The impact of comprehensive physical therapy performed on an outpatient basis on the quality of life of patients with low back pain

Agnieszka Pawłowska, Wojciech Garczyński

Abstract


INTRODUCTION. Pain in the lower spine is an issue that should be considered on many levels - not only from the medical but also social and professional. Disease They limit the physical and consequently contribute to the deterioration of the quality of life. AIM OF THE TESTS. The aim of the study was to evaluate and compare the quality of life of patients with pain syndrome lumbar-sacral spine outpatient rehabilitation treatments before and after. MATERIALS AND METHODS. The study involved 70 patients (34 women and 36 men) who were subjected for 10 days a series of outpatient physiotherapy. The average age of the study group was 58.26 years and a mean BMI was equal to 27.78 kg / m2. Studies performed by a survey tool, based on an original questionnaire containing socio-demographic data. In order to determine the intensity of pain was used analog - visual scale VAS pain, and to evaluate the quality of life questionnaire ODI (Oswestry Disability Index). The statistical analysis was made using Statistica. RESULTS. Examined the quality of life before treatment was 21.13 on a scale ODI, and after a series of treatments - 14.73. The average value expressed in pain VAS before treatment was 6.73 and 4.27 after surgery. In both cases there was a statistically significant difference before and after the level of p <0.01. Also showed a weak positive correlation between the quality of life expressed on a scale ODI and the level of pain p <0.01, r = 0.362). CONCLUSIONS. Comprehensive physical therapy performed on an outpatient basis in a statistically significant impact on the quality of life of patients.


Keywords


comprehensive physiotherapy, outpatient physical therapy, quality of life, complex lumbar – sacra

Full Text:

PDF

References


Kowalska M., Szemik S., Zdrowie i jakość życia a aktywność zawodowa, Medycyna Pracy, 2016, 67 (5), 663-671.

Kochman D., Jakość życia. Analiza teoretyczna, Zdrowie Publiczne, 2007, 117, 242–248.

Turkiewicz-Maligranda A., Rymaszewska J., Doświadczanie bólu a aktywność fizyczna u osób z chorobą dyskową odcinak krzyżowo-lędźwiowego kręgosłupa, Postępy Rehabilitacji, 2015, 1, 21-29.

Cieślik A., Jakość życia w naukach medycznych, Studia Medyczne, 2010, 19, 49-53.

Ostrzyżek A., Jakość życia w chorobach przewlekłych, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2008, 89 (4), 467-470.

Cieślik B., Podbielska H., Przegląd wybranych kwestionariuszy oceny jakości życia, Inżynieria Biomedyczna, 2015, 21 (2), 102-135.

Gandey A., Low back pain — normal part of adolescence., Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine., 2009, 163, 65–71.

Garczyński W., Lubkowska A., Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi lędźwiowego odcinka kręgosłupa., Journal of Health Sciences 2013 (4), 118-130.

Domżał T.M., Neurologiczne postępowanie w bólach krzyża - standardy i zalecenia, Polski Przegląd Neurologiczny, 2010, 6 (2), 59-69.

Kalichman L., Kim A., Facet joint osteoarthrosis and low back pain in the community-based population, Spine, 2008, 33, 2560– 2565.

Amirdelfan K., McRoberts P., Deer T.R., The differential diagnosis of low back pain: a primer on the evolving paradigm, Neuromodulation, 2014, 2, 11-17.

Krawczyk-Wasielewska A., Skorupska E., Samborski W., Staw krzyżowo-biodrowy jako potencjalna przyczyna bólu kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego o charakterze rzekomokorzeniowym, Reumatologia, 2013, 51 (5), 384-388.

Valat J.P. et al., Best Practice & Research Clinical, Rheumatology, 2010, 24, 241–252.

Vanelderen P., Szadek K., Cohen S.P., Sacroiliac Joint Pain, Pain Practice, 2010, 10 (5), 470–478.


Cohen S.P., Sacroiliac joint pain: a comprehensive review of anatomy, diagnosis and treatment, Anesth Analg, 2005, 101, 1440-1453.

Lee D., Obręcz biodrowa. Badanie i leczenie okolicy lędźwiowo-miedniczno-biodrowej. DB Publishing, Warszawa 2001.

Wojdasiewicz P., Michalec M., Gasik R., Diagnostyka różnicowa dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa, Reumatologia Geriatria Rehabilitacja, 2015, 1 (1), 45-51.

Kocjan J., Brak skuteczności leczenia zespołów bólowych kręgosłupa za pomocą laseroterapii i fali ultradźwiękowej, Journal of Education, Health and Sport, 2016, 6 (9), 323-332.

Manusov E.G., Evaluation and diagnosis of low back pain., Prim. Care, 2012, 39 (3), 471–479.

Domżał T.M., Przewlekłe nieswoiste bóle krzyża – stara dolegliwość czy nowa choroba neurologiczna?, Polski Przegląd Neurologiczny, 2007, 3 (4), 216-227.

Stodolny J., Stodolna-Tukendorf J., Jak chronić swój kręgosłup, Wydawnictwo ZL Natura, Busko Zdrój 2015.

Tassinari D. et al., A special case of lower back pain in a 3-year-old girl, BMJ Case Repotrs, 2013, 7, 10-14.

Bojczuk T., Przysada G., Strzępek Ł., Wpływ ćwiczeń leczniczych na wskaźniki jakości życia u pacjentów z bólem dolnego odcinka kręgosłupa, Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego., 2010, 1, 66-72.

Dwornik M., Białoszewski M., Kiebzak W., Korelacja wybranych elementów badania przedmiotowego ze skuteczności leczenia fizjoterapeutycznego u pacjentów
z przewlekłymi bólami krzyża, Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2007, 3 (6), 297-309.

Zawadka M., Fijewski A., Gawda P., Ocena skuteczności wybranych metod fizjoterapii w zmianach zwyrodnieniowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa, Journal of Education Health and Sport, 2015, 5 (11), 373-388.

Topolska M. i wsp., Evaluation of the effectiveness of short- term rehabilitation of women with chronic low back pain using the Oswestry and 
Roland-Morris Disability Scales. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2011, 13 (4), 353-360.

Czenczek-Lewandowska E., Przysada G., Brotoń K., Wpływ rehabilitacji na stan funkcjonalny oraz dolegliwości bólowe pacjentów z zespołem przeciążeniowym kręgosłupa, Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014, 3, 243-252.

Depa A., Wolan A., Przysada G., Wpływ rehabilitacji na zmianę ruchomości kręgosłupa oraz subiektywnego odczuwania bólu u chorych z zespołem bólowym w odcinku lędźwiowym, Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego., 2008, 2, 116-124.

Bolach B., Szafraniec R., Bolach E., Ocena skuteczności 10-dniowego programu fizjoterapii ambulatoryjnej w usprawnianiu osób z dyskopatią odcinka L-S kręgosłupa, Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju, Lublin, 2015, 2, 7-17.

Krawczyk-Wasielewska A., Skorupska E., Samborski W., Evaluation of the physiotherapy effectiveness in symptomatic treatment of low back pain with radiation to the lower extremity. Pilot study, Issue Rehabil. Orthop. Neurophysiol. Sport Promot., 2012, 1, 49-56.

Sapuła R., Głowacka I., Lesiak A., Ocena efektywności rehabilitacji pacjentów w zespołach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa, Zamojskie Studia i Materiały, 2012, XIV, 1 (35), 33-41.

Głuszko P., Lorenc R., Osteoporoza pierwotna i wtórna. Wskazówki postępowania dla reumatologów, Reumatologia, 2012, 50 (5), 370-377.

Topolska M. i wsp., Evaluation of the effectiveness of short- term rehabilitation of women with chronic low back pain using the Oswestry and 
Roland-Morris Disability Scales. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2011, 13 (4), 353-360.

Tonosu J., Takeshita K., Hara N., The normative score and the cut-off value of the Oswestry Disability Index (ODI), Eur. Spine J., 2012, 21, 1596–1602.

Sokolnicka H., Mikuła W., Metody oceny jakości życia mające zastosowanie w medycynie, Lekarz Rodzinny, 2003, 3/4, 129–131.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1011119

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)