Reakcje organizmu zawodników Cross-Fit na wykonanie workoutu „Fran”

Jan Kosendiak, Adrianna Lipska, Jacek Borkowski, Joanna Grobelna

Abstract


Wykonanie treningu Fran powoduje istotne zmiany w homeostazie sportowca. Czas trwania wysiłku wykazuje bardzo słabą korelację ze stażem treningowym. Największą korelację czasu wysiłku ze zmierzonym parametrem wykazuje aktywność kinazy kreatynowej przed wysiłkiem. Ta zależność sugeruje, że próby najszybciej wykonują osoby stale intensywnie trenujące. Badani osiągali HR max w około pierwszej minucie wysiłku i utrzymywali podobną wartość do końca trwania próby. Stężenie mleczanu 3 minuty po wysiłku średnio wynosiło 16,8 mmol/l, co klasyfikuje workout do wysiłków kwasomlekowych. Kilkuminutowy, intensywny trening miał wpływ na uszkodzenia włókien mięśniowych 4 i 24 godziny po wysiłku.

Keywords


CrossFit, trening, Benchmark, homeostaza

Full Text:

PDF

References


Bellar D, Hatchett A., Judge LW, Breaux ME, Marcus LB, 2015, The relationship of aerobic capacity, anaerobic peak power and experience to performance in CrossFit exercise. Biol Sport, nr 32(4), 315-320, nr doi: 10.5604/20831862.1174771

Butcher S.J., 2015, Do physiological measures predict selected CrossFit® benchmark performance? Open Access J Sports Med., nr 6, str. 241-247, nr doi: 10.2147/OAJSM.S88265

CrossFit WOD: Fran, http://www.mensfitness.com/training/endurance/crossfit-wod-fran, data wejścia na stronę 08.05.2016

Czym jest CrossFit, http://www.crossfittorun.com/czym_jest_crossfit, data wejścia na stronę: 07.05.2016

Da Kari Williams, WOD Mechanics – 8 easy fixes to PR your Fran time, http://breakingmuscle.com/functional-fitness/wod-mechanics-8-easy-fixes-to-pr-your-fran-time

Glassman G., What is fitness? The CrossFit Journal, October 2002

Glassman G., February 2003, A Theorecital Template for CrossFit’s Programming, The CrossFit Journal, str. 2

http://library.crossfit.com/free/pdf/06_03_CF_Template.pdf, data wejścia na stronę: 13.05.2016

Glassman G., April 2005, The kipping pullup, CrossFit Journal Article Reprint. First Published in CrossFit Journal Issue 32

Glassman G. & Staff., 2010, The CrossFit Level 1 Training Guide

Paine J., Uptgraft J, Wylie R., 2010, CGSC CrossFit Study 2010, http://www.crossfitpraha.com/wp-content/uploads/2010/10/US-Army-Study.pdf

Smith M.M, Sommer A.J., Starkoff B.E., Devot S.T., 2013, Crossfit-based high-intensity power training improves maximal aerobic fitness and body composition, J Strenght Cond Res, nr 11, str.3159-72, nr doi: 10.1519/JSC.0b013e318289e59f

What is CrossFit, https://www.crossfit.com/what-is-crossfit, data wejścia na stronę 12.05.2016

Zatoń M., Jastrzębska A. (red.), 2010, Testy fizjologiczne w ocenie wydolności fizycznej., PWN, Warszawa
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1422828

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)