Face and shoulder massage as the element of logopedic therapy in people after tounge cancer

Agnieszka Hamerlińska, Izabela Gniezdzia – Buc

Abstract


This article concerns the use of facial and shoulder massage in speech therapy. Contains synthetic characteristics of the causes, methods and consequences of the treatment of tongue cancer. The concept of classical massage has been described, the factors determining proper massage performance and its technique have been described. It has been justified to use massage therapy in people after removing the tongue.


Keywords


cancer, tongue, massage, rehabilitation, speech therapy

Full Text:

PDF

References


Grodzki J., Problemy rehabilitacji psychologicznej chorych onkologicznych [w:] Onkologia szczękowotwarzowa- wybrane zagadnienie kliniczne. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Wydanie drugie rozszerzone i uzupełnione, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2008, s. 233.

Hamerlińska A. (2015), Onkologopedia-logopedia wobec chorób nowotworowych, UKW, Bydgoszcz

Jarema A., Radioterapia [w:] Rak jamy ustnej, (red.) S. Kowalik, L. Halczyk- Kowalik, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin 2001, s. 71.

Jesionek- Kupnicka D., Nowotwory jamy ustnej i gardła środkowego, [w]: Onkologia dla stomatologów (red.) dr hab. Med. A. Jeziorski Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, s. 69. 66 Osmola K., Przydatność oznaczeń ploidii DNA, apoptozy i wybranych markerów u chorych z rakiem błony śluzowej jamy ustnej, Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2005, s. 6.

Kotlińska- Lemieszek A., Łuczak J., Opieka paliatywna u pacjentów z nowotworami twarzoczaszki [w:] Onkologia szczękowo-twarzowa- wybrane zagadnienie kliniczne. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Wydanie drugie rozszerzone i uzupełnione, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2008, s. 240.

Kowalik S., Operacyjne leczenie raka jamy ustnej [w:] Rak jamy ustnej, (red.) S. Kowalik, L. HalczykKowalik, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin 2001, s.21.

Kowalik S., Tracheotomia [w:] Rak jamy ustnej, (red.) S. Kowalik, L. Halczyk- Kowalik, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin 2001, s. 61. a

Kryst L., Meyza J., Zasady i wyniki postępowania leczniczego w rakach jamy ustnej w zależności od umiejscowienia, stopnia zaawansowania i budowy histologicznej, [w:] Rak płaskonabłonkowy jamy ustnej (red.) Prof. Zw. Dr hab. Medycyny L. Krysta, Komitet Badań Naukowych, Warszawa 1994, s.33-34.

Kwiatkowska A. (2014), Terapia logopedyczna osób w stanie minimalnej świadomości i zespole zamknięcia. [w:] red. nauk. A. Hamerlińska-Latecka, M. Karowska. Interdyscyplinarność w logopedii. Komlogo. Gliwice.

Lewandowski L., Profilaktyka onkologiczna [w:] Onkologia szczękowo-twarzowa- wybrane zagadnienie kliniczne. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Wydanie drugie rozszerzone i uzupełnione, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2008, s. 20.

Magier L. (2001). Masaż klasyczny. [w:] red. nauk. R. Walaszek, Masaż z elementami rehabilitacji. Rehmed, Kraków.

Regner A. (2015). Poradnik terapii ustno-twarzowej. ErgoSum, Bytom

Stecko E. (2012), Masaż logopedyczny, DR STECKO, Warszawa.

Woźniewski M. (2010). Znaczenie rehabilitacji w onkologii. [w:] red. nauk. M. Woźniewski, J. Kornafel, Rehabilitacja w onkologii, Elservier Urban & Partner, Wrocław.

Voormann Ch., Dandekar G., (2010), Masaż niemowląt. Harmonia, Gdańsk.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1004173

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)