Perception of nursing as a scientific discipline and nurse profession by students of nursing

Anna Lewandowska, Lucyna Lichota, Tomasz Lewandowski, Barbara Laskowska

Abstract


Introduction: The nurse according to the Supreme Chamber of Nurses and Midwives is a person able to recognize the health condition of an individual or group and can create a care plan and realize it. The nurse should be primarily autonomous in making decisions about nursing care and organizing nursing care. Each competent nurse can make a proper assessment of a given situation, makes decisions efficiently and is able to quickly select the right methods of conduct. The awareness that science is always the foundation of practice is extremely important. This is how the profession of a nurse was shaped over the years. These scientific achievements greatly influence the increase of the professional nurse's prestige.

Objective: The aim of the work is to gain knowledge about the perception of nursing, as a scientific discipline and nurses, by students of the nursing field.

Material and methods: The study covered 100 people who are students of nursing, finishing the three-year education period. The selection of respondents was random. The study group consisted of 100% women aged 20-35, living in urban areas (51%) and rural (49%).

The research method used in the work is a diagnostic survey. The research tool used is a self-help questionnaire.

Results: Nursing understood 16% of respondents as a profession, 3% considered them as a scientific discipline, 1% as a learning system. The vast majority of respondents (92%) stated that nursing is both theoretical and practical science. The nurses' forms of activity, which contribute to the development of nursing, 73% of them reported upgrading professional qualifications, 7% writing scientific papers, 2% participation in scientific research, 1% participation in the preparation of apprentices to the profession and 1% activity in organizations unions. The most important features that should be possessed by a good nurse include: diligence and accuracy of performed procedures (25%), possessing rich knowledge in the field of medical sciences (55%), care (40%), cordiality and kindness (39%), patience and forbearance (38%), communicativeness (38%) and a humane attitude towards the patient (19%).

Conclusions: Nursing students perceive nursing as a scientific discipline, occupation, education system and subsystem in the care system. According to the respondents, nursing has a chance to become a separate field of science in the future, if it continues its scientific development. According to the respondents, the nurse should be: friendly, responsible for the work to be done, and have extensive knowledge in the field of medical sciences.

 


Keywords


nursing, nurse, nursing students

Full Text:

PDF

References


Dobrowolska V. Ocena przygotowania do zawodu w opinii pielęgniarek i pielęgniarzy zatrudnionych w oddziałach szpitalnych. Pielęgniarstwo Polskie 2010; 1(35):7–13.

Ciechaniewicz W. Pielęgniarstwo. Ćwiczenia. PZWL, Warszawa; 2006.

Zahradniczek K. Pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa; 2004.

Tomaszewska M. Przyszłość polskiego pielęgniarstwa. Nowoczesne Pielęgniarstwo i Położnictwo 2008; 2(1). http://www.pielegniarki.info.pl/

Gozdek N. Rozmowy o profesjonalizacji w pielęgniarstwie. W 40. rocznicę akademickiego kształcenia pielęgniarek w Polsce. Lublin 1969-2009. Wydawnictwo Publisher WERSET, Lublin; 2009.

Pawlaczyk B. Pielęgniarstwo pediatryczne. PZWL, Warszawa; 2011.

Górajek-Jóźwik J. Filozofia i teorie pielęgniarstwa. Wydawnictwo CZELEJ, Lublin; 2007.

Włodarczak W. Pielęgniarstwo w Polsce i na świecie. Wydawnictwo Tekst, Piła; 2009.

Kieczka K. Opieka profesjonalna i zakres kompetencji pielęgniarek w Polsce w świetle prawa w ostatnim stuleciu. Pielęgniarstwo XXI wieku 2010; 1(2): 30-31.

Juszczyk G. Zagadnienia prawne dla studentów Wydziału Nauki o Zdrowiu. Wydawnictwo Akademii Medycznej, Warszawa; 2004.

Kuriata E, Felińczak A, Grzebieluch J, Szachniewicz M. Specyfika pracy pielęgniarskiej w szpitalu – warunki pracy i aktualne wyzwania. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne 2011; 1(2):163–167.

Lenartowicz H, Kózka M. Metodologia badań w pielęgniarstwie. PZWL, Warszawa; 2010.

Zarzycka D, Ślusarska B, Dobrowolska B, Cuber T. Empiryczna identyfikacja pielęgnowania na podstawie związku z praktyką pielęgniarską. Problemy Pielęgniarstwa 2011; 19(2):244-252.

Smith LN. Rola pielęgniarstwa i znaczenie pielęgniarskich badań naukowych w Europie. Problemy Pielęgniarstwa 2007; 15(1):.

Poznańska S. Pielęgniarstwo wczoraj i dziś. PZWL, Warszawa; 1988.

Cierzniakowska K, Szewczyk MT, Cwajda J, Stodolska A, Jawień A, Banaszkiewicz Z. Wybrane procedury w opiece okołooperacyjnej nad chorym ze stomią. Przewodnik Lekarza 2005; 2:87-92.

Glińska J, Nowak A, Brosowska B, Lewandowska M. Analiza poziomu świadomości pielęgniarek w zakresie autonomii zawodowej. Problemy Pielęgniarstwa 2010; 18(4):477-482.

Górajek-Jóźwik J, Kiełbik Z. Teoria, praktyka i organizacja. Triada współczesnego pielęgniarstwa. Magazyn Pielęgniarki i Położnej 2007; 5:8-10.

Fry ST, Johnstome MJ. Etyka w praktyce pielęgniarskiej. Zasady podejmowania decyzji etycznych. Wydawnictwo MAKMED, Warszawa – Lublin; 2009.

Wrońska I, Krajewska-Kułak E. Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego. Wydawnictwo Czelej, Lublin; 2007.

Czerniak J. Wizja polskiego pielęgniarstwa. Nowoczesne Pielęgniarstwo i Położnictwo 2008;2(1). www.pielegniarki.info.pl/
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1170856

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)