Life Satisfaction of Polish football fans

Maciej Wronkowski, Alicja Kostencka, Jolanta E. Kowalska, Aldona Molesztak

Abstract


Introduction: As the popularity and the importance of positive psychology is growing, the level of life satisfaction of people of different backgrounds has been more and more often put to analysis, including life satisfaction of football fans. The issue of football fans’ life satisfaction seems to be interesting not only with regard to all football fans in general, but also to members of different football fan groups in the Polish stadiums. Thus, the present study attempts to determine the level of life satisfaction among Polish football fans and the differences between their groups. Material and methods: The research used the method of a diagnostic online survey and was conducted on a sample of 775 people (148 women and 627 men) who actively participate
in sports events as football fans. The respondents in the survey were divided into 4 groups depending on their declared affiliation to the fan group: Supporters (so called “Pikniki” or Picnicking Fans), Ultras, Hooligans and Hardcore Football Fans (Kibole). Results: The life satisfaction level of Polish football supporters is medium or high across all fan groups: Supporters, Ultras, Hardcore Football Fans as well as Hooligans. Therefore, it may be concluded that their life satisfaction is on a similar level. Considering the absence of statistically significant differences between particular groups regarding life satisfaction, it is likely that some determinants of happiness vital for the group of Hooligans as fanatic supporters of football and their ‘own’ football club may be also characteristic for other groups of supporters.

Keywords


life satisfaction, football fans

Full Text:

PDF

References


Argyle M., Psychologia szczęścia, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2004.

Babik M., Szkoła wobec subkultury kibiców, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, p. 19-20.

Bańka A., Psychologia organizacji [w:] J. Strelau (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki t. 3, GWP Gdańsk 2000, p. 321-350.

Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi : teoria i praktyka. Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1996.

Colaers C., Walgrave L., van Limbergen K., The Societal and Psycho-Socilogical Background of Football Hooliganism. [w:] Current Psychology, 8, 1, 1989, p. 4-14.

Czapiński J., Czy szczęście popłaca? Dobrostan psychiczny jako przyczyna pomyślności życiowej [w:] J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Czapiński J., Psychologia pozytywna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Czapiński J., Psychologia szczęścia: przegląd i zarys teorii cebulowej PTP, Warszawa 1994.

Czapiński J., Szczęście – złudzenie czy konieczność? Cebulowa teoria szczęścia w świetle nowych danych empirycznych, [w:] M. Kofta, T. Szustrowa (red.), Złudzenia, które pozwalają żyć, PWN, Warszawa 2001, p. 266-306.

Diener E. Satisfaction with Life Scale (SWLS), 1985, (tłumaczenie K. S. Jankowski, 2015), https://internal.psychology.illinois.edu/~ediener/SWLS.html [dostęp: 10.10.2017].

Diener E., Subjective well-being. Psychological Bulletin, 1984, 95, p. 542-575.

Diener E., Assessing subjective well-being: progres and opportunities. Social Indicators Research 31, 1994.

Diener E., Biswas-Diener R., Szczęście, Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot 2010.

Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., Griffin, S., The Satisfaction with Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49, 1985, p. 71–75.

Diener E., Lucas R. E., Oishi S., Dobrostan psychiczny. Nauka o szczęściu i zadowoleniu z życia, [w:] J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Dla polskiego kibica ważny jest etos, przywiązanie do barw klubowych, Serwis informacyjny radia RMF 24, http://www.rmf24.pl/sport/news-dla-polskiego-kibica-wazny-jest-etos-przywiazanie-do-barw-kl,nId,1703777 [dostęp: 20.02.2018].

Dudała J., Fani-Chuligani, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2004.

Hobbs D., Robins D., The boy done good: football violence, changes and continues [w:] Sociological Review, 39, 3, 1991, p. 551-579.

Juczyński Z., Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa, 2001, p.123–127.

Janus, T. Zjawisko agresji w widowiskach sportowych. Charakterystyka i ocena. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Warszawa 2012. http://www.sportnaukowo.pl/2014/01/zjawisko-agresji-w-widowiskach.html#.W9l-BsKWzIU [dostęp: 20.02.2018].

Kasprzak E., Zadowolenie z życia jako kategoria emocjonalna i poznawcza, Polskie Forum Psychologiczne, 17, 1, 2012, p. 187-199.

Kasprzak E., Poczucie jakości życia pracowników realizujących różne wzory kariery zawodowej, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2013, p. 125.

Kowalska J., Widowisko sportowe-fair play w edukacji do kulturalnego odbioru. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 3, 2010, p.11-15.

Kowalski R., Potomkowie Hooligana. Szalikowcy, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2000.

Kunat B., Entuzjazm, zaangażowanie, żar, konik, a może bzik…w poszukiwaniu znaczeń kategorii „pasja", Rocznik Pedagogiczny, 38, 2015, p.155-165.

Lalande D. R., Vallerand R. J., Lafreniere M-A., Verner-Filion J., Laurent F-A., Forest J., Paquet Y., Obsessive passion: A compensatory response to unsatisfied needs. Journal of Personality, 2011, p. 1-16.

Mageau G.A., Carpentier J., Vallerand R.J., The role of self-esteem contingencies in the distinction between obsessive and harmonious passion, European Journal of Social Psychology, 2011, 41, p. 720-729.

Matusewicz Cz., Widowisko sportowe. Analiza psychospołeczna, AWF, Warszawa 1990.

Myers D., Diener E., Who is happy? Psychological Science 6, 1, 1995, p. 10-18.

Obuchowski K., Człowiek intencjonalny, PWN Warszawa, 1993.

Panasiuk – Chodnicka A.A., Panasiuk B., Przemoc i agresja w relacjach interpersonalnych. Uwarunkowania psychologiczne i pedagogiczne. Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, 2009, p. 54-71.

Sahaj T., Fani Futbolowi, Wydawnictwo AWF, Poznań 2007.

Piotrowski P. (w rozmowie z Michałem Dobrołowiczem) Dla polskiego kibica ważny jest etos, przywiązanie do barw klubowych, Serwis informacyjny RMF 24, 25.03.2015, http://www.rmf24.pl/sport/news-dla-polskiego-kibica-wazny-jest-etos-przywiazanie-do-barw-kl,nId,1703777 [dostęp: 20.02.2018].

Scheier M., Carver C.S, Dispositional optimism and physical well-being: The influence of generalized outcome expectanticies, Journal of Personality, 55, 1987, p. 161-210.

Scheier M., Carver C.S., Optimism, coping and health: Assessment and implications of generalized outcome expectanticies, Health Psychology, 4, 1985, p. 415-431.

Shuv-Ami A., Happiness, Life Satisfaction and Sport Fan. Journal of Business and Economics, vol. 5, 6, 2014, p. 823-827. [http://www.academicstar.us/UploadFile/Picture/2014-9/201491691953155.pdf].

Sobol-Kwapińska M., Żyć chwilą? Postawy wobec czasu a poczucie szczęści, Wyd. KUL, Lublin 2007, p. 126.

Śliwa L. (współpraca Marcin Jakimowicz), Ważna jest zadyma, 2005, [http://gosc.pl/doc/790469.Wazna-jest-zadyma].

Spaaij R., Undesrstanding Football Hooliganism: A Comparison of Six Western European Football Clubs. Amsterdam University Press. Amsterdam, 2006, p. 316.

Włodarczyk-Śpiewak K., Aspekty jakości życia a poziom satysfakcji życiowej Polaków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2006.

Vallerand R.J., Blanchard C., Mageau G.A., Koestner R., Ratelle C., Leonard M. et al., Les passions de l’ame: On obsessive and harmonious passion, Journal of Personality and Social Psychology, vol. 85, 2003, p. 756–767.

Vallerand R.J, On the Psychology of Passion: In Search of What Makes People's Lives Most Worth Living, Canadian Psychological Association, vol. 49, 1, 2008, p 1–13.

Veenhoven R., Evidence based pursuit of happiness. What should we know, do we know and can we get to know? Erasmus Happiness Economics Research Organization, EHERO, 2012 [https://personal.eur.nl/veenhoven/ ] [dostęp: 17.07.2018].

Zalewska A., Wiek, płeć i stanowisko pracy a zadowolenie z pracy, Psychologia jakości życia, 2009, 8, 1, p. 1-20.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2532132

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)