Assessment of health behaviours in family nurses

Magdalena Zych, Wiesław Marian Fidecki, Mariusz Wysokiński, Dorota Kulina, Zofia Sienkiewicz, Katarzyna Zuń, Aneta Jędrzejewska, Agnieszka Kijowska

Abstract


Introduction. Health behaviours are understood as any behaviours (habits, attitudes, customs, values) that are concerned with health. Pro-health behaviours are all deliberate activities aimed at maintaining or improving health. Aim. The aim of the research was the determination of health behaviours in family nurses. Material and method. The research was performed in 152 family nurses from the Lublin and Mazovian Region by means of Health Behaviour Inventory (the HBI). The research tool comprises 24 items in four categories: proper eating habits, preventive health behaviours, health practices, positive attitude. Results. The mean value of health behaviours indicator in the group researched was 85.86 points. A total of 49.34% of nurses presented a high level of health behaviours. The group of 40.97% of family nurses were individuals who depicted a moderate level of health behaviours. Merely 9.87% of the nurses researched showed a low level of health behaviours. On the basis of the analysis of the data collected it was found that preventive health behaviours were rated the highest (3.76 points), whereas health practices were rated the lowest (3.36 points). Proper eating habits and positive attitude were determined on a very similar level. Conclusion. The family nurses researched showed moderate level of health behaviours. The best results were obtained in preventive health behaviours, whereas health practices were rated the lowest. Professional experience of the nurses affected their health behaviours in terms of preventive behaviours.

Keywords


health behaviours; family nurses

Full Text:

PDF

References


Czerw A. Możliwości kształtowania postaw zdrowotnych dzieci i młodzieży w Polsce. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. Szkoła Główna Handlowa. 2012; 4: 147-157.

Zagroba M., Kulikowska A., Marcysiak M., Wiśniewska E., Ostrowska B., Skotnicka-Klonowicz G. Aktywność fizyczna pielęgniarek. Problemy Pielęgniarstwa. 2010; 18 (3): 329–336.

Janowski M, Rasińska R.: Wybrane zachowania zdrowotne pracowników ochrony zdrowia. Pielęgniarstwo Polskie 2015, 56 (2): 164-169.

Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Warszawa 2012: 110-116.

Smith D.R. Longitudinal trends of alcohol and tobacco consumption among Australian physicians and nurses, 1989-2005. Journal of Substance Use. 2007; 12: 267–280.

Aldiabat K.M., Clinton M. Understanding Jordanian psychiatric nurses’ smoking behaviors: a grounded theory study. Nurs Res Pract. 2013: 1–7.

Phiri L.P.: Nurses’ lifestyle behaviours, health priorities and barriers to living a healthy lifestyle: a qualitative descriptive study. BMC Nursing. 2014; 13: 38-49.

Perry L., Xu X., Gallagher R., Nicholls R., Sibbritt D., Duffield Ch. Lifestyle Health Behaviors of Nurses and Midwives: The ‘Fit for the Future’ Study. International Journal of Environmental Researche and Public Health 2018; 15: 945-961.

Rasińska R, Nowakowska I. Postrzeganie zdrowia przez pielęgniarki po czterdziestym roku życia Pielęgniarstwo Polskie. 2014; 2(52): 111-116.

Książek J., Jarzynkowski P., Piotrkowska R. Wybrane elementy stylu życia pielęgniarek operacyjnych. Borgis – Medycyna Rodzinna. 2015; 3: 103-109.

Różewicz K., Fidecki W., Wysokiński M., Sienkiewicz Z., Walas L., Chruściel P., Stępień P, Żuchowski T. Samoocena zachowań zdrowotnych pielęgniarek. W: Problemy zawodowe współczesnych pielęgniarek. Sienkiewicz Z., Fidecki W., Wysokiński M., Leńczuk-Gruba A. (red.), Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa 2016: 45-59.

Jankowska-Polańska B., Wijacka K., Lomper K., Uchmanowicz I. Zachowania zdrowotne personelu pielęgniarskiego w profilaktyce nadciśnienia tętniczego. Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia. 2014; 3( 3): 66-70.

Walentukiewicz A., Łysak A., Wilk B. Styl życia studentek kierunków medycznych. Problemy Higieny Epidemiologicznej 2013; 94 (2): 247–252.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2550989

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)