The influence of roasting and baking on fatty acids composition of consumer oilseeds

Natalia Mikołajczak

Abstract


Introduction and aim: Foods rich in nutrients have a positive effect on the human body. They are beneficial both for the health and the mind of human. Good sources of essential fatty acids and other biologically active compounds are oilseeds. It is important to include them in your daily diet. They can be added to dishes or serve as a snack.

Brief description of the state of knowledge: The aim of this study was to evaluate of fatty acid composition in selected consumer oilseeds: sunflower, sesame, flax after application of typical technological processes such as roasting and baking, in different temperature, power and time ranges. In the research materials (before and after modification), the fatty acid composition was determined by gas chromatography.

Summary: Based on obtained results, it was found that roasting and baking have an influence on the change in the content and composition of fatty acids. The strength of influence was dependent on the parameters (e.g. type of seed, temperature, time, power), which were used in the research. The roasting in the oven caused changes in the composition of saturated and unsaturated fatty acids, both in flax and sunflower seeds. The roasting in the microwave at 900 W affected on saturated fatty acids composition in flax seeds, similarly sunflower. In the case of sesame seeds, the influence of time on the content of mono- and polyunsaturated fatty acids was noted. The baking process caused significant changes in the fatty acid composition in the seeds from the crust of bread (flax seeds, sunflower seeds).


Keywords


roasting; baking; fatty acids composition; flax seeds; sunflower seeds; sesame seeds

Full Text:

PDF

References


Bojanowska M, Pabich M. Rośliny oleiste w Polsce i na świecie w ostatnich latach. Autobusy. 2012; 159-162.

Domagała P, Żuralska R, Mziray M. Rola niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz ich znaczenie w wybranych schorzeniach. Pielęg XXI w. 2014; 46:27-30.

Krełowska-Kułas M. Znaczenie tłuszczu w żywieniu człowieka. (w:) Zeszyty Naukowe nr 834. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydawnictwo UEK. Kraków. 2009; 39-53.

Bojarowicz H, Woźniak B. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe oraz ich wpływ na skórę. Probl Hig Epidemiol. 2008; 89: 471-475.

Przysławski J. Podstawowe składniki odżywcze. II.3. Tłuszczowce (lipidy). (w:) Bromatologia – zarys nauki o żywności i żywieniu. Pod redakcją Henryka Gertiga i Juliusza Przysławskiego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa. 2007; 75-107.

Ziemlański Ś. Zapotrzebowanie człowieka na tłuszcze. (w:) Normy żywienia człowieka. Fizjologiczne podstawy. Pod redakcją Światosława. Wydawnictwo PZWL. Warszawa. 2001; 78-114.

Szponar L, Mojska H, Ołtarzewski MG. Tłuszcze. (w:) Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa. 2008; 91-136.

Świetlikowska U. Surowce spożywcze. SGGW. Warszawa. 1990.

Wójtowicz A, Pasternak E, Juśko S, Hodora K, Kozłowicz K. Wybrane cechy jakościowe chrupek kukurydzianych z dodatkiem odtłuszczonych nasion lnu. Acta Sci Pol. 2012; 11(3-4):25-33.

Tunole-Akitunde TY, Oke MO, Akitunde BO. Sesame seeds. Chorwacja. 2012; 6:81-98.

Morris D. Food sources of alpha-linolenic acid. Flax Council of Canada. On-line: www.flaxcouncil.ca. 2012.

Płucienik E, Kita A, Figiel A. Wpływ temperatury prażenia na właściwości nasion słonecznika Rośliny Oleiste – Oilseed Crops. 2010; 31(1):135-144.

Zadernowski R, Sosulski F. Composition of total lipids in rapeseed. J Am Oil Chem Soc. 1978; 55:870-872.

Czaplicki S, Tańska M, Konopka I. Sea-buckthorn oil in vegetable oils stabilisation. Ital J Food Sci. 2016; 28:412-425.

Bean LB, Leeson S. Fatty acid profiles of 23 samples of flaxseed collected from commercial feed mills in Ontario in 2001. J Appl Poult Res. 2002; 11:209-211.

Mińkowski K, Zawada K, Ptasznik S, Kalinowski A. Wpływ związków fenolowych nasion na stabilność oksydacyjną i aktywność antyrodnikową wytłoczonych z nich olejów bogatych w PUFA n-3. Zywn-Nauk Technol Ja. 2013; 4(89):118-132.

Popis E, Ratusz K, Przybysz M, Krygier K, Sakowska A, Konarska M. Światowa oraz polska produkcja lnu oleistego i oleju lnianego. Problemy Rolnictwa Światowego. 2015; 30(2):106-116.

Draganić I, Lekić S, Branković T, Todorović G. Fatty acids and tocopherol content in sunflower seeds affected by accelerated ageing and priming with antioxidant solutions. Turk J Field Crops. 2011; 16(2):100-104.

Asghar A, Majeed MN, Akhtar MN. A review on the utilization of sesame as functional food. Am J Food Nutr. 2014; 4(1):21-34.

Kondratowicz-Pietruszka E. Charakterystyka profilu kwasowego olejów roślinnych bogatych w polinienasycone kwasy tłuszczowe. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 2011; 874:59-77.

Hassan MAM. Studies of Egyptian sesame seeds (Sesamum indicum L.) and its products 1-physicochemical analysis and phenolic acids of roasted Egyptian sesame seeds (Sesamum indicum L.). World J Dairy Food Sci. 2012; 7(2):195-201.

Anjum F, Anwar F, Jamil A, Iqbal M. Microwave roasting effects on the physico-chemical composition and oxidative stability of sunflower seed oil. J Am Oil Chem Soc. 2006; 83(9):777-784.

Biernat J, Drzewiecka M, Łoźna K, Hyla J, Bronkowska M, Grajeta H. Skład kwasów tłuszczowych orzechów i nasion dostępnych aktualnie w handlu w kontekście prozdrowotnych zaleceń żywieniowych. Bromatol Chem Toksyk. 2014; 47(2):121-129.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1002064

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)