Pain level measured with visual analogue scale in patients with hirsutism or hypertrichosis undergoing depilation

Barbara Nieradko-Iwanicka, Jolanta Materna

Abstract


Smooth skin is an attribute of beauty. Hair is a skin appendage. Hirsutism affects 5-10% of the women.
There are different methods of excessive hair removal: with creams or foams, shaving, depilation, epilation, waxing, laser treatment or with use of tweezers.
The aim of the study was to assess pain level measured with visual analogue scale (VAS 0-10) in persons with hirsutism and hypertrichosis undergoing depilation.
An original questionnaire consisting of 7 questions was used as the tool for examining participants.
A total of 125 persons participated in the study. Among them were 106 women (84.8%) and 19 were men (15.2%).
Mean pain (mean ±SD) due to depilation in women was 3.6 (± 2.26 ;min. 0, max 10) and 3 (±2.8; min. 0.6, max 9.0) in men.
Depilation is so painful for some patients, that some of them may require painkillers before it, but this issue should be discussed with the physician.

Keywords


hirsutism, depilation, pain

Full Text:

PDF

References


Sachdeva S. Hirsutism:evaluation and treatment. Indian J Dermatol. 2010; 55(1): 3–7.

Hughes CL. Hirsutism. In Olsen EA, ed. Disorders of Hair Growth: Diagnosis and Treatment. McGraw-Hill: New York, NY, 1994: 337-50.

Padlewska K. Medycyna estetyczna i kosmetologia, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2014 (in Polish).

Drygas B, Mrozowska M, Szpindor R. Dłonie, stopy, ciało. Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca cz.1, Warszawa: Nowa Era; 2014: 176-183 (in Polish).

Lepselter J, Elman M. Biological and clinical aspects in laser hair removal. Journal of Dermatological Treatment 2004; 15: 72-83.

Kujawa M. Słodka depilacja. Beauty forum, 2013; 6: 44-46 (in Polish)

Dylewska-Grzelakowska J. Kosmetyka Stosowana, Warszawa: WSiP; 1999: 281-286 (in Polish).

Drygas B, Mrozowska M, Szpindor R. Dłonie, stopy, ciało. Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca cz.1, Warszawa: Nowa Era; 2014: 184-204 (in Polish)

Domżał TM, Ból, 2nd ed. Warszawa: Wiedza Powszechna; 1983 (in Polish).

Wróbel E. Patofizjologia bólu. In: Badowska-Kozakiewicz AM, Patofizjologia człowieka, Warszawa: PZWL; 2013: 561-589.

Larysz A, Czapla K, Copik I. Ból jako piąty parametr życiowy. Magazyn pielęgniarki i położnej 2013; 6: 40-41 (in Polish).

Orłowski M, Kursa-Orłowska J, Adamski Z. Budowa prawidłowej skóry. In: Adamski Z, Kaszuba A, eds. Dermatologia dla kosmetologów, Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 2010: 3-10 (in Polish).

Khale W, Leonhardt H, Platzer W. Podręczny atlas anatomii człowieka Tom III Układ nerwowy i narządy zmysłów, Brema: Wydawnictwo Medyczne Słotwiński Verlag; 1998 (in Polish).

Wordliczka J, Dobrogowski J. Ból ostry, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; 2002 (in Polish).

Konturek S. Fizjologia człowieka Tom IV Neurofizjologia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1998.

Prusiński A. Neurologia praktyczna. 3rd ed. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2007 (in Polish).

Jabłońska S. Majewski S. Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2008: 15-28(in Polish).

Lew-Starowicz Z. Seks w kulturach świata, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo; 1988 (in Polish).

Dillon RA. Native Medical Practices in the Southwest Pacific, N Engl J Med 1944; 231: 701-703.

Hart MH.100 postaci, które miały największy wpływ na dzieje ludzkości, Warszawa: Świat Książki; 1995 (in Polish).

Bowen JT. Report on Dermatology, Boston Med Surg J 1917; 177: 154-159.

Directive EU 2013/59/Euratom (05.12.2013)

Mańkowska A, Adamski Z, Kasprzak W, Różnice w efektach depilacji laserowej na twarzy u kobiet, w porównaniu z innymi okolicami ciała, Dermatol Prakt, 2011; 1: 19-29 (in Polish).

Francuzik W, Neneman-Hirsch A, Adamski Z. Fotoalergiczne kontaktowe zapalenie skóry w odpowiedzi na miejscową aplikację ketoprofenu w żelu. Opis przypadku, Dermatol prakt, 2011; 1: 49-53 (in Polish).
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1288864

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)