The use of the Regional Operational Programme of Kujawsko-Pomorskie Voivodeship funds for the development of tourism

Olga Smoleńska, Czesław Adamiak, Roman Rudnicki

Abstract


The article presents an analysis of the use of Regional Operational Program for Kujawsko-Pomorskie Voivodeship 2007-2013 funds for the the development of tourism, with particular Focus on cultural tourism. Firstly, a spatial analysis of the use of ROP funds for the development of tourism in the voivodship was presented. Afterwards, nine concrete examples of such use of ROP funds for the development of cultural tourism were described.


Keywords


tourism, EU funds, Regional Operational Programme, Kujawsko-Pomorskie

Full Text:

PDF

References


Churski P., 2008, Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, UAM, Poznań.

Gorzelak G., 2014, Wykorzystanie środków Unii Europejskiej dla rozwoju kraju [w:] M.Gorynia, S.Rudolf (red.), Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce, PTE, Warszawa, s. 223-242.

Męczekalski M., Dubownik A., Rudnicki R., 2018, Rozwój agroturystyki w województwie kujawsko-pomorskim jako efekt absorpcji środków unijnych przeznaczonych na różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, w druku.

Panasiuk A. (red.), 2014, Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej, Difin, Warszawa.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, 23 października 2007.

Rudnicki R., Biczkowski M., 2015, Walory przyrodnicze i kulturowe a zróżnicowanie przestrzenne szlaków turystycznych w województwie kujawsko-pomorskim, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 166, s. 115–139.

Sokołowski D., 2016, Warunki środowiska naturalnego jako determinanta lokalizacji gospodarstw agroturystycznych na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 3/2016 (35), s. 195–208.

Sprawozdanie merytoryczne Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej za rok 2015.

www.aleksandrowkujawski.pl

www.bip.kruszwica.gmina.pl

www.booking.com

www.golubdobrzyn.naszemiasto.pl

www.grudziadz.pl

www.herbariumhotel.pl

www.klubbiegaczgoch.pl

www.kujawskopomorskie.travel

www.mcsm.torun.pl

www.muzeum.gorsk.org.pl

www.muzeumkspopieluszki.pl

www.palac-romantyczny.com/pl

www.parki.kujawsko-pomorskie.pl

www.wikipedia.pl

www.villaorlowo.com

www.zajazd-fojutowo.pl

www.zamekgolub.pl
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1133104

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)