The use of Kinesio Taping in the treatment of pain and shoulder dysfunction in patients after stroke

Anna Kręgiel, Joanna Iłżecka

Abstract


Introduction. Stroke is an important medical problem. One of the most common complications associated with paresis or paralysis of upper limb after stroke is pain and shoulder dysfunction. Kinesio Taping action is physiotherapy.

Objective of the work. The aim of the study was to determine whether Kinesio Taping has the effect of reducing the shoulder complex pain in patients after stroke and to evaluate whether its use improves upper limb function in these patients.

Material and methods. The study included 100 patients after stroke. Application techniques tapes were made according to the method used in Kinesio Taping. The total time of treatment lasted for seven days continuously. Evaluation of the degree of disability of patients was performed according to the mRankin scale. The severity of pain was assessed using a visual – analog scale VAS and modified pain questionnaire Laitinen, and upper extremity function was examined using scales  ASES and Brunnström.

Results. The level of pain by visual - analog scale VAS and a pain questionnaire modified Laitinen decreased after 7 days of treatment, and after 2 weeks after treatment was increased, but to a level lower than the initial one. Evaluation of upper limb function using Brunnström scale and factor SSI (Shoulder Score Index) indicated to improve the functionality of the shoulder and upper limb as a result of the applied therapy.

Conclusion. The use of Kinesio Taping may be helpful in reducing pain and improving shoulder complex upper limb function in patients after stroke.

 


Keywords


Kinesio Taping, stroke, pain and shoulder dysfunction, treatment

Full Text:

PDF

References


REFERENCES

Grabowska-Fudala B, Jaracz K, Górna K. Zapadalność, śmiertelność i umieralność z powodu udarów mózgu – aktualne tendencje i prognozy na przyszłość. Przegl Epidemiol. 2010; 64: 439-442.

Central Statistical Office. Demographic Yearbook of Poland. Statistical Publishing Establishment. Warsaw 2011.

Mazurek J, Blaszkowska A, Rymaszewska J. Rehabilitacja po udarze mózgu – aktualne wytyczne. Nowiny Lek. 2013; 82: 83-88.

Guzik A. Nowe kierunki w fizjoterapii osób po udarze mózgu. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. 2010; 4: 401-409.

Milanowska K, Dega W (red). Rehabilitacja Medyczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2003.

Wiebers DO, Feigin VL, Brown RD. Handbook of stroke. Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia 2006.

Adamczyk K. Pielęgnowanie chorych po udarach mózgowych. Wydawnictwo Czelej. Lublin 2003.

Kjellström T, Norrving B, Shatchkute A. Helsingborg Declaration 2006 on European Stroke Strategies. Cerebrovasc Dis. 2007: 23: 229-241.

Kwolek A, Cywińska-Wasilewska G, Czernicki J, Kinalski R. Fizjoterapia w neurologii i w neurochirurgii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2012.

Mazur R, Książkiewicz B, Nyka W (red). Udar mózgu w praktyce lekarskiej. Via Medica. Gdańsk 2010.

Domka E, Myjkowska E, Kwolek A. Ocena częstości występowania powikłań u pacjentów rehabilitowanych z powodu udaru mózgu. Neurol Neurochir Pol. 2005; 39: 300-309.

Lindgren I, Jonsson AC, Norrving B, Lindgren A. Shoulder pain after stroke. Stroke. 2007; 38: 343-348.

Żyluk A, Żyluk B. Ból i ograniczenie ruchomości w kończynie górnej u chorych po udarze mózgu. Wiad Lek. 2006; 59: 227-231.

Kwakkel G, Kollen BJ, van der Grond J, Prevo AJ. Probability of regaining dexterity in the flaccid upper limb: impact of severity of paresis and time since onset in acute stroke. Stroke. 2003; 34: 2181-2186.

Pop T. Ocena wpływu rehabilitacji z wykorzystaniem koncepcji prorioceptywnego nerwowo- mięśniowego torowania na poprawę funkcji kończyny górnej i dynamikę zmian w strukturach barku u chorych po udarze mózgu. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów 2010.

Śliwiński Z, Kopa M, Halat B, Michalak B, Kufel W, Racheniuk H i wsp. Ocena przydatności aplikacji Kinesiology Taping u chorych po udarze mózgu usprawnianych metodą PNF. Doniesienie wstępne. Fizjoter Pol. 2008; 3: 325-334.

Thelen MD, Dauber JA, Stoneman PD. The clinical efficacy of kinesio tape for shoulder pain: a randomized, double-blinded, clinical trial. J Orthop Sports Phys Ther. 2008; 38: 389-396.

Djordjevic OC, Vukicevic D, Katunac L, Jovic S. Mobilization with movement and kinesiotaping compared with a supervised exercise program for painful shoulder: results of a clinical trial. J Manipulative Physiol. Ther. 2012; 35: 454-463.

Michalak B, Halat B, Kufel W, Kopa M, Łuniewski J, Bogacz K i wsp. Ocena stereotypu chodu po zastosowaniu Kinesiology Tapingu u pacjentów po udarze mózgu. Fizjoter Pol. 2009; 2: 133-142.

Choi YK, Nam CW, Lee JH, Park YH. The effect of taping prior to PNF treatment on lower extremity proprioception of hemiplegic patients. J Phys Ther Sci. 2013; 25: 1119-1122.

Szczegielniak J, Banik D, Łuniewski J, Bogacz K, Śliwiński Z. Wpływ aplikacji Kinesiology Taping na wynik testu 100 - metrowego marszu u chorych po udarze mózgu. Fizjoter Pol. 2012; 1: 71-75.

Pelosin E, Avanzino L, Marchese R, Stramesi P, Bilanci M, Trompetto C et al. Kinesiotaping reduces pain and modulates sensory function in patients with focal dystonia: a randomized crossover pilot study. Neurorehabil Neural Repair. 2013; 27: 722-731.

Gonzalez-Iglesias J, Fernandez-de-las-Penas C, Cleland JA, Huijbregts P, Del Rosario Gutierrez-Vega M. Short-term effects of cervical kinesio taping on pain and cervical range of motion in patients with acute whiplash injury: a randomized clinical trial. J Orthop Sports Phys Ther. 2009; 39: 515-521.

Karadag-Saygi E, Cubukcu-Aydoseli K, Kablan N, Ofluoglu D. The role of kinesiotaping combined with botulinum toxin to reduce plantar flexors spasticity after stroke. Top Stroke Rehabil. 2010; 17: 318-322.

Herbert R. Exercise, not taping, improves outcomes for patients with anterior knee pain. Aust J Physiother. 2001; 47: 66.

Quilty B, Tucker M, Campbell R, Dieppe P. Physiotherapy, including quadriceps exercises and patellar taping, for knee osteoarthritis with predominant patello-femoral joint involvement: randomized controlled trial. J Rheumatol. 2003; 30: 1311-1317.

Jaraczewska E, Long C. Kinesio taping in stroke: improving functional use of the upper extremity in hemiplegia. Top Stroke Rehabil. 2006; 13: 31-42.

Garcia-Muro F, Rodriguez-Fernandez A, Herrero-de-Lucas A. Treatment of myofascial pain in the shoulder with Kinesio Taping. A case report. Man Ther. 2010; 15: 292-5.

Senderek T, Sitarz K, Śliwiński Z, Hałas I, Piechowicz J. Wpływ Metody Kinesiology Taping na postawę ciała w mechanizmach mięśniowo-powięziowych. Prakt Fizjoter Rehabil. 2013; 41: 16-18.

Basset KT, Lingman SA, Ellis RF. The use and treatment efficacy of kinaesthetic taping for musculoskeletal conditions: a systematic review. New Zealand J Physiother. 2010; 38: 56-62.

Mikołajewska E. Bolesny bark – wybrane przypadki. Prakt Fizjoter Rehabil. 2011; 21: 42-49.

Ptak A, Konieczny G. Flexible taping – an overview of methods based on the impact of a flexible patch. Med Biol Sci. 2012; 26: 27-31.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1187165

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)