Reasons for medical rescue team interventions in the northwest part of masovian voivodeship

Zbigniew Białczak, Robert Gałązkowski, Patryk Rzońca, Adam Gorgol

Abstract


Introduction: Civilisation development and huge technological progress influence the life and functioning of every human being. They facilitate functioning in the modern world but are also associated with increased incidence of trauma and morbidity, which are a challenge for modern health care systems. One of the main elements of health care is Emergency Medical Services System, whose aim is to save people who are in the state of sudden health hazard.
Aim: The aim of this paper was to analyse the reasons for medical rescue team interventions in the northwest part of Masovian voivodeship within the period of four years (2013-2016).
Materials and method: The analysis showed that the most common reason for medical rescue team intervention in the studied region and time period was cardiovascular diseases.
Results: Men and people aged 75-89 were the main beneficiaries of medical services provided by medical rescue teams. Cardiovascular diseases were more often diagnosed in women and people aged 75-89, while injuries were mainly diagnosed in men and people aged 45-59.
Conclusion: The gender and age of the patient, year, day of the week, the place of the call, team type and the urgency code of the call were important factors influencing the reasons for the intervention of MRTs in the analysed region and period.

Keywords


Emergency Medical Services; Prehospital Emergency Care; National Medical Rescue System; Emergency Medical Services Team

Full Text:

PDF

References


Global Health Observatory (GHO) data: Causes of death, by WHO region. http://www.who.int/gho/mortality_burden_disease/causes_death/region/en/ (access on 23.07.2018).

Global Health Observatory (GHO) data: Top 10 causes of death. http://www.who.int/gho/mortality_burden_disease/causes_death/top_10/en/ (access on 23.11.2018).

Karwan K, Michalak G, Gałązkowski R. Organization of emergency medical care for patients with multiple and multi-organ trauma in a hospital setting. Ogólnopol. Przegl. Med. 2013; 12: 28 – 31.

Totten V, Bellou A. Development of emergency medicine in Europe. Acad Emerg Med. 2013; 20 (5): 514 – 21.

Kosydar-Bochenek J, Ozga D, Szymańska J, Lewandowski B. Emergency Medical Service (EMS) systems on the world and the Polish system. Zdrowie Publiczne 2012; 122 (1): 70 – 74.

Rzońca P, Gałązowski R, Podgórski M. Role of Polish Medical Air Rescue in National Medical Rescue System. Disaster Emerg Med J 2017; 2 (2): 64 – 68

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20061911410/U/D20061410Lj.pdf (access on 06.08.2018).

Filip D, Górski A, Wojtaszek M, Ozga D. Analiza funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie w 2012 roku. [Analysis of Medical Emergency Teams’ actions in operating area of Ambulance Service in Rzeszow in 2012]. Anestezjologia i Ratownictwo 2016; 10: 278 – 285 (in Polish).

Jarosławska-Kolman K, Ślęzak D, Żuratyński P, Krzyżanowski K, Kalis A. System Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce. [The National Medical Emergency System in Poland]. Zeszyty Naukowe SGSP 2016; 60 (4): 167 – 183.

Ministerstwo Zdrowia: System Państwowe Ratownictwo Medyczne (in Polish). https://www.gov.pl/zdrowie/system-panstwowe-ratownictwo-medyczne (access on 06.11.2018).

Wielicka K. Zarys funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej w wybranych krajach unii europejskiej. [Outline of functioning healthcare systems in selected countries of the european union]. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja

i Zarzadzanie 2014; 70: 491 – 504 (in Polish).

Møller TP, Ersbøll AK, Tolstrup JS, et al. Why and when citizens call for emergency help: an observational study of 211,193 medical emergency calls. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2015; 23 (88): 1 – 10.

Rzońca P, Chrzanowska-Wąsik M, Goniewicz M, Bednarz K, Góra K. Ostre zespoły wieńcowe – analiza wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego. [Cases of acute coronary syndrome – analysis of interventions of Emergency Medical Services Teams ]. Education, Health and Sport. 2017; 7 (4): 585 – 595 (in Polish).

Wang HE, Mann NC, Jacobson KE, et al. National Characteristics of Emergency Medical Services Responses in the United States. Prehosp Emerg Care 2013; 17 (1): 8 – 14.

Aftyka A, Rudicka-Drożak E. Przyczyny wezwań Zespołów Ratownictwa Medycznego w materiale Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie. [Reasons for calling Medical Emergency Teams in the material from Regional Ambulance Service, Lublin]. Anestezjologia i Ratownictwo 2013; 7: 390 – 396 (in Polish).

Goldstein J, Jensen JL, Carter AJ, Travers AH, Rockwood K. The Epidemiology of Prehospital Emergency Responses for Older Adults in a Provincial EMS System. CJEM 2015; 17 (5): 491 – 496.

Gawełko J, Wilk K. Analysis of changes in the profile of calls to Emergency Medical Teams at Regional Ambulance Station in 2010–2013Prz Med Uniw Rzesz Inst Leków Rzeszów 2015; 13 (2): 142 – 152.

Guła P, Wejnarski A, Moryto R, Gałązkowski R, Karwan K, Świeżewski S. Analiza działań zespołów ratownictwa medycznego w polskim systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Czy model podziału na zespoły specjalistyczne

i podstawowe znajduje uzasadnienie? [Analysis of actions taken by medical rescue teams in the Polish Emergency Medical Services system. Is the model of division into specialist and basic teams reasonable?]. Wiadomości Lekarskie 2014; LXVII, 4: 468 – 475 (in Polish).

Sowizdraniuk J, Popławska M, Ładny JR, Sosada K. Realizowanie medycznych czynności ratunkowych przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego na przykładzie Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. [Realization medical rescue operations by Basic EMS team’s – example of Kraków Ambulance Service]. Postępy Nauk Medycznych 2014; 7: 525 – 530 (in Polish).

Baker J, McKay MP. Analysis of Emergency Medical Services Activations in Shenandoah National Park from 2003 to 2007. Prehosp Emerg Care 2010; 14 (2): 182 – 186.

Christensen EF, Bendtsen MD, Larsen TM, et al. Trends in diagnostic patterns and mortality in emergency ambulance service patients in 2007−2014: a population-based cohort study from the North Denmark Region. BMJ Open 2017; 7: e014508.

Andruszkow H, Lefering R, Frink M, et al. Survival benefit of helicopter emergency medical services compared to ground emergency medical services in traumatized patients. Critical Care 2013; 17: R124.

Blanchard IE, Doig J, Hagel BE, et al. Emergency Medical Services Response Time and Mortality in an Urban Setting. Prehosp Emerg Care 2012; 16 (1): 142 – 151.

Villani M, Earnest A, Nanayakkara N, Smith K, de Courten B, Zoungas S. Time series modelling to forecast prehospital EMS demand for diabetic emergencies. BMC Health Services Research 2017; 17: 332.

Roessler M, Zuzan O. EMS systems in Germany. Resuscitation. 2006; 68 (1): 45 – 9.

Roth GA, Forouzanfar MH, Moran AE et al. Demographic and Epidemiologic Drivers of Global Cardiovascular Mortality. N Engl J Med. 2015; 372 (14): 1333 – 1341.

Wojtyniak B, Stokwiszewski J, Goryński P, Poznańska A. Długość życia

i umieralność ludności Polski. W: Wojtyniaka B, Goryński P. (red.): Sytuacja zdrowotna Ludności Polski. Wydawca Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Warszawa 2008.

Wojtyniak B, Stokwiszewski J, Goryński P, Poznańska A. Długość życia

i umieralność ludności Polski. W: Wojtyniaka B, Goryński P, Moskalewicz B. (red.): Sytuacja zdrowotna Ludności Polski i jej uwarunkowania. Wydawca Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Warszawa 2012.

Wojtyniak B, Stokwiszewski J, Goryński P, Zdrojewski T. Długość życia

i umieralność ludności Polski. W: Wojtyniaka B, Goryński P. (red.): Sytuacja zdrowotna Ludności Polski i jej uwarunkowania. Wydawca Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Warszawa 2016.

Urbaniak – Ostrykiewicz M, Kózka M, Sega A, Wojnar- Gruszka K. The analysis of cardiac case interventions of medical rescue teams in the Brzesko district in 2010 and 2011. An analysis of emergency medical team interventions. Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue 2017; 4: 21 – 28.

Bigdeli M, Khorasani-Zavareh D, Mohammadi R. Pre-hospital care time intervals among victims of road traffic injuries in Iran. A cross-sectional study. BMC Public Health. 2010; 10: 406.

Fazel MR, Fakharian E, Mahdian M, Mohammadzadeh M, Salehfard L, Ramezani M. Demographic Profiles of Adult Trauma During a 5 Year Period (2007-2011) in Kashan, IR Iran. Arch Trauma Res. 2012; 1 (2): 63 – 66.

Huang CY, Rau CS, Chuang JF et al. Characteristics and Outcomes of Patients Injured in Road Traffic Crashes and Transported by Emergency Medical Services. Int J Environ Res Public Health. 2016; 13 (2): 236.

Mamady K, Yao H, Zhang X, Xiang H, Tan H, Hu G. The injury mortality burden in Guinea. BMC Public Health. 2012; 12: 733.

Rzońca P, Gałązowski R, Goniewicz M. Injuries of pedestrians involved in transport accidents, managed by HEMS teams in Poland. Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue 2016; 3: 17 – 22.

Karwan K, Michalak G, Gałązkowski R. Organization of emergency medical care for patients with multiple and multi-organ trauma in a hospital setting. Ogólnopol. Przegl. Med. 2013; 12: 28 – 31.

Turner N, Chen H, Morosanu L. Characteristics of rural users of emergency medical services in Georgia: A population- based study. J Ga Public Health Assoc 2016, 5 (4): 332 – 338.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2529632

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)