Objectives and tasks of occupational therapy in systemic rehabilitation departments among patients from the RPSO1 group - chronic rehabilitation

Barbara Węglarz, Magdalena Ruszkiewicz-Cichosz, Tomasz Wilk, Paweł Czerwiński, Anna Kałużna, Krystian Kałużny, Wojciech Hagner, Walery Zukow

Abstract


The main objective of this study is to present the goals and role of occupational therapy in hospital branches of systemic rehabilitation, from the RPS01 group - chronic rehabilitation, which supplements the rehabilitation treatment during hospitalization.


Keywords


occupational therapy; rehabilitation; RPSO1 group

Full Text:

PDF

References


Krasuski M, Wytyczne Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Rehabilitacji Medycznej W sprawie Organizacji i postępowania w rehabilitacji medycznej z 6.12.2010.

Komusińska E, Znaczenie kompleksowej rehabilitacji w integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, „Studia Medyczne” 2008 nr 9, s. 83-86.

Rejzner C, Szczygielska-Majewska M, Wybrane zagadnienia z rehabilitacji. Centrum Metodyczne Doskonalenia Nauczycieli Średniego Szkolnictwa Medycznego, Warszawa 1992.

Milanowska K, Stachowska M, Rehabilitacja społeczna. W: Rehabilitacja medyczna. Red. K Milanowska, Wiktor Dega. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1998, s. 128.

Nadolski Z, Rehabilitacja zawodowa. W: Rehabilitacja medyczna. Red. K Milanowska, W Dega. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1998, s. 136.

Zabłocki KJ, Psychologiczne i społeczne wyznaczniki rehabilitacji zawodowej inwalidów. Wyd. Żak, Warszawa 1995.

Bac A, Terapia Zajęciowa. PZWL Warszawa 2016 s 23, 78.

Rottermund J, Nowotny J, Terapia zajęciowa - op. cit., s. 10-11.

O'Brien JC, Hussey SM, Sabonis-Chafee B, Introduction to occupational therapy. Elsevier/Mosby, St. Louis, 2012.

Dega W, Malinowska K, Rehabilitacja medyczna. PZWL Warszawa 2003.

Tobis S., Jakrzewska-Sawińska A., D. Talarska, Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Wieloprofesjonalność opieki w geriatrii. Prace poglądowe, Nowiny Lekarskie 2013, 82, 1, 51–55.

Dolomatov S. I., Gozhenko A. I., Moskalenko T. Ya., Reutov V. P., and Dolomatova E. A. Vlijanie askorbinovoj kisloty na pochechnyj transport jendogennyh nitratov i nitritov u cheloveka. [Effect of ascorbic acid on the renal transport of endogenous nitrates and nitrites in humans]. Jeksperimental'naja i klinicheskaja farmakologija, 2005, 68(1), 50-52.

Gozhenko, A. І. Rol' oksidu azotu v molekuljarno klіtinnih mehanіzmah funkcії nirok. [Role of nitric oxide in molecular cellular mechanisms of renal function]. Ukraїns'kij bіohіmіchnij zhurnal, 2002, 74(4a), 96.

Gozhenko, A. І. Ocherki teorii bolezni. [Essays on the theory of disease]. OMU. Odesa. 2010.

Popovych, I. L. Funkcіonal'nі vzaєmozv'jazki mіzh parametrami nejroendokrinno-іmunnogo kompleksu u shhurіv-samcіv. [Functional interactions between neuroendocrine-immune complex in males rats]. Zdobutki klіnіchnoї eksperimental'noї medicini. [Achievements of Clinical and Experimental Medicine], 2008, 2(9), 80-87.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1206375

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)