The knowledge and the attitude of students from the selected Lublin’s universities towards the influenza vaccination

Marzena Furtak-Niczyporuk, Martyna Warchoł, Paweł Kurnik, Patrycja Gierszon

Abstract


Among all of the infectious diseases, it is influenza that affects the most people. The high infectiousness is it’s characteristic, therefore people fall ill to it, regardless of age or gender. When it comes to the flu illness, the highest risk group are children and people over 65.The airways’ infection caused by the flu virus is a serious health issue all around the world, causing 3-5 millions of clinical infections and 250-500 thousands deaths per year.


Keywords


vaccination, influenza

Full Text:

PDF

References


Łukomska A, Zielińska – Więczkowska H, Nowakowska I. Czynniki determinujące decyzję pacjentów o przyjęciu lub rezygnacji ze szczepień przeciwgrypowych, Probl Hig Epidemiol 2009; 90 (2): 258-262.

World Health Organization, Influenza, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/en/

Brydak L B, Romanowska M. Grypa ostatnia niekontrolowana plaga ludzkości, Wyd. II, Warszawa Voice SA, 2007, 1-16.

Dane NIZP-PZH, według L.B. Brydak, Romanowska M. Grypa ostatnia niekontrolowana plaga ludzkości, Wyd. II, Warszawa Voice SA, 2008.

Główny Inspektorat Sanitarny, Stan Sanitarny Kraju w roku 2015, http://gis.gov.pl/images/kafelki/stan_sanitarny_2015_int ernet.pdf.

Brydak L. B. Można i należy walczyć z grypą, Fam Med. Prim Care Rev 2012; 14(2): 235 – 241.

Dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Państwowego Zakładu Higieny, Zakładu Epidemiologii, Pracownia Monitorowania i Analizy Sytuacji Epidemiologicznej, Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w Polsce, stan na dzień 13.01.2017 r.

Kondratiuk K, Czarkowski M.P, Hallmann – Szelińska E, i in. Grypa w Polsce w 2013 roku oraz w sezonie 2013/2014., Przegl Epidemiol 2016;70(3): 407-419.

Prevention and Control of Influenza. Recommendations of the AdvisoryCommmittee on ImmunizationPractices (ACIP). MMWR CDC Surveill Summ 2011; 60(33): 1128–1132

Gross PA, Denning CR, Gaerlan PF, et al. Annual influenza vaccination: immuneresponse in patientsover 10 years. Vaccine 1996; 14(13): 1280−1284.

Beyer WEP, Palache AM, Sprenger MJ, et al. Effect of repeatedannual influenza vaccination on vaccinesero-response in young and elderlyadults. Vaccine 1996; 14(14): 1331−1339.

Brydak L.B, Grypa chorobą rodziny, Fam Med. Prim Care Rev 2011; 13(2): 281-286.

Jackowska T, Sapała-Smoczyńska A. Szczepionka przeciwko grypie w sezonie 2014-2015, Post Nauk Med. 2014; 27(10): 19-22.

Gołębiak I, Pulkowska – Nowocień A, Topczewska – Cabanek A, i in, Wiedza, postrzeganie i wykonawstwo szczepień przeciw grypie wśród personelu pielęgniarskiego, Fam Med. Prim Care Rev 2015;17(1):15-18.

Zielonka T M, Lesiński J, Życińska K, i in. Szczepienia przeciwko grypie personelu medycznego warszawskich szpitali klinicznych i studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Med Pr 2009;60(5):369 – 376.

Kalinowski P, Makara – Studzińska M, Kowalska M. Opinie i poglądy młodych osób dotyczące wykonywania szczepień ochronnych, Hygeia Public Health 2014; 49(4):782-786.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1185276

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)