Comparison of the influence of heat-treatment and cold-treatment treatments associated with kinesitherapy on the functioning of patients with gonarthrosis

Anna Kałużna, Katarzyna Kola, Ewa Kitschke, Krystian Kałużny, Walery Żukow

Abstract


The aim of this study was to compare the effects of rehabilitation in people burdened with osteoarthritis of the knee after using active exercises in the relief associated with the physiotherapy - mud containing minerals (fango) or local cryotherapy.
Studies were conducted in two groups before and after a ten-day improvement period. The assessment was based on the subjective perceptions of the VAS participants as well as completed questionnaires.
In the assessment of the objective range of mobility of knee joints, angular measurements of flexion and straightening of the joint, as well as the "Get up" test were performer to check the overall motor efficiency of the patients.
The results of the study have shown that the use of appropriately selected physiotherapy in knee osteoarthritis significantly alleviates pain and improves the overall condition of patients suffe ring from this condition.

Keywords


gonarthrosis; fango; heat-treatment; cold-treatment

Full Text:

PDF

References


Zamojcin P: Kwas hialuronowy - wskazania i schemat leczenia w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego. Ortopedia i traumatologia w praktyce, 2016, 1: 19-22.

Górecki A: Uszkodzenia stawu kolanowego. PZWL, Warszawa, 2002.

Pruszyński B, Cieszanowski A: Radiologia - diagnostyka obrazowa. PZWL, Warszawa, 2014.

Szczygłowski J: Zwyrodnienia narządu ruchu. PZWL, Warszawa, 2005.

Kapandji A: Anatomia funkcjonalna stawów. Tom II - Kończyna dolna. Edra Urban&Partner, Wrocław, 2013.

Tłustochowicz W: Ból w chorobach stawów. Wydawnictwo TerMedia, Poznań, 2010.

Widuchowski WJ, Tomaszewski W, Czamara A: Współczesne możliwości leczenia uszkodzeń chrząstki stawowej ze szczególnym uwzględnieniem stawu kolanowego. Ortop Traumatol Rehab, 2011, 6: 327-330.

Kwolek A: Rehabilitacja medyczna. Tom I. Elsevier Urban&Partner, Wrocław, 2009.

Białoszewski D, Wasiluk K, Cabak A: Skutecznosć uzdrowiskowego leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów. Przegląd piśmiennictwa. Ortop Traumatol Rehab, 2010, 12(2): 109-119.

Birkner E, Sieroń A, Beck B, Skrzep-Poloczek B, Stanek A: Zastosowanie temperatur kriogenicznych w medycynie. Wiad Lek, 2003, 56(1-2): .53-56.

Romanowski MW, Straburzyńska-Lupa A: Krioterapia w reumatologii. Prakt Fizjoter Rehabil, 2017, 84: 37-39.

Strojek K, Radzimińska A, Sęk-Kaminska D, Bułatowicz I, Kaź U, Piekorz Z, Siedlaczek M, Zukow W: Ocena skuteczności krioterapii skojarzonej z kinezyterapią w leczeni zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych. J Health Sci, 2014, 4(10): 383-390.

Łukowicz M, Weber-Rojek M, Ciechanowska-Medyk K, Zalewski P, Ziętek K: Porównanie skuteczności krioterapii miejscowej i impulsowej diatermii krótkofalowej skojarzonych z kinezyterapią w leczeniu objawów gonartrozy. Acta Bio-Opt., 2011, 17(1): 28-33.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1432567

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)