Influence of antidysbiotic drugs on the liver of rats with experimental non-alcoholic steatohepatitis

A. P. Levitsky, V. L. Vasjuk, E. M. Levchenko

Abstract


High-fat diets combined with the introduction of lincomycin causes the development of steatohepatitis. Introduction antidysbiotic drugs (pro- and prebiotics) has a therapeutic effect.

Keywords


steatohepatitis, dysbiosis, antidisbiotic agents, probiotics, prebiotics

Full Text:

PDF

References


Voronkova A. V., Smaglyuk L. V., Levitskiy A. P. Lechebno-profilakticheskoye deystviye simbiotika «Simbiter» pri eksperimental'nom stomatite // Ukraí̈ns'kiy stomatologíchniy al'manakh. — 2013. — № 1. — S. 5-7.

Gavrikova L. M., Segen' I. T. Ureaznaya aktivnost' rotovoy zhidkosti u bol'nykh s ostroy odontogennoy infektsiyey chelyustno-litsevoy oblasti // Stomatologiya. — 1996. — Spets. vypusk. — S. 49-50.

Goryachkovskiy A. M. Klinicheskaya biokhimiya v laboratornoy diagnostike // [3-ye izd.]. — Odessa: Ekologiya, 2005. — 616 s.

Yegorova Ye. G. Insulinorezistentnost' — osnova metabolicheskogo sindroma // Eksperimental'naya i klinicheskaya gastroenterologiya. — 2007. — № 1. — S. 8-13.

Instruktsiya do naboru reaktyviv dlya vyznachennya tryhlitserydiv u syrovattsi i plazmi krovi enzymatychnym kolorymetrychnym metodom / TU U 24.4-24607793-020-2003.

Levitskiy A. P. Lizotsim vmesto antibiotikov. — Odessa: KP OGT, 2005. — 74 s.

Levitskiy A. P., Den'ga O. V., Makarenko O. A. i dr. Biokhimicheskiye markery vospaleniya tkaney rotovoy polosti: metod. rekomendatsii. — Odessa: KP OGT, 2010. —16 s..

Levytsʹkyy A. P., Dyenʹha O. V., Selivansʹka I. O. ta in. Sposib otsinky stupenya dysbiozu (dysbakteriozu) orhaniv i tkanyn. Patent na korysnu modelʹ № 43140. MPK 2009 G01N 33/48. № u 2008 15092 vid 26.12.2008. Opubl. 10.08.2009. Byul.№ 15.

Levitskiy A. P., Levchenko Ye. M., Vasyuk V. L. Gepatoprotektornoye deystviye antidisbioticheskikh preparatov pri eksperimental'nom metabolicheskom sindrome // Zhurn. NAMN Ukrainy. — 2014. — 20, № 4. — S.478-482.

Levitskiy A. P., Makarenko O. A., Den'ga O. V. i dr. Eksperimental'nyye metody issledovaniya stimulyatorov osteogeneza: metodicheskiye rekomendatsii. — K.: GFTS, 2005. — 50 s.

Levitskiy A. P., Makarenko O. A., Selivanskaya I. A. i dr. Kvertulin: vitamin R, prebiotik, gepatoprotektor. — Odessa: KP OGT, 2012. — 20 s.

Levitskiy A. P., Selivanskaya I. A., Ivanov V. S. i dr. Lechebnoye deystviye preparata “Kvertulin” na sostoyaniye tkaney polosti rta krys pri antikhelikobakternoy terapii // Byulleten' KHIV chteniy im. V. V. Podvysotskogo. — Odessa: Feniks, 2015. — S.113-114.

Levitskiy A. P., Stefanov A. V. Metody opredeleniya aktivnosti elastazy i yeye ingibitorov: metodicheskiye rekomendatsii. — K.: GFTS, 2002. — 15 s.

Mekhtiyev S. N., Grinkevich V. B., Kravchuk YU. A. i dr. Nealkogol'naya zhirovaya bolezn' pecheni: klinika, diagnostika i lecheniye // Lechashchiy vrach. — 2008. — № 2. — S. 29- 37.

Stal'naya I. D., Garishvili T. G. Metod opredeleniya malonovogo dial'degida s pomoshch'yu tiobarbiturovoy kisloty // V kn.: Sovremennyye metody v biokhimii. — M.: Meditsina, 1977. — S.66-68.

Sysoyev N. P., Kaladze N. N. Otsenka effektivnosti mestnoy immunokorregiruyushchey terapii preparatom imudon v kompleksnom lechenii zabolevaniy parodonta u detey s revmatoidnym artritom // Sovremennaya stomatologiya. — 2004. — № 1. — S.60-62.

Tkachuk V. V., Velychko V. I., Levchenko O. M. ta in. Vplyv dysbiozu na stan pechinky ta lipidnoho obminu shchuriv, yaki otrymuvaly vysokozhyrovyy ratsion // Odesʹkyy med. zhurn. — 2014. — № 2(142). — S. 27-31.

Trukhacheva N. V. Matematicheskaya statistika v medikobiologicheskikh issledovaniyakh s primeneniyem paketa Statistica. — M.: GEOTAR-Media, 2012. — 379 s.

Kholesterin. Fermentativnyy-fotometricheskiy metod s kholesterin-oksidazoy (peroksidazoy) / RT MD 11-15796482-001. — 2003.

Cani P. D., Biliboni R., Knauf C. et al. Changes in gut microbiota control metabolic endotoxemia-induced inflammation in high-fat diet-induced obesity and diabetes in mice // Diabetes. — 2008. — 57, № 6. — P. 1470-1481.

Uetake Y., Ikeda H., Irie R. et al. High-salt in addition to high-fat diet may enhance inflammation and fibrosis in liver steatosis induced by oxidative stress and dyslipidemia in mice // Lipids in Health and Disease. — 2015. — 14, № 6. — P. 1-8.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1461661

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s) 2017

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)