Physiotherapy in frozen shoulder syndrome - literature review

Katarzyna Korabiusz, Agata Wawryków, Mirela Niedzielska, Inga Janik, Anna Fabian- Danielewska

Abstract


Introduction: The frozen shoulder syndrome is seen as civilization illness. A significant amount of people suffer from it. The frozen shoulder syndrome is one of the most frequent dysfunctions of pectoral girdle. It is seen as a second frequent reason for visits at General Practicioner.

There are three stages of this illness, there are a lot of symptoms, but one that occurs most commonly is pain.

This illness can be completely curable.

Research goal: Goal of this dissertation is a review of literature about available physiotherapy methods used in frozen shoulder syndrome.

Conclusion: Kinesiotherapy, kinesiotaping, criotherapy, LASER, Traebert’s currents, iontophoresis, magnetic fields, ultrasounds, massage, manual therapy and combined therapy   are effective physiotherapy methods used in treating frozen shoulder syndrome. Those methods reduce pain indispositions and increase range of movement in shoulder joint.


Keywords


Physiotherapy, frozen shoulder syndrome.

Full Text:

PDF

References


 Burbank KM, Stevenson J H, Czarnecki GR, Dorfman J. Przewlekły ból barku. Lekarz Rodzinny 2007;9(133):860-9.

 Lisiński P, Samborski W. Czynniki warunkujące powstanie i rozwój zespołu bolesnego barku. Nowiny Lekarskie 2007;76 (2):99-102.

 Hilger M.: Ból przewlekły- problem medyczny i społeczny. Przewodnik Lekarza, 2002, 5, 1/2, 6-11

 Ronikier A. ( red.) : Diagnostyka funkcjonalna w fizjoterapii , Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa, 2012, ISBN: 978-83-200-4330-3

 Białoszewski D., Zaborowski G.: Przydatność terapii manualnej w rehabilitacji pacjentów z przewlekłym uszkodzeniem stożka rotatorów stawu ramiennego. Doniesienie wstępne; Ortopedia, traumatologia, rehabilitacja 2011; 13

 Przekwas P. Idychowska A., Skalska–Izdebska R., Pawłowski Z.: Przydatność bodźców fizykalnych w leczeniu dolegliwości bólowych zespołu bolesnego barku. Fizjoter Pol. 2003, 1, 3, 77–82.

 Jeka S. Reumatyzm tkanek miękkich. Reumatologia 2012; 50 (2):166-76.

 Krukowska J, Zbrzezna B, Czernicki J. Wpływ krioterapii na wyniki fizjoterapii chorych z zespołem bolesnego barku. Fizjoterapia 2009;17:4. DOI 10.2478/v10109-010-0035-6, 19-27 ISSN 1230-8323

 Kassolik K., Andrzejewski W., Trzęsicka E., Ostrowska B.: Ocena skuteczności masażu medycznego w zespole bolesnego barku. Fizjot. Pol. 2005, 5, 2, 201–206.

 Van der Windt D. A., Koes B. W. et al. Shoulder disorders in general practice: incidence, patient’s characteristic and management. Ann. Rheum., 1995, 10, 54, 959-964

 Samborski W, Terapia zespołów bólowych z grupy reumatyzmu tkanek miękkich. Przew. Lekarza 51-4.

 Lauterbach G. Rehabilitacja barku sportowca. Med Sportiva 1998; vol.2, no.3:21-26

 Jens Ivar Brox. Ból barku. Med Prakt Chir 2005;3:18-32

 Tugwell P.: Opracowane przez Panel Filadelfijski oparte na dowodach naukowych wytyczne postępowania klinicznego dotyczące wybranych interwencji rehabilitacyjnych w bólach barku. Reh. Med. 2002, 6, 83–90.

 Bartoft E.S.: Zespół bolesnego barku z punktu widzenia fizjoterapeutycznego – przegląd literatury. Reh. Med. 2002, 6, 52–80

 Lesiak A. Zespół bolesnego barku – patofizjologia i patobiomechanika. Rehabilitacja Medyczna, 2002, 6, nr spec., 7-19

 Farland M.C., “Examination of the shoulder: the complete guide”, Thieme, New York 2005, s. 45

 Rockwood C.A., Matsen F. A. “The shoulder”, Saunders Elsevier, Philadelphia 2009, s. 468

 Szulc A. „Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja tom1-2”, Wydawnictwo Lekarsie PZWL, Warszawa 2003, s. 58

 Dziak A. Bolesny bark jako następstwo wad wrodzonych, urazów, eksploatacji podczas uprawiania sportu i w pracy zawodowej oraz zmian wstecznych i chorobowych zespołów tkankowych i narządowych. Med Sportiva 2003; 7(2): 81-92

 Piechura J, Skrzek A, Rożek K, Wróbel E. Zastosowanie zabiegów krioterapii miejscowej w terapii osób z zespołem bolesnego barku. Fizjoterapia 2010;18(1):19-25.

 Łyp M., Maciak W., Cabak A., Ogonowski A.: Zmiany zwyrodnieniowe stawu barkowo obojczykowego a zespół bolesnego barku. FizjoterPol. 2006, 6, 51–57.

 Szapel K. Zespół bolesnego barku- diagnostyka i terapia. Warszawa; Wydawnictwo Young Therapist, 2007

 Buckup K. Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni. Warszawa; Wydawnictwo PZWL, 1997

 Wilk K.E., Reinold M.K., Andrews J.R., „The athlete’s shoulder”, Churchill Livingstone, Philadephia 2008, s. 78-81

 Dziak A., Tayara S. H., „Urazy i uszkodzenia w sporcie”, Kasper, Kraków 2000

 Jaruga M, Manikowski W, Romanowski L, Lubiatowski P, Spławski R, Jaruga M. Zasady postępowania usprawniającego przed i pooperacyjnego w leczeniu artroskopowym dolegliwości bólowych barku. Ortop Traumatol Rehab 2003;4:469-474

 Szyluk K, Jasiński A, Koczy B, Widuchowski W, Widuchowski J. Zespół ciasnoty przestrzeni podbarkowej–najczęstsza przyczyna zespołu bolesnego barku. Pol Merk Lek 2008;25(146):179.

 Ellenbecker T. S., „Shoulder rehabilitation. Non-operative Treatment”, Thieme, New York 2011, s 39-45

 Żak M. Rehabilitacja w procesie leczenia osób starszych. Gerontol. Pol. 2000; 8: 12–18.

 Solem Berlot E. Zespół bolesnego barku z punktu widzenia fizjoterapeutycznego- przegląd literatury. Rehabil Med 2002; 6:10-17

 Grymel-Kulesza E., Polak A., Kubacki J., Skrzep-Poloczek B., Król P. Wpływ kompleksowej terapii obejmującej ćwiczenia czynne, masaż, krioterapię oraz łączne działanie ultradźwięków i prądu elektrycznego w leczeniu uszkodzeń pierścienia rotatorów. Fizjoterapia Polska, 2007, 7, 2, 107-123

 Szczegielniak J. Wpływ elektrostymulacji na poprawę ruchomości stawu barkowego u chorych z zespołem bolesnego barku., Fizjoterapia; 1996; 4:3, 6-7

 Hanger- Derengowska M. i wsp. Kompleksowość i różnorodność procesu rehabilitacji w przypadłości współczesnego człowieka, czyli zespół bolesnego barku. Fam Med Primary Care Rev 2009; 3: 611- 615.

 Tayara SH. Kinezyterapia i sposoby fizykoterapii w zespole bolesnego barku. Med Sport 2001; 2 115: 12-16

 Rotter I, Mosiejczuk, J Żugaj, M Ptak, A Lubińska,” Ocena wpływu wybranych metod kinezyterapeutycznych na funkcję obręczy barkowej u pacjentów z zespołem bolesnego barku”, journal of public health, nursing and medical rescue journal of public health, nursing and medical rescue ,no.1/2015 2/2014

 Levangie P., Norkin C., „Joint structure and function: a comprehensive analysis”, F. A. Davis Company, Philadelphia 2005

 Chaitow L, Fritz S. A massage therapist’s guide to understanding, locating and treating myofascial trigger points. Churchill Livingstone, Edinburgh 2006.

 Fernandez FE. DeepTissueMassageTreatment. A Handbook of Neuromuscular Therapy, Mosby, 2006

 Dixon MW. Myofascial Massage. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2007

 Piechura J., Skrzek A., Rożek K., Wróbel E., Zastosowanie zabiegów krioterapii miejscowej w terapii osób z zespołem bolesnego barku, numer DOI 10.2478/v10109-010-0048-1, Fizjoterapia 2010, 18, 1, 19-25 ISSN 1230-8323

 Robertson V., Ward A., Low J., Reed A.: Fizykoterapia. Aspekty kliniczne i biofizyczne.Wydwnictwo Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009, ISBN 978-0-7506-8843-7.

 Dymarek R., Ptaszkowski K., Słupska L. i wsp.: Podstawy biofizyczne i kliniczne fizykoterapii skojarzonej. Rehab. Prakt. 2011, 2, 42-48.

 Pyszora A., KrajnikM., Is Kinesio Taping useful for advanced cancer lymphoedema treatment? A case report , Adv. Pall. Med. 2010; 9, 4: 141–144,http://www.theratape.com/education-center/wpcontent/ uploads/2014/10/29348-35407-1-PB.pdf

 Pogorzelec P. Zastosowanie metody Kinesio Taping w terapii wybranych urazów stawu barkowego. Rehabil Prakt 2012; 5: 36

 Krukowska J, Zbrzezna B, Czernicki J. Wpływ krioterapii na wyniki fizjoterapii chorych z zespołem bolesnego barku. Fizjoterapia 2009;17:4. DOI 10.2478/v10109-010-0035-6, 19-27 ISSN 1230-8323

 Boerner E., Brzyk R., Bienias-Jędrzejewska M. Ocena skuteczności krioterapii miejscowej w leczeniu zespołu bolesnego barku. Acta Bio-Optica et Informatica Medica, 2007, 1, 13, 54-56.

 Kuliński W.: Fizykoterapia [w:] Kwolek A.: Rehabilitacja medyczna, Urban & Partner, Wrocław 2002.

 Kasprzak W., Fizoterapia kliniczna, PZWL, Warszawa, str 59.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.891059

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)