Comparison of eating habits between students of AWF Biała Podlaska and students of AWFiS Gdansk

Mirosław Piątek, Krzysztof Byzdra, Janusz Mikołajczyk, Robert Stępniak

Abstract


The main goal of work was qualitative and quantatitive comprasion of  eating habits between students of AWF Biała Podlaska and students of AWFiS Gdansk.

The main portrayal and comprasion of level that analysed students use their knowledge In terms of diet.

The main experimental questions were:

1.      How many meals do the students have during the day? 2.      What was the frequency of eating given meals by tested groups?

3.      How does the final quantitative result of eating habits look like?

In the study participated students and F Biała Podlaska and students AWFiS Gdańsk.     In the study were men and women. A total of 160 were investigated.       The first group of students were surveyed during January and February 2015. It was a group of students Academy of physical education in Biała Podlaska.     A total of 80 examined people. The male sex represented 52 students, which represented 65% of the group, while the female sex represented 28 female students, which accounted for 35% of the group. The average age of the subjects was 21.5 years. Average weight in males was 73 kg and women's 59 kg.

Academic youth sports in the correct way to use the knowledge gained at the Academy of physical education.  His person, as future teachers of physical education, well show a positive attitude toward healthy lifestyles, as well as take into account the proper eating habits. Students of sports colleges were well prepared to promote a healthy lifestyle, what with a methodical point of view is a successful University.

 


Keywords


nutrition, student

Full Text:

PDF

References


Anuszewska-Mastalerz K., Cieślik A., Gój K., Janos I., Włodarczyk I., Wanot J.

(2003): Styl żywienia studentów zamieszkujących w domach akademickich.

NeuroCentrum, Lublin, 1,s. 531-535

Atkins R.C. (2001): Nowa rewolucyjna dieta doktora Atkinsa. Wydawnictwo

AMBER, Warszawa, s. 54-62

Biernat J. (2001): Żywienie, żywność a zdrowie. Wydawnictwo Astrum, Wrocław,

s. 27-31

Bujko J. (2008): Podstawy dietetyki. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 179

Celejowa I. (2008): Żywienie w sporcie. Wydawnictwo PZWL, Warszawa, s. 195-197

Czerwińska D., Gulińska E. (2008): Podstawy żywienia człowieka. Wydawnictwo

WSiP, Warszawa, s. 35-41, 46-49

Dominik P. (2011): Zasady i organizacja żywienia w turystyce. Wydawnictwo

ALMAMER Szkoła Wyższa, Warszawa, s. 143-150

Dukan P. (2009).:Metoda doktora Dukana. Wydawnictwo Otwarte, Kraków, s. 68-76

Eksterowicz J. (2007): Zarys żywienia sportowców. Wydawnictwo Uniwersytetu

Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s. 41

Fijewski A. (2007): Opinie i postawy studentów medycyny wobec kultury fizycznej i

zdrowotnej. Kultura Fizyczna, Poznań, s. 9-10.

Friel L.C.J. (2008): PaleoDieta dla sportowców. Wydawnictwo Buk Rower, Zielonka,

s. 157-186

Gawęcki J., Roszkowski W. (2009): Żywienie człowieka a zdrowie publiczne.

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 43-52

Hartwig M., Hartwig D., Sobiepanek-Szczęsna K (red), (2013): Zdrowie zaczyna się

od jedzenia. Wydawnictwo Laurum, Warszawa, s. 109-114

Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B. (2008): Normy żywienia człowieka. Wydawnictwo

lekarskie PZWL, Warszawa, s. 85, s. 108, s. 150, s. 168

Kunachowicz H., Nadolna I., Beata P., Iwanow K. (2011): Jem Zdrowo-węglowodany,

indeks glikemiczny i inne składniki odżywcze. Wydawnictwo lekarskie PZWL,

Warszawa, s. 14-20

Lisiecki T. (2014): Żywienie jako przejaw stylu życia młodzieży rozpoczynającej

studia. Wych. Fiz., Kielce, s. 10-14

Marzec Z., Koch W., Marzec A. (2011): Całodobowe racje pokarmowe i

suplementacja jako źródła żelaza i witaminy C w żywieniu studentów lubelskich

uczelni, Wydawnictwo Bromat, Lublin, s. 258-260

Sikorski Z.E. (2007): Chemia żywności-odżywcze i zdrowotne właściwości

składników żywności. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, s. 190

Szponar L., Wolnicka K., Rychlik E. (2000): Album fotografii produktów i potraw.

IŻiŻ, Warszawa.

Tauber R.D., Hasik J.M., Skrzypczak K. (2000): Żywienie w turystyce i sporcie.

Wydawnictwo Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań, s. 30-33

Zająć A., Poprzęcki S., Czuba M., Zydek G., Gołaś A. (2012): Dieta i Suplementacja

w Sporcie i Rekreacji. Wydawnictwo Wychowania Fizycznego w Katowicach,

Katowice, s. 85-87

Dieta rotacyjna: www.potreningu.pl/articles/983/dieta-rotacyjna-i-manipulacja-

weglowodanami, dostęp online: 25.05.2017

Normy żywienia: www.izz.waw.pl/pl/normy-zwienia, dostęp online: 17.06.2017

Otyłość dużym obciążeniem dla społeczeństwa: www.izz.waw.pl/pl/aktualnoci

-wieniowe, dostęp online: 20.05.2017

Raport CBOS – komunikat z badań: Nawyki żywieniowe i upodobania kulinarne

Polaków – październik 2016: www:cbos.pl, dostęp online: 02.06.2017
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1120383

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)