Cognitive disorders and fitness of the elderly in residential homes in Bydgoszcz

Marta Podhorecka, Anna Turska, Dominika Gębka, Radosław Perkowski, Joanna Perkowska, Alina Jaroch, Klara Nicpoń-Nożewska, Michalina Radzińska, Anna Grzanka-Tykwińska, Walery Zukow, Kornelia Kędziora-Kornatowska

Abstract


Introduction. Process of ageing and the growing number of people in  retirement age is one of the main problems of the modern world.  Together with advancing age both fitness and mental capacity deteriorate. Research proves that there is dependence between cognitive functions and fitness of the elderly.

Aim. The aim of the study was to compare fitness with cognitive functions among residents of residential home in Bydgoszcz. 

Material and methods. 59 people (35 women and 24 men) at the age of 60 to 98 participated in the study. Mini-Mental State Examination (MMSE) was used to assess cognitive functions.  Fitness was assessed by means of Tinetti Test. The subjects were divided according to a) age: group 60-75 and 75+ and b) gender.

Results. Negative correlation was observed between age and Tinetti Test results. In the study there was positive and moderate correlation between MMSE scale and Tinetti Test results. In Tinetti Test results regarding differences due to gender were close to statistical significance. 

Conclusions. There is a dependence between age and weakening of fitness in the elderly in residential homes in Bydgoszcz. Risk of falls increases with age. There is a dependence between cognitive functions disorders and fitness of the elderly from residential homes in Bydgoszcz.


Keywords


the elderly, geriatrics, cognitive functions

Full Text:

PDF

References


Galus K. (2007) Geriatria. Wybrane zagadnienia. Elsevier, 237, 284-287 .

Talarowskiej M., Gałeckiego P. (2013). Zaburzenia funkcji poznawczych w wybranych chorobach somatycznych. Continuo, 9-15,17-18,119-121.

Talarowska M., Florkowski A., Gałecki P., Wysokiński A., Zboralsk K. (2009). Funkcje poznawcze w depresji - Cognitive functions and depression, Psychiatria Polska ,tom XLIII, nr1, 31–40.

Greenwood PM. (2007). Functional plasticity in cognitive aging: review and hypothesis. Neuropsychology, nov;21(6):657-73.

Forstl H., Maelicke A., Weichel C. (2007). Zaburzenia funkcji poznawczych. Kieszonkowe vademecum z atlasem. Med Pharm Polska, 6-29.

Borkowska A. (2011). Pamięć i jej zaburzenia w MCI. Medical Education, 7-33.

Marchewka A., Zbigniew Dąbrowski Z., Żołądź J. (2012). Fizjologia starzenia się, profilaktyka i rehabilitacja. PWN, 4,11 .

Greendwod P.M. (2007). Functional Plasticity In Cognitive Aging: Review and Hypothesis. Neutopsychology , Vol. 21;657-673

Piesiak W. (2013). Genetyka starzenia się mózgu. Nurokognitywistyka w patologii i zdrowiu 2011-2013; 56-66 .

Wieczorkowska-Tobis K., Kostka T., Borowicz A. M. (2011). Fizjoterapia w geriatrii. PZWL; 12,15,51-55, 94-104

Kelly ME, Loughrey D, Lawlor BA, Robertson IH, Walsh C, Brennan S. (2014). The impact of cognitive training and mental stimulation on cognitive and everyday functioning of healthy older adults: A systematic review and meta-analysis. Ageing Research Reviews, Volume 15, May 2014, Pages 28-43.

Kirk-Sanchez N.J., Ellen L McGough E.(2014). Physical exercise and cognitive performance in the elderly: current perspectives. Clin Interv Aging, 9: 51–62.

Ciesielska N., Sokołowski R., Stemplowski W., Łakomski M., Zukow W., Kędziora-Kornatowska K. (2014). Diagnosis of mild cognitive impairment. Journal of Health Sciences, vol. 4; 133-144 .

Ciesielska N., Sokołowski R., Kornatowska-Kędziowa K., Podhorecka M., Kozakiewicz M., Jurczak W., Salwa G., Zukow W. (2013). Skriningowe skale klinimetryczne stosowanie w diagnostyce zaburzeń funkcji poznawczych w otępieniu. Przegląd systematyczny. Journal of Health Sciences, vol 3.;393-410.

Korner E.A, Lauritzen L., Nilsson F.M., Lolk A., Christensen P. (2012). Simple scoring of the Clock Drawin Test for dementia screening. Danish Medical Journal, vol 59; 1-4.

Derkacz M., Perzyńska-Chmiel I., Kowal A., Pawlos J., Derkacz-Michałojć M., Olajossy M., Marczewski K. (2011). TYM TEST- nowe narzędzie diagnostyczne w ocenie funkcji poznawczych- badanie mieszkańców domu opieki społecznej. Current Problem of Psychiatry; vol.12; 152-159

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/862/FOI-286g-13.pdf, 10.05.17

Szcześniak D., Rymszewska J. (2015). The usefulness of the SLUMS test for diagnosis of mild cognitive impairment and dementia. Psychiatria Polska, vol. 18; 457-4721-18.

Staszczak-Gawełda I., Szczygielska-Babiuch A., Puzio G., Krupnik Sz., Stopa A., Czesak J. (2013). Ocena sprawności funkcjonalnej osób starszych w lekkim otępieniem. Gereontologia Polska, vol 4; 127-132.

Płaszewska-Żywko L., Brzuzan P., Malinowska-Lipień I., Gabryś T. (2008). Sprawność funkcjonalna u osób w wieku podeszłym w domach pomocy społecznej. Prolog Hig. Epidemiol. vol 89; 62-66 .

Kwiatkowska M. i inni. (2011) . Analiza częstości i przyczyn upadków u osób w wieku podeszłym z chorobą niedokrwienną serca. Upadki a choroba niedokrwienna serca

Pielęgniarstwo XXI wieku, 34(1), 17–22.

Krajewska-Kułak E., Cybulski M. (2016) Opieka nad osobami starszymi: przewodnik dla zespołu terapeutycznego. PZWL; 29-44.

Kaźmierczak U., Radzimińska A., Dzierżanowski M., Bułatowicz I., Strojek K., Srokowski G., Zukow W. (2015). Korzyści z podejmowania regularnej aktywności fizycznej przez osoby starsze. Journal of Education, Health and Sport , vol 5; 56-68.

Wiktorczyk P.: (2013). Wpływ aktywności fizycznej na funkcje poznawcze. Annales Academiae Medicae Stetinensis. tom 59, Sympozja II. 124-130.

Rajtar-Zembaty A. i inni. (2016). Związek między funkcjonowaniem poznawczym a sprawnością funkcjonalną u osób starszych. Geriatrica, vol. 10; 78-84.

Gozhenko, A. І. (2002). Rol' oksidu azotu v molekuljarno klіtinnih mehanіzmah funkcії nirok. Ukraїns'kij bіohіmіchnij zhurnal, 74(4a), 96. = Gozhenko, A.I. (2002). Role of nitric oxide in molecular cellular mechanisms of renal function. Ukrainian Biochemical Journal, 74 (4a), 96.

Gozhenko, A. I. (2010). Ocherki teorii bolezni. Gozhenko AI–Odessa. = Gozhenko, AI (2010). Essays on the theory of the disease. Gozhenko AI-Odessa.

Bileckij, S. V., & Gozhenko, A. I. (2007). Gipoksicheski-giperkapnicheskie trenirovki v kardiologii. SV Bileckij, AI Gozhenko. Chernovcy. = Biletsky, SV, & Gozhenko, AI (2007). Hypoxic-hypercapnic training in cardiology. SV Biletsky, AI Gozhenko. Chernivtsi.

Gozhenko, A. I., Fedoruk, A. S., & Kotjuzhinskaja, S. G. (2003). Izmenenie funkcii pochek pri ostroj intoksikacii nitritom natrija v jeksperimente. Patologicheskaja fiziologija i jeksperimental'naja terapija, (1), 28-30. = Gozhenko, AI, Fedoruk, AS, & Kotyuzhinskaya, SG (2003). Changes in renal function in acute intoxication with sodium nitrite in the experiment. Pathological physiology and experimental therapy, (1), 28-30.

Gozhenko, A. I., Babij, V. P., Kotjuzhinskaja, S. G., & Nikolaevskaja, I. V. (2001). Rol' oksida azota v mehanizmah vospalenija. Jeksperim. i klin. med, (3), 13-17. = Gozhenko, AI, Babiy, VP, Kotyuzhinskaya, SG, & Nikolaevskaya, IV (2001). The role of nitric oxide in the mechanisms of inflammation. Experim. and a clin.med. (3), 13-17.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1133973

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)