Education and health behavior of patients with gastric ulcer

Agnieszka Zastawna, Bożena Baczewska, Robert Jan Łuczyk, Alina Dzirba

Abstract


Ulcer disease is one of the most common gastrointestinal condition. The aim of the work is to prove the need for education concerning this disease and to present the lifestyle and health behavior of a person suffering from this condition. The method of case study was used in this study. The author used a questionnaire survey and interview technique, observation and analysis of patient documentation. The results of our research were compared with those of other Polish authors dealing with the topic. The results outline the patient's knowledge of general illness and proper diet; as well as engaging unhealthy behaviors, despite having sufficient knowledge concerning healthy lifestyle.


Keywords


Ulcer disease, gastrointestinal disease, Helicobacter pylori, education, health behavior

Full Text:

PDF

References


Bączewska -Mazurkiewicz D., Rydzewska G.: Choroba wrzodowa - nadal ważny problem w gastroenterologii. „Klinika Nowa - Gastroenterologia” 2006, tom 13, nr 11-12, s. 1104-1108

Brzozowski T., Marlicz K., Bartnik W.: Choroby żołądka i dwunastnicy. [w]: Gajewski P.: Interna Szczeklika: podręcznik chorób wewnętrznych 2014, Kraków: Medycyna Praktyczna, 2014, s. 908-932

Dziurzyński S., Kultys J.: Choroba wrzodowa wczoraj i dziś. „Wydawnictwo UR” 2008, nr 1, s. 91-97

GUS zdrowie i ochrona zdrowia w 2015r. Warszawa 2017

Informator statystyczny ochrony zdrowia województwa lubelskiego za rok 2009. Lublin 2010

Jaźwiec A., Biernacka M., Jaźwiec T., Garus M. Nieszkodliwe schorzenie nerwusów czy śmiertelne niebezpieczeństwo? Ocena poziomu wiedzy mieszkańców Górnego śląska na temat choroby wrzodowej. Annales Academiae Medicae Silesiensis 2013; 67: 13-22.

Kidd M., Modlin I.M. A Century of Helicobacter pylori. Digestion 1998; 59: 1-15.

Kogut P., Siwek M. Ocena poziomu wiedzy pacjenta na temat czynników ryzyka choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska 2005; 60: 451-454.

Ksiądzyna D., Paradowski L. Przewlekły wrzód żołądka niezwiązany z infekcją Helicobacter pylori – etiologia, diagnostyka i leczenie. Nowiny Lekarskie 2003; 72: 239-244.

Ramakrishanan K., Salinas R.C. Peptic Ulcer Disease. American Family Physician 2007; 76: 1005-1012.

Rowicka G., Czajka M. Znaczenie diety w profilaktyce i leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Medycyna rodzinna 2011; 1: 15-18.

Rybowska A., Bartoszewicz M. Zachowania żywieniowe osób chorych na schorzenia układu pokarmowego. Żywienie człowieka i metabolizm 2007; 34: 1143-1148.

Sikorski T., Marcinowska-Suchowierska E. Choroba wrzodowa: rozpoznawanie, leczenie i zapobieganie. Postępy Nauk Medycznych 2009; 5: 369-375.

Take S. i inni. The effect of Eradicating Helicobacter Pylori on the Development of Gastric Cancer in Patients with Peptic Ulcer Disease. The American Journal of Gastroenterology 2005; 100: 1037-1042.

Wu CY i inni. Early Helicobacter pylori Eradication Decreases Risk of Gastric Cancer in Patients With Peptic Ulcer Disease. Gastroenterology 2009; 137: 1641-1648.

Zulfikar A. Peptic ulcer disease. KYAMC Journal 2013; 3: 270-272.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1054441

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)