa 2012

Milanowski A., Sands D., Nowakowska A., Piotrowski R., Zybert K., Ołtarzewski M. Ocena kliniczna dzieci z mukowiscydozą rozpoznaną w wyniku badania przesiewowego noworodków w latach 1999-2000. Pediatr Pol 2002; 6

Sands D., Walicka-Serzysko K., Doniec Z. i wsp. Rekomendacje postępowania w mukowiscydozie (cystic fibrosis; CF) dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej-KOMPAS CF- część 1. w: Małecka-Malcew O. (red.) Mukowiscydoza: Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, Rabka Zdrój, nr 49/2017

Walkowiak J., Lisowska A. Mukowiscydoza (CF). Postępowanie żywieniowe. w: Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie. Krawczyński M. (red.) Wydanie I. HELP MED., Kraków 2008

Wszystko co powinieneś wiedzieć o mukowiscydozie. Poradnik dla rodziców i opiekunów. MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę, Kraków 2015

https://opiekanadchorym.pl/zywienie-dojelitowe-w-mukowiscydozie - dostęp 15.03.2018

http://www.czytelniamedyczna.pl/440,opieka-nad-pacjentem-z-gastrostomia-odzywcza.html - dostęp 15.03.2018

https://opiekanadchorym.pl/zywienie-niemowlat-w-mukowiscydozie/ - dostęp 24.02.2019
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2589852

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)