Influence of toxins in food on a little child's speech development - overview

Marta Wawrzynów

Abstract


Environmental toxicology is a well-known theme, but not every food toxicology „common” man had to deal with. Hearing the definition of „toxicology” we think that this is an area of medicine, but do not really know what it does and to what extent. Toxicology is the study of toxins, harmful effects on the impact on the health and life of a living organism. In these times it should be erected on a pedestal of medical science.

The environment in which we live and lives is contaminated. Toxins are both in the inhaled by human air, of drinking water, food consumption, taking medication, inhaled (even by accident) the substances. There are many types of toxins. In this hearing, the importance will be those present in the food as: product additive, chemical, pesticide residues, mycotoxins, aflatoxins chloroprapanoli, amines, heavy metals, fungi, molds (manufactured improperly stored food or in bad conditions), and other xenoestrogens.

The impact of toxins on children's development, and their speech to the 36th of the month is hypothesized to be relatively large. Children up to this moment (theoretically healthy, with normal development) are not subjected to specialist diagnosis, so they do not always small problems are seriously taken into account. It happens that parents or teachers of children (nursery, kindergarten) do not notice the difficulties, there are also often aware of them. The presence of toxins in the environment parents (before becoming pregnant women), prenatally and after birth to 36 months of age has a negative impact on child development.


Keywords


toxins, neurotoxins, food, child development

Full Text:

PDF

References


Semczuk W. (ed.), 2016 Toxicology contemporary, PZWL Medical Publishing House, Warsaw, pp. 17-34, 52-55, 311-358,538-593, 636-657, 661-695.

Pach J. (red.), 2009, Zarys toksykologii klinicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 13-21, 31-39.

Klaassen C. D., Watkins III J.B., 2014, Podstawy toksykologii, MedPharm Polska, Wrocław, s. 1-65, 421-477, 557-581.

Ball S., 1998, Toksykologia żywności bez tajemnic, Oficyna Wydawnicza Medyk, Warszawa, s. 16-23, 55-72, 76-86, 91-100.

Lagana P., Caruso G., Barone C. i in., 2017, Mikrobiologiczne zanieczyszczenia żywności, PWN, Warszawa, s. 13-15, 34-43, 89-107.

Mutschler E., Geisslinger G., Kroemer H. K., Ruth P., Schafer-Kortig M., 2017, Kompendium farmakologii i toksykologii Mutschlera, MedPharm Polska, Wrocław, s. 39-44, 67-143, 226-232, 452-461.

Biernat J., 1994, Trucizny i substancje toksyczne w otoczeniu człowieka. Jak się przed nimi uchronić!, Wyd. ASTRUM, Wrocław, s. 13-18, 107-149.

G. Enders, 2015, Internal history. Intestines - the most fascinating organ of the body, Ed. Extravaganza, Lodz, s.15-79.

A. Collen, 2015, Quiet power of microbes. As microbes in the human body affect the health and happiness, Beech Forest, Wroclaw, pp. 242-275.

Moyad M., Lee, J., 2016, Guide to the world of supplements, Ed. GALAKTYKA, Lodz, pp. 39-42, 52-53, 66, 169, 1,750,176, 330-334.

M. Adams, 2017, Hidden toxins. Food that poisons, Ed. Esprit, Krakow, pp. 201-283.

SE Manahan, 2012, Environmental toxicology. Chemical and biochemical aspects, PWN, Warsaw, pp. 146-173.

Targosz D., Wiernikowski A., 2009, Heavy metals, [in] Pach J. (ed.) Outline clinical toxicology, Ed. Jagiellonian University, Krakow, pp. 473-475.

Wróbel B., 2013, Zagrożenia zwierząt i ludzi toksynami grzybów pleśniowych zawartych w paszach i żywności, „Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie”, T. 14, Z. 3(47), s. 159-161.

Młynarska J., 2009, Mikotoksyny w artykułach spożywczych, pochodzenie i zagrożenie, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin. [praca w druku]

Ciszowski K., 2009, Mikotoksyny i mikotoksykozy, [w:] Pach J. (red.), Zarys toksykologii klinicznej, Kraków, s. 659.

Polak-Śliwińska M., Smoczyński S. S., Kuncewicz A., Borejszo Z., 2014, Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) do oceny zanieczyszczenia patuliną soków owocowo-warzywnych z upraw ekologicznych i konwencjonalnych, „Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego” 1/4-2014(9), s. 30-32.

Amaral Mendes J., 2002, The endocrine disrupters: a major medical challenge, „Ford Chem Toxicaol. 40.

Forma E., Szymczyk A., Kreślak A., 2013, Wybrane ksenoestrogeny i ich wpływ na zdrowie człowieka, „Folia Medica Lodziensia”, 40/1, s.79-97.

Eden J.A., 2012, Phytoestrogens for menopausal symptoms: a review, „Maturitas” 72, s. 157-159.

Całkosiński I., Zasadowski A., Rosińczuk-Tonderys J., Młot M., Bazan J., 2012, Zanieczyszczenia środowiskowe ksenoestrogenami jako przyczyna zakłóceń hormonalnych, Szkice Humanistyczne, tom XII, nr 3, s. 105.

Czupryńska K., Wiszniewska B., 2007, Wpływ ksenoestrogenów na męski układ płciowy, „Post Biol Kom” nr 34, s. 317-330.

Lisowska K., Chorąży M., 2010, Genetycznie zmodyfikowane uprawy i żywność – przegląd zagrożeń, „Nauka” 4/2010, s. 127.

Skawińska M., Bicharska J., 2012, Genetically modified plants – a threat or benefit, "Medical Studies" 2012, 27 (3), p. 73.

Więckowski SK, 2013, Food genetically modified plants and related threats, „Culture of the Nation. Philosophy - Science - History - Arts – Literature” , XXIII, No. 3-5 (180-182), pp. 39-40.

Cichosz G. Wiąckowski SK, 2012, Genetically modified food – great unknown, Pol. Merk. Lek., XXXIII, 194, pp. 59-60.

Nowicka P., A. Wojdyło, Oszmiański J., 2014, Hazards arising in minimally processed food and efficient methods for their elimination, „Food. Science. Technology. Quality”, 2 (93), pp. 5-8.

Cielecka E., E. Dogwood, 2011, Quality food for infants and young children, „Prob Hig Epidemiol”, 92 (2), pp. 187-190.

Radzinski J. Height B., 2008, Food safety hazards caused by factors zoonotycznymi, „Acta Sci. Pol., Medicina Veterinaria”, 7 (2), pp. 15-19.

Raab, H. Ulrich, S., 2016,The deleterious effects caused by food additives [to] Bronkowska M. (ed. Teachings.) Selected issues of food toxicology and effect of food on drug therapy. Intoxications and other health hazards of natural food ingredients, additives and contaminants, MedPharma Poland, Wroclaw, pp. 100-104.

Steinka I., 2010, Food Safety hermetically packaged in consumer awareness, „Scientific Papers of the Gdynia Maritime University”, No. 65, pp. 62-63.

Latanowicz L., Latosińska J., 2012, Promieniowanie UV a środowisko, PWN, Warsaw, 202-215.

Blaser M. J., 2014, Utracone mikroby. Brakujące ogniwo zdrowia i gorzka prawda o nadużywaniu antybiotyków, GALAKTYKA, Łódź, s. 27-50,61-63,77-85,101-119.

Eliot L., 2003, Co tam się dzieje? Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia, Media Rodzina, Poznań, s. 60-61.

Fuster J. M., 1990, Prefrontal cortex and the bridging of temporal gaps in the perceptrion-action cycle, “Annals od the New York Academy of Science” 608, s. 318-336.

Schaal B., 1988, Olfaction in ifants and children: developmental and functional perspectives, „Chemical Senses” 13, 154-190.

Wawrzynów M., 2017, O zaburzeniach Integracji Sensorycznej u dzieci, www.swps.pl/strefa-rodzica, dostęp z dnia 11.04.2017 r.

Kuklinski B., Lunteren I. van, 2017, Odżywianie mitochondrialne. Jak powstrzymać wolne rodniki, choroby cywilizacyjne i starzenie się, Wyd. Vital, Białystok, s. 93-150, 260-275, 333-336.

Masgutowa S., Regner A., 2013, Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej, Wydawnictwo Conlinuo, Warszawa, s. 75-76.

Pluta-Wojciechowska D., 2013, Zaburzenia czynności prymarnych i artykulacji. Podstawy postępowania logopedycznego, Wydawnictwo Ergo-Sum, Bytom, s. 55-56, 75, 97-99.

Dołyk B., 2013, Diagnostyka i terapia metodą Vojty we wczesnej interwencji. Zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej, [w:] Cytowska B., Wilczura B. (red.), Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Impuls, Kraków, s. 209-213.

Regner A., 2015, Poradnik terapii ustno-twarzowej, Wydawnictwo Ergo-Sum, Bytom, s. 85.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1154576

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)