Whitener pain - characteristic and fracture

Joanna Siminska, Krystyna Nowacka, Sebastian Grzyb, Mateusz Szostak, Magdalena Hagner-Derengowska, Wojciech Hagner

Abstract


Back pain can be dull dull character, which most often are located only in the lumbar area, in the case where there was not a disagreement radicular -vertebral, or may radiate to the lower limbs, depending on the level and degree of compression of the spinal roots. With a high degree of changes occurring that contribute to the emergence of a significant narrowing of the intervertebral holes and as a result the pressure on the roots, sensory and motor symptoms depend on the level and degree of oppression. It should, however, take into account that even large osteophytes on the anterior-lateral edges of the vertebral bodies, which do not give the roots of oppression, may be clinically silent almost symptomatically. Proper diagnosis, determine the type of pain as well as to diagnose the cause of the pain is important in the further process of rehabilitation.

Keywords


Whitener pain

Full Text:

PDF

References


Czupryna K., Nowotny- Czupryna O., Nowotny J., Ergonomiczne uwarunkowania zespołów bólowych kręgosłupa u fizjoterapeutów zajmujących się neurorehabilitacją dzieci, Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2014, 16 (4): 407-418.

Depa A., Drużbicki M., Ocena częstości występowania zespołów bólowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa w zależności od charakteru pracy, Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, 1, s. 34-41

Diener H.C., Maier C., Leczenie bólu, zespoły bólowe- metody postępowania, wyd. polskie Kuebler A. (red.), Urban &Partner, Wrocław 2003

Dobrogiwski J., Wordliczek J., Medycyna bólu, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2004.

Dobrogowski J., Wordliczek J. (red.), Ból przewlekły, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002

Domdżał M., Ból podstawowy objaw w medycynie, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1996.

Dziak A., Tayara S., Bóle krzyża, Wydawnictwo Kasper, Kraków 1997, 19-39

Eubanks J., Cervical rediculopathy: nonoperative managment of nect pain and radicular symptoms, Am Fam Physican 2010, 81: 33-40.

Garcia-Cosamalon J., Del ValleME, Calavia M., Intervertebral disc, sensory nerves and neurotrophis: who is who in descogenic pain, Anat 2010, April 26.

Gniewek T., Góra T., Hadała M., Profilaktyka dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowego u terapeutów. Ocena i terapia według koncepcji Kinetic Contor , Mity czy fakty poparte dowodami, Praktyczna fizjoterapia & Rehabilitacja 2013, 35, 4-12.

Iqbal Z., Alghadir A., Częstość występowania zaburzeń układu mięśniowo- szkieletowego związanych z pracą wśród fizjoterapeutów, Medycyna Praktyczna 2015, 66 (4): 459-469.

Kiwerski J., Kowalski M., Krasucki M., Szymanik W., Schorzenia urazy kręgosłupa, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2014, 137-146.

Kochański J.W., Medycyna fizykalna, wyd. PHC Technomex, Gliwice 2009

Koszewski A., Bóle kręgosłupa i ich leczenie, Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2010, 22-52

Mikołajewska E., Urazy mięśniowo- szkieletowe związane z pracą u fizjoterapeutów, Medycyna Pracy 2013, 64 (5): 681-685.

Nowotny- Czupryna O., Nowotny J., Brzęk A., Ergonomiczne aspekty pracy fizjoterapeuty, Fizjoterapia Polska 2003, 3 (4): 387- 395

Peng B., Hao J., Possible pathogenesis of painful intervertebral disc degeneration., Spine (Phila Pa 1976), 2006, 31:560-566.

Radzimińska A., Weber-Rajek M., Jaworska U., Goch A., Zukow W., Zespoły bólowe kręgosłupa w grupie fizjoterapeutów, Journal of Education , Health & Sport, 2016, 6 (6): 553-564.

Rakowski A., Kręgosłup w stresie, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2007, 36-37

Romano C., Romano D., Bonora C., Mineo G., Pregabalin, celecoxib and their combination for treatment of chronic low-back pain, J Orthop Traumatol 2009, 10: 185-191.

Walden- Gałuszko K., Psychologiczne aspekty bólu i jego leczenia, Medycyna Paliatywna w Praktyce, 2007, 1, 2, 66-70.

Walden-Gałuszko K., Majkowicz M., Janiszewska J., Jankowska B., Uwarunkowania psychologiczne percepcji bólu przewlekłego. Badanie porównawcze chorych z różnym patomechanizmem bólu, Via Medica, Psychologia 2008, tom 12 nr 1.

Wicka J., Ból i cierpienie- interdyscyplinarny przegląd stanowisk, Pielęgniarstwo, Zdrowie Publiczne, 2012, 2, 4, 301-310.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2575096

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)