Predictors of injuries among young players team games

Jarosław Domaradzki, Sebastian Chmielewski, Izabela Barbara Trojanowska, Dawid Koźlenia

Abstract


Introduction: The aim of the study was to determine the relationship between the basic somatic traits and the metric age and training experience of players and the injuries suffered.
Material and methods: 125 male athletes aged between 14 and 19 years old were examined. They represented 4 sports disciplines. Respondents practicing American football (22 players), respondents playing football (30 players), respondents practicing handball (49 players), respondents practicing volleyball (24 players). All players belonged to the category of juniors.
The research tool was a short questionnaire, in which the surveyed person gave their name and date of birth. The next part of the questionnaire contained questions about the sport practiced. The next stage of the study was the measurement of body height, which was performed with a Swiss anthropometer, and body weight was measured on electronic weight. The Body Mass Index (BMI) was calculated from the formula: body weight [kg]/height [m]2.
Results: In all analysed sports, body weight is the most important for the number of injuries. BMI is important in all team sports. Slim body reduces the number of injuries by about 2-8 injuries. From among the analysed variables the body structure features have an influence on the number of injuries. There were no correlations between the age of competitors and their training experience. The number of injuries depends mainly on the body weight of the player.
Conclusion: Football players suffered the most injuries during their career, followed by handball players. Average injuries of American football players and volleyball players were much lower and similar to each other. While analysing the whole group of the respondents, it was observed that among the variables discussed above, the weight of competitors has the strongest influence on the number of injuries suffered. The body weight has the strongest statistically significant effect on injuries in American football, and secondly in volleyball. The weakest, statistically insignificant, body weight affects injuries in footballers.

Keywords


team games; injuries; predictors

Full Text:

PDF

References


Acock, A., & Stavig, G. A Measure of Association for Nonparametric Statistics. Social Forces, 1979 57(4), 1381-1386. doi:10.2307/2577276

Stanisz A. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica PL na przykładach z medycyny. Tom 3. StatSoft Polska Sp. z o.o., Krakówv2007

Dziak A.: Sport injuries – their prevention and treatment. Acta Clinica 2001, 2: 105-110.

Kochański B., Kałużna A., Kałużny K., Kluska K., Płoszaj O., Zukow W., Hagner W. Urazy w boksie – medyczny punkt widzenia. Journal of Education, Health and Sport, 2015;5(9):559- 568

Jacobson BH., Conchola EG., Glass RG., Thompson BJ. Longitudinal morphological and performance profiles for American, NCAA Division I footballplayers. J Strength Cond Res. 2013 Sep;27(9):2347-54.

Bujak. Z., Urazowość w sportach walki na przykładzie taekwon-do. Idō - Ruch dla Kultury : rocznik naukowy, 2008; 8, 118-132

Klimczyk M. Somatic build vs sports results of pole vault contestants aged 16-17. Medical and Biological Sciences 2012; 26(1): 27-34

Eider J. Cechy modelu mistrzostwa sportowego reprezentacji siatkarskich startujących w Mistrzostwach Europy w piłce siatkowej w 2003 roku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Prace Instytutu Kultury Fizycznej, 2004; 21:149-157.

Żołnowski B., Wrona-Żołnowska L., Gębska M., Wojciechowska A., Żyżniewska-Banaszak E., Urazowość młodzieży uprawiającej piłkę nożną w wieku 15–19 lat. Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, 2013; 59(1), 120–122

Burdukiewicz A., Chmura J., Pietraszewska J., Andrzejewska J., Stachoń A., Nosal J., Characteristics of body tissue composition and functional traits in junior football players. Hum Mov, 2013, 14 (2), 96–01,

Gil SM., Gil J., Ruiz F., Irazusta A., Irazusta J. Physiological and anthropometric characteristics of young soccer players according to their playing position: relevance for the selection process. J Strength Cond Res. 2007 May;21(2):438-45

Kalapotharakos V.I., Strimpakos N., Vithoulka I., Karvounidis C., Diamantopoulos K., Kapreli E., Physiological characteristics of elite professional soccer teams of different ranking. J Sports Med Phys Fitness, 2006, 46 (4),515–19.

Truszczyńska A., Skubała D. Czynniki ryzyka oraz występowanie urazów narządu ruchu u zawodników piłki siatkowej niższych lig. Medycyna Sportowa, 2015; 1(4); vol. 31, 35-41

Hadała M., Bieganowski K., Wierzbowska C., Nieves de Bernardo Tejedor, Snela S., Urazowość wśród piłkarzy oraz metody pracy zespołu medycznego w wybranych klubach piłkarskich Polski i Hiszpanii, Medycyna Sportowa 2006, 5(6): 272-76

Kużdżał A., Gancarz W., Ridan T., Walicka-Cupryś K., Ćwirlej A., Najczęstsze przyczyny oraz typy uszkodzeń stawu barkowego wśród piłkarzy ręcznych oraz ich konsekwencje psychofizyczne, Young Sport Science of Ukraine, 2010, 1: 170-75.

Walczak M., Manikowski W., Gajewska E., Galasińska K. Urazy w obrębie stawu kolanowego u sportowców trenujących futbol amerykański. Pielęgniarstwo Polskie, 2012, 4(46): 181–86.

Bozo D, Lleshi E. Comparison of Albanian female volleyball player with anthropometric, performance and haematological parameters. Journal of Human Sport & Exercise, 2012; 7(1):41-50.

Duncan MJ, Woodfield L, al-Nakeeb Y. Anthropometric and physiological characteristics of junior elite volleyball players. Br J Sports Med 2006; 40: 649-651.

Sheppard JM, Gabbett TJ & Riggs MP. Indoor and beach volleyball players. [In:] Tanner R. & Gore C. (Eds.). Physiological tests for elite athletes. Champaign, IL: Human Kinetics, 2013:475-486.

Gaurav V, Singh M, Singh S. Anthropometric characteristics, somatotyping and body composition of volleyball and basketball players. Journal of Physical Education and Sports Management, 2010; 1(3): 28-32.

Walentukiewicz A., Epidemiologia urazów sportowych, Rocznik Naukowy, AWFiS w Gdańsku, 2002, t. XIII, 19-35

Owoeye O., Odunaiya N., Akinbo S., Odebiyi D. A Retrospective Study of Sports Injuries Reported At The National Sports Medicine Center, Lagos, South West, Nigeria The Internet Journal Of Rheumatology, 2009, vol. 6 nr 1

Wójcik G, Skalska-Izdebska R, Śliwińska E, Szulc A. Types of injuries and frequency of occurrence in women's volleyball. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(12):98-08

Mazur J., Kołoło H., Woynarowska B., Występowanie urazów wymagających pomocy medycznej u młodzieży gimnazjalnej w zależności od masy ciała i poziomu aktywności fizycznej

Mazur J, Kołoło H. Zagrożenie urazami młodzieży z nadmiarem masy ciała – tendencje zmian w latach 2006‑2010. Med Sport 2011, 27(suppl. 1): 18.

Wagner MO, Kastner J, Petermann F, et al. The impact of obesity on developmental coordination disorder in adolescence. Res Dev Disabil 2011, 32(5): 1970-1976.

Masłoń A, Golec E, Golec J, Czechowska D. Ocena wpływu warunków treningu biegowego kobiet na występowanie wśród nich uszkodzeń urazowych kończyn dolnych. Ostry dyżur, 2013;6:118-127.

Nowak P.F, Supiński J. Uczestnictwo w biegach maratońskich a zdrowotność polskich biegaczy. Rozprawy naukowe AWF we Wrocławiu, 2014;45:41- 47.

Mleczkowska A., Gawrońska K., Szczepanowska-Wołowiec B., Lorkowski J., Kotela A., Hładki W., Kotela I., Ostry dyżur, 2016; 9(4), 121-124

Boguszewski D., Adamczyk JG., Niemczyk J., Charakterystyka uszkodzeń ciała występujących u młodych narciarzy biegowych. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 2011, 8:109-114
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1472707

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)