Intestinal infections and probiotics

Jadwiga Janina Bednarek

Abstract


The creator of the concept of probiotic - increasing the amount of bacteria beneficial to the body - was Miecznikov. In Poland in 1899, Brudziński described for the first time the treatment with lactic acid-producing bacteria, which later became the "probiotic". Research on the influence of these bacteria on the organism has shown many health effects over the last 20 years, including: prevention and support of intestinal infections, immune stimulation, restoration of eosinophilia, and inhibition of carcinogenesis. The effectiveness of probiotics depends on the type of strains. The article presents the importance of probiotic strains in supporting the treatment of gastrointestinal diseases on the basis of the literature. The probiotic strains contained in medicinal preparations have efficacy in the treatment of infectious diarrhoea in children, intestinal functional disorders and intestinal resistance regulation. They can be used in inflammatory bowel diseases to achieve remission. Not all products containing certain probiotic strains reduce the risk of post-antibiotic diarrhoea. Probiotics are generally considered safe for the body but in certain health situations they may have a negative impact.

Keywords


probiotic; enteritis; dysbiosis; diarrhea

Full Text:

PDF

References


Nowak A, Libudzisz Z. Zespół mikroorganizmów jelitowych – czy wiemy, jaki powinien być? Standardy Med Pediat 2009; 6: 56-61.

Sobieszczańska B. Rola bakterii w chorobie Leśniowskiego-Crohna. Pediat Współcz Gastroenterol Hepatol Żywienie Dziecka 2010; 12: 38-40.

Spaczyński M, Drews K, Kotarski J i wsp. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego do stosowania preparatu Lacibios Femina w położnictwie i ginekologii. Ginek Prakt 2006; 4: 39-40.

Łoś – Rycharska E, Czerwionka-Szaflarska M. Biegunki rotawirusowe – dlaczego warto im zapobiegać. Prz Gastroenterol 2011; 6: 60-68.

Czerwionka-Szaflarska M, Adamska I. Ostra biegunka u dzieci – najnowsze wytyczne. Forum Med Rodzinnej 2009; 3: 431–438.

Szajewska H. Probiotyki w chorobach infekcyjnych przewodu pokarmowego i dróg oddechowych. Standardy Med Pediatr 2009; 6: 915-921.

Cichy W, Gałęcka M, Szachta P. Probiotyki jako alternatywne rozwiązanie i wsparcie terapii tradycyjnych. Zakażenia 2010; 10: 45-54.

Łoś – Rycharska E, Czerwionka-Szaflarska M. Biegunki rotawirusowe – dlaczego warto im zapobiegać. Prz Gastroenterol 2011; 6: 60-68.

Hojsak I, Szajewska H, Canani R.B, Guarino A, Indrio F, Kolacek S, Orel R, Shamir R, Vandenplas Y, Goudoever J, Weizman Z. Probiotics for the Prevention of Nosocomial Diarrhea in Children. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2018; 66: 3–9. DOI: 10.1097/MPG.0000000000001637 – 12.02.2018.

Albrecht P., Kotowska M. Saccharomyces boulardii – znaczenie dla ochrony przewodu pokarmowego dzieci. Zakażenia 2011; 11: 36-42.

Czerwionka-Szaflarska M, Romańczuk B. Probiotyki w profilaktyce i leczeniu wybranych schorzeń przewodu pokarmowego u dzieci. Forum Med Rodzinnej 2010; 4: 135-140.

Heczko P, Strus M, Jawień M i wsp. Medyczne zastosowanie probiotyków. Wiad Lek 2005; LVIII (11-12): 640-646.

Albrecht P., Kotowska M. Saccharomyces boulardii – znaczenie dla ochrony przewodu pokarmowego dzieci. Zakażenia 2011; 11: 36-42.

Dubiel B., Szajewska H. Ocena skuteczności mieszanki trzech szczepów probiotyków z rodzaju Lactobacillus rhamnosus w leczeniu ostrej biegunki o etiologii zakaźnej u dzieci. Med Prakt Pediat 2007; 1: 103-106.

Szymański H, Pejcz J, Jawień M i wsp. P. Skuteczność szczepów Lactobacillus rhamnosus (573L/1, 573L/2, 573L/3) w leczeniu ostrej biegunki u dzieci. Zakażenia 2005; 5: 36-40.

Szajewska H. Zastosowanie synbiotyków u dzieci. Zakażenia 2010; 10 (5): 44-48.

Ruszczyński M, Szajewska H. Probiotyki w zapobieganiu biegunce związanej ze stosowaniem antybiotyków – aktualizacja metaanalizy badań z randomizacją. Pediat Współcz Gastroenterol Hepatol Żywienie Dziecka 2008; 10: 96-104.

Czerwińska-Szaflarska M, Gąsiorowska J. Zastosowanie Lactobacillus rhamnosus GG w profilaktyce biegunki związanej z antybiotykoterapią. Zakażenia 2011; 11: 58-61.

Ruszczyński M, Szajewska H. Probiotyki w zapobieganiu biegunce związanej ze stosowaniem antybiotyków u dzieci. Zakażenia 2009; 9: 46-52.

Iwulska K, Leśniak W, Jaeschke MD MSc R. Stosowanie probiotycznego napoju jogurtowego zawierającego określony szczep Lactobacillus casei w zapobieganiu biegunce związanej ze stosowaniem antybiotyków. Med Prakt Pediat 2007; 9: 119-122.

Dubiel B, Szajewska H. Ocena skuteczności kefiru w zapobieganiu biegunce związanej z antybiotykoterapią u dzieci. Med Prakt Pediat 2010; 2: 75-77.

Lifschitz C. Saccharomyces boulardii – ponownie odkryty probiotyk. Standardy Med Pediat 2010; 7: 781-790.

Dubiel B, Szajewska H. Lactobacillus GG w leczeniu czynnościowego bólu brzucha u dzieci. Med Prakt Pediat 2011; 2: 100-103.

Albrecht P, Kotowska M. Indywidualizacja działania probiotycznych szczepów bakteryjnych stosowanych w różnych schorzeniach. Zakażenia 2011; 11: 54-60.

Wojtyniak K, Szajewska H. Systematic review: probiotics for functional constipation in children. Eur J Pediatr 2017; 176: 1155–1162. DOI 10.1007/s00431-017-2972-2.

Tabbers MM, Dilorenzo C, Berger MY, Faure C, Langendam MW, Nurko S, Staiano A, Vandenplas Y, Benninga MA. Evaluation and treatment of functional constipation in infants and children: evidence-based recommendations from ESPGHAN and NASPGHAN. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2014; 58: 265–281.

Dubiel B, Szajewska H. Rola probiotyków w zapobieganiu martwiczemu zapaleniu jelit u wcześniaków - metaanaliza. Med Prakt Pediat 2010; 6: 97-99.

Jańczyk W. Suplementacja mieszanek dla niemowląt probiotykami i/lub prebiotykami – stanowisko Komitetu Żywienia ESPGHAN. Standardy Med Pediat 2011; 8: 51-55.

Iwańczak B, Iwańczak F. Nowe trendy w leczeniu nieswoistych zapaleń u dzieci. Standardy Med Pediat 2010; 7: 473-482.

Szajewska H, Horvath A, Dziechciarz P. Probiotyki, prebiotyki i synbiotyki w leczeniu nieswoistych zapaleń jelit – przegląd systematyczny. Pediat Współcz Gastroenterol Hepatol Żywienie Dziecka 2007; 9: 266-275.

Górska S, Jarząb A, Gamian A. Bakterie probiotyczne w przewodzie pokarmowym człowieka jako czynnik stymulujący układ odpornościowym. Postępy Hig Med Dośw 2009; 63: 653-667.

Nowak A, Śliżewska K, Libudzisz Z, Socha J. Probiotyki – efekty zdrowotne. Żywność Nauka Technologia Jakość 2010; 4: 20-36.

Kowalska-Duplaga K. Probiotyki w leczeniu eradykacyjnym Helicobacter pylori. Zakażenia 2006; 6: 56-61.

Kwiecień J. Zmieniająca się epidemiologia zakażeń Helicobacter pylori u dzieci. Standardy Med Pediat 2010; 7: 800-806.

Piwowarczyk A, Horvath A, Szajewska H. Wpływ Saccharomyces boulardii na skuteczność leczenie eradykacyjnego zakażenia Helicobacter pylori. Zakażenia 2011; 11: 49-53.

Dubiel B, Fyderek K. Ocena skuteczności i bezpieczeństwa suplementacji Lactobacillus GG podczas leczenia zakażenia Helicobacter pylori u dzieci. Med Prakt Pediat 2010; 2: 78-80.

Nowak A, Libudzisz Z. Karcynogeny w przewodzie pokarmowym człowieka. Żywność Nauka Technologia Jakość 2008; 4: 9-25.

Nowak A, Libudzisz Z. Karcynogenna aktywność mikroorganizmów jelitowych. Żywność Nauka Technologia Jakość 2008; 6: 25-39.

Drews M, Marciniak R. Zapobieganie zakażeniom chirurgicznym i ich leczenie. Med Prakt Chir 2006; 2: 17-26.

Kirjavainen PV, Apostolou E, Salminen SJ i wsp. Nowe aspekty stosowania probiotyków w leczeniu alergii pokarmowej. Alerg Astma Immun 2001; 6: 1-6. .

Agostini C, Buonocore G, Carnielli VP i wsp. Żywienie enteralne noworodków urodzonych przedwcześnie. Med Prakt Pediat 2010; 4: 47-56.

Szajewska H. Zastosowanie probiotyków w pediatrii. Standardy Med 2008; 5: 380-392.

Rydzewska G. Nowe trendy prognozowania i leczenia ostrego zapalenia trzustki. Pol Merk Lek 2009; XXVI (155): 550-556.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1243664

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)