Specifics of mental disorders of patients with metabolic syndrome

K. I. Kleban

Abstract


In the general-somatic network there is a steady increase in the number of patients with psychosomatic disorders. Problems of providing adequate psychiatric and psychotherapeutic assistance to this category of patients are related to the motivation of patients to participate in psychological measures and the readiness of the medical system to provide comprehensive care on the basis of the biopsychosocial approach. Mental factors are involved both in the occurrence and course of a metabolic syndrome in the form of a patient's lifestyle and behavior patterns of healthy functioning, and is a consequence of somatic pathology. Mental factors are involved both in the occurrence and course of a metabolic syndrome in the form of a patient's lifestyle and behavior patterns of healthy functioning, and is a consequence of somatic pathology. So mental disorders of metabolic syndrome are manifested in the form of psychosocial maladaptation, neurotic, affective, personality, and organic disorders. Desynchronosis which is a factor of the development of a metabolic syndrome and characterizes the complex chronobiological component of the regulation of psychophysiological functions in norm and under the influence of stress, deserves special attention.

Addressing the diagnosis of mental disorders associated with metabolic syndrome is precisely aimed at determining chronobiological disorders of psychosomatic integrated areas and is supposed to improve diagnostic and treatment process and to shorten the treatment of these disorders.


Keywords


nonpsychotic mental disorders, psychosomatic disorders, metabolic syndrome, desynchronosis, chronobiological processes

Full Text:

PDF

References


Voloshyn P. V. Stratehiya okhorony psykhichnoho zdorov"ya naselennya Ukrayiny: suchasni mozhlyvosti ta pereshkody / P. V. Voloshyn, N. O. Maruta // Ukrayins'kyy visnyk psykhonevrolohiyi. – 2015. – T. 23, vyp. 1 (82) – S. 5 – 11.

The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe 2010 / H. U. Wittchen, F. Jacobi, J. Rehm [et al.] // Eur. Neuropsychopharmacology. – 2010. – Vol. 21. – R. 655 – 679.

Sukyasyan S.H. Faktorы, assotsyyrovannыe s depressyey, v obshchey medytsynskoy praktyke / Manasyan N.H., Marharyan S.P. // Obozrenye psykhyatryy y medytsynskoy psykholohyy ym. Bekhtereva – 2007. – #4.

Korostiy V.I. Tryvozhni ta depresyvni rozlady u khvorykh molodoho viku z psykhosomatychnymy zakhvoryuvannyamy: klinichna struktura ta dyferentsiyovana terapiya / V.I. Korostiy // Tavrych. zhurn. psykhyatryy - 2011. – T.15, #2. - S.29.

Voronenko N.Yu. Sotsial'no-psykholohichni osoblyvosti zdorov"ya zhinok iz metabolichnym syndromom / N. Yu. Voronenko // Ukr. med. chasopys - 2013. - #. 3. - S.146-149.

Zhabenko O.Yu. Osoblyvosti psykhichnykh ta psykhosomatychnykh rozladiv pry psykhoendokrynnomu ta metabolichnomu syndromakh / O. Yu. Zhabenko // Ukr. nevrol. zhurnal - 2012. - #1. - S.62-65.

Zhabenko O.Yu. Metabolichnyy syndrom iz psykhosomatychnoyi tochky zoru / O.Yu. Zhabenko // Med. psykholohyya - 2010. – T.5, #1. - S.99-101.

Kopchak O.O. Vplyv metabolichnoho syndromu ta yoho okremykh komponentiv na tyazhkist' depresyvnykh rozladiv i kohnityvnykh porushen' u khvorykh iz dystsyrkulyatornoyu entsefalopatiyeyu / O.O. Kopchak // Ukr. nevrolohich. zhurn. - 2012. - #4. - S.62-67.

Sokolova L.K. Metabolycheskyy syndrom: klynyka, kryteryy dyahnostyky, pryntsypы terapyy / L.K. Sokolova // Mizhnarod. endokrynol. zhurn. - 2010. - #1. - S.55-60.

Rasprostranennost' metabolycheskoho syndroma v orhanyzovannoy populyatsyy / Y.M. Mytrofanov, V.H. Selyatytskaya, Yu.A. Nykolaev, Yu.V. Lutov // Klyn. medytsyna - 2012. – T.90, #11. - S.47-50.

Metabolichnyy syndrom // Therapia. Ukrayins'kyy medychnyy chasopys - 2012. - #11. - S.76-77

Dyahnostyka metabolycheskoho syndroma: terapevtycheskoe rukovodstvo // Reproduktyv. эndokrynolohyya - 2012. – #6. - S.53-55.

Diahnostychni kryteriyi metabolichnoho syndromu: evolyutsiya pidkhodiv i vykorystannya v klinichniy praktytsi // Innovatsiyi v medytsyni - 2012. - #9/10. - S.41-46.

Ohanov R. Metabolycheskyy syndrom: put' ot nauchnoy kontseptsyy do klynycheskoho dyahnoza / R. Ohanov, M. Mamedov, Y. Koltunov //Vrach - 2007. - #3. - S.3-7.

Bodnar P.M., Kononenko L.O., Mykhal'chyshyn H.P., Kononenko V.O. Metabolichnyy syndrom (ohlyad literatury) // Zhurn. AMN Ukrayiny. – 2000. – # 6 (4). – S. 677–685.

Dmytryev A.N. Metabolycheskyy syndrom: markerы yndyvydual'noy predraspolozhennosty, dyahnostyka doklynycheskoy stadyy, obosnovanye taktyky vedenyya patsyentov / A.N. Dmytryev // Mizhnar. endokrynol. zhurn. - 2011. - #2. - S.93-101.

Moyseev S.V. Sympatycheskaya nervnaya systema y metabolycheskyy syndrom / S.V.Moyseev, V.V.Fomyn // Klynycheskaya farmakolohyya y terapyya. – 2004. – # 13. – S. 70-74.

Sarychev Ya.V. Etiopatohenez ta diahnostyka metabolichnoho syndromu / Ya.V. Sarychev // Aktual. probl. suchasn. med.: Visn. Ukr. med. stomat. akad. - 2013. – T.13,# 2. - S.272-275.

Kolyadych M.Y. Kardyovaskulyarnye y metabolycheskye rasstroystva u bol'nыkh sakharnыm dyabetom s soput•stvuyushchey depressyey / M.Y. Kolyadych, Y.Y. Shaposhnyk // Klyn. medytsyna - 2011. – T.89, #2. - S.35-40.

Rol' lipotsytokiniv u patohenezi metabolichnoho syndromu / L.V. Shchekaturova, O.S. Larin, M.L. Kyrylyuk ta in. // Klin. endokrynolohiya ta endokrynna khirurhiya - 2013. – #1. - S.15-25.

Skrypnyk N.V. Rol' yodnoho defitsytu ta hipotyreozu v rozvytku metabolichnoho syndromu / N.V. Skrypnyk // Visn. nauk. doslidzhen' - 2012. – #3. - S.35-39.

Zuyeva N.O. Metabolichnyy syndrom abo syndrom insulinorezystentnosti: klinichni proyavy ta terapevtychni pidkhody (metod. rekomendatsiyi). – K., 2008. - 19s.

Kovalenko V.M. Metabolichnyy syndrom: mekhanizmy rozvytku, znachennya yak faktora sertsevo-sudynnoho ryzyku, pryntsypy diahnostyky ta likuvannya / V.M. Kovalenko, T.V. Talayeva, A.S. Kozlyuk // Ukrayins'kyy kardiolohichnyy zhurnal - 2013. - #5. - S.80-87.

Kopchak O.O. Vnesok metabolichnoho syndromu v rozvytok sudynnykh kohnityvnykh porushen' ta proyaviv depresiyi u khvorykh iz khronichnoyu nedostatnistyu mozkovoho krovoobihu / O.O. Kopchak //Probl. starenyya y dolholetyya - 2011. – T.20, #1. - S.90-98.

Rapoport S.Y. Khronomedytsyna, tsyrkadyannыe rytmы. Komu эto nuzhno? / S.Y. Rapoport // Klyn. medytsyna - 2012. – T.90, #8. - S.73-75.

3. Arushanyan Э.B. Sovremennыe predstavlenyya o proyskhozhdenyy tsyrkadyannыkh kolebanyy deyatel'nosty serdechno-sosudystoy systemы v norme y pry patolohyy / Э.B. Arushanyan // Klyn. medytsyna - 2012. – T.90, #4. - S.11-17.

Poluэktov M.H. Эndokrynnaya systema y narushenyya sna. V kn.: Pod red. Levyn Ya.Y., Polkuэktov M.H. Somnolohyya y medytsyna sna. M.: Medforum, 2013: 408–422.

Bukhtyyarova Y.P. Khronobyolohycheskye aspektы sakharnoho dyabeta / Y.P. Bukhtyyarova, V.A. Ulanova // Ukr. zhurn. klinich. ta laborator. medytsyny - 2010. – T.5, #4. - S.20-23.

Lem R.V. Korrektsyya narushenyy tsyrkadyannыkh rytmov u patsyentov s depressyey / R. V. Lem // Ros. psykhyatr. zhurnal - 2010. - #2. - S.67-73.

Elliott W.J. Synkhronizatsiya likuvannya z rytmom khvoroby. Skorochenyy vyklad / W.J. Elliott // Medytsyna svitu - 2003. – T.14, #2. - S.144-148.

Hryn' K.V. Nayavnist' khronobiolohichnykh porushen' ta yikh zalezhnist' vid hlybyny depresyvnoho epizodu u patsiyentiv z rekurentnymy depresyvnymy rozladamy / K.V. Hryn' // Ukr. visn. psykhonevrolohiyi - 2012. – T.20, Vyp.3(ch.2). – S.172.

Strueva N.V., Mel'nychenko H.A., Poluэktov M.H., Savel'eva L.V. Vlyyanye rasstroystv sna ynsomnycheskoho y obstruktyvnoho kharaktera na dynamyku massы tela u bol'nыkh ozhyrenyem // Materyaly II Vserossyyskoho konhressa s uchastyem stran SNH "Ynnovatsyonnыe tekhnolohyy v эndokrynolohyy": Sb. tezysov. – Moskva. – 2014. – S. 249.

Bratus' V.V., Talayeva T.V., Shumakov V.A. Ozhyrinnya, insulinorezystentnist', metabolichnyy syndrom: fundamental'ni i klinichni aspekty. - K.: Chetverta khvylya, 2009. - 413 s.

Sokolova L.K. Problema ozhyrenyya y yzbыtochnoy massы tela u patsyentov s sakharnыm dyabetom 2-ho typa / L.K. Sokolova // Mystetstvo likuvannya - 2010. - #10. - S.36-38.

Strueva N.V., Poluэktov M.H., Savel'eva L.V., Mel'nychenko H.A., Katsyya H.V., Honcharov N.P. Osobennosty pyshchevoho povedenyya, эmotsyonal'noho sostoyanyya y pokazateley metabolyzma u bol'nыkh ozhyrenyem s ynsomnycheskymy rasstroystvamy // Ozhyrenye y metabolyzm. – 2014. – # 2. – S. 24–29.

Lazebnyk I.V. Tryvozhni rozlady u patsiyentiv z metabolichnym syndromom X (kliniko-psykhopatolohichni, patopsykholohichni ta likuval'ni aspekty): avtoref. dys. ... kand. med. nauk: 14.01.16 / I.V. Lazebnyk; Ukr. NDI sots. i sud. psykhiatriyi ta narkolohiyi MOZ Ukrayiny - K., 2012. - 18s.

Lazebnyk, I.V. Tryvoha pry metabolichnomu syndromi Kh/ I.V. Lazebnyk // Med. psykholohyya. - 2010. - Tom5, N1. - S. 102-104.

Bardenshteyn L.M. Depressyvnыe rasstroystva u bol'nыkh sakharnыm dyabetom 2-ho typa / L.M. Bardenshteyn, A.M. Mkrtumyan, A.H. Krupkyn // Ros. med. zhurnal - 2012. – #6. - S.36-39. [1,9-12].

Remyzova E.A. Vzaymosvyaz' kachestva zhyzny y trevozhno-depressyvnыkh proyavlenyy u patsyentov s sakharnыm dyabetom y puty optymyzatsyy terapyy / E.A. Remyzova, O.Yu. Shyryaev, Y.S. Makhortova // Nevrol. vestnyk. Zhurn. ym. V.M.Bekhtereva - 2011. - T.43, #4. - S.44-46.

Diahnostyka i likuvannya metabolichnoho syndromu, tsukrovoho diabetu, prediabetu i sertsevo-sudynnykh zakhvoryuvan'. Metodychni rekomendatsiyi Robochoyi hrupy z problem metabolichnoho syndromu, tsukrovoho diabetu, prediabetu ta sertsevo-sudynnykh zakhvoryuvan' Ukrayins'koyi asotsiatsiyi kardiolohiv i Ukrayins'koyi asotsiatsiyi endokrynolohiv / [O.I.Mitchenko, V.V.Korpachev, A.E.Bahriy ta in.]. – Kyyiv, 2009. – 40 s.

Bahatorivneva korektsiya psykhosomatychnykh rozladiv v zahal'niy medychniy praktytsi (na prykladi metabolichnoho syndromu X) / O.S. Chaban [ta in.] // Medix. Anti-Aging. Antyэydzhynh. Antystarinnya - 2010. - #2. - S.92-99/

Hete Y.V. Nemedykamentoznaya terapyya psykhosomatycheskykh rasstroystv u bol'nыkh arteryal'noy hypertonyey s metabolycheskym syndromom Kh / Y.V. Hete // Zhurn. prakt. likarya - 2006. - #2. - S.20-28.

Radchenko L. M. Hipotenzyvna terapiya khvorykh iz metabolichnym syndromom: rekomendatsiyi ta realiyi / L.M. Radchenko // Ratsyonal'naya farmakoterapyya. - 2012. - #4. - S.36-38.

Pryntsypy antyhypertenzyvnoy terapyy pry metabolycheskom syndrome / V.V. Serheeva [y dr.] // Klyn. medytsyna - 2013. – T.91, #6. - S.4-8.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1199656

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s) 2017

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)