Quality assessment before and after knee replacement

Paweł Węgorowski, Joanna Michalik, Anna Delmaczyńska, Andrzej Stanisławek, Macin Rząca

Abstract


Admission

Epidemiological indicators show that the number of young people undergoing total knee arthroplasty increases. Knee implant prosthesis is a surgical procedure that involves replacing diseased cartilage and knee bones with artificial prosthesis. Research on the quality of life before and after endoscopic surgery is used to assess the effectiveness of medical activities.

Purpose of research

The aim of the study is to compare the assessment, quality of life of patients before the procedure of endoprosthesis and after knee arthroplasty.

Materials and methods

The study was conducted from February to November 2016. They covered 100 people under the care of an orthopedic clinic in the Independent Public Health Care Unit in Łęczna. Patients in the clinic were selected from 4 to 6 months after knee replacement. The method used in the work is a diagnostic survey. The research tool was a self-generated questionnaire.

Discussion

Implant of the knee joint replaces damaged parts of the knee. Endoprosthetic surgery is performed in patients with advanced degenerative joint disease. Studies have shown that the disease has largely affected the deterioration of patients' physical fitness. In the studies conducted by Słowińska I. and Małdyk P. performed operations did not completely eliminate the pain.

Conclusions

On the basis of the research, it was concluded that the main cause of the implantation of the prosthesis was a knee injury (54%). The disease affected the deterioration of physical fitness prior to implantation of knee arthroplasty in 28% of respondents; 34% said they were very good. The quality of life after implantation of knee arthroplasty significantly improved in 57% of respondents. Self-service after surgery has improved considerably in 23% of respondents.


Keywords


endoprosthesis, quality of life

Full Text:

PDF (Polski)

References


Kokoszka P. i wsp. Evaluation of outcomes following total hip arthroplasty. Chir Narzadow Ruchu Ortop Pol 2008 Mar;73(2):s. 94- 100.

Gomez P. F., Morcuende J.: A historical and economic perspective on sir John Charnley, Chas F. Thackary limited, and the early arthroplasty industry. Iowa Orthopedic Journal, 2005 s. 25, 30)

Pozowski A, Uszyński K. Mam sztuczny staw kolanowy. PZWL, Warszawa 1995, s. 37

Howie DW, Holubowycz OT, Moran CR,. Osteolysis and wear of large and standard metal on highly crosslinked polyethylene articulations. Annual Meeting ORS 2014: Poster 1773.

Shen C, Tang ZH, Hu JZ,. Does crosslinked polyethylene decrease the revision rate of total hip arthroplasty compared with conventional polyethylene? A meta-analysis. Orthop Traumatol Surg Res 2014;100(7):7s.45-750).

Garczyński W.: Zwyrodnienie stawów kolanowych - etiopatogeneza i rehabilitacja / „Forum Edukacyjne Wydziału Pedagogiki Wyższej Szkoły Informatyki”. - Nr 6 (2009), s. 97-104.

Syczewska M., Dembowska-Bagińska B., Perek-Polnik M., 2010 Gait pathology assessed with Gillette Gait Index in patients after CNS tumour treatment, Gait Posture 32: 3 s.58-362.

Szczepański L. Choroba zwyrodnieniowa stawów (osteoartroza). Reumatologia 2004; 42 (supl.): s.121-32

Górecki A. Uszkodzenia stawu kolanowego. PZWL Warszawa 2002, s.22-99)

Forsythe TM. i wsp. Highly crosslinked vs conventional polyethylene particles – an in vitro comparison of biologic activities. J Arthroplasty 2008;23:s.721-731)

Pang HN, Naudie DDR, McCalden RW,. Highly crosslinked polyethylene improves wear but not surfaces damage in retrieved acetabular liners. Clin Orthop Relat Res 2015;473:s.463-468.

Hrycaj PZ, Łącki JK. Od zwyrodnienia do zapalenia – współczesne poglądy na patogenezę choroby zwyrodnieniowej stawów. Nowa Med 2002, 2: s. s.7-15.

Włodarczyk R, Kiciński A. Wymienna plastyka stawów. W: Ortopedia i rehabilitacja Szulc A (red.). Tom II. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.

Dec J. : Artroskopowa diagnostyka i leczenie zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego)

Fiodorenko-Dumas Ż., Baściuk I., Bogut B.,. Kinezyterapia w praktyce fizjoterapeuty. Wydawnictwo Medyczne Górnicki, Wrocław 2009; s. 86-119.

(Piecuch R, Targońska - Stępiak B, Majdan M. Aktualne poglądy na leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów. Lekarz 2008, 6: s. 81-88)

Czechowska D. Ocena wyników wczesnych endoprotezoplastyki trójprzedziałowej stawu kolanowego / „Kwartalnik Ortopedyczny”. – 2010, nr (3), s. 342-360

Dec J., Tokarowski, A., Kusz D. „Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska”. – 1998, nr 63 supl. 1: Leczenie zachowawcze i operacyjne choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego, s. 377-382

Jaskólska-Piesiewicz M. Zasady postępowania usprawniającego po operacji całkowitej artroplastyki stawu kolanowego, z uwzględnieniem profilaktyki wczesnych i późnych powikłań, „Kwartalnik Ortopedyczny”. – 2007, nr (2), s.119-127

Kosel J. Zastosowanie technik znieczulenia regionalnego w leczeniu bólu pooperacyjnego u pacjentów poddawanych zabiegom endoprotezoplastyki stawu kolanowego.

Kosel J., Bobik P., Siemiątkowski A. „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”. – 2012, nr 14 (4), s. 315-328.

Paprocka-Borowicz M., Zawadzki M.: Fizjoterapia w chorobach układu ruchu, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2010, s. 106-113.

Tymborowicz M. Wpływ ćwiczeń czynnych w odciążeniu na zakres ruchu i odczuwanie bólu. Rehabilitacja w praktyce, 2009, 1, s16-18.

Garczyński W. : Zwyrodnienie stawów kolanowych - etiopatogeneza i rehabilitacj, „Forum Edukacyjne Wydziału Pedagogiki Wyższej Szkoły Informatyki” Nr 6 (2009), s. 97-104

Tymborowicz M. Wpływ ćwiczeń czynnych w odciążeniu na zakres ruchu i odczuwanie bólu. Rehabilitacja w praktyce, 2009, 1,16-18.

Marciniak W., Szulc A., Degi W.:Ortopedia i Rehabilitacja, [w]: Małecka W.: Pielęgnowanie chorego w ortopedii i rehabilitacji, PZWL, Warszawa 2004, s.115-121

Ulatowska A., Bączyk G., Lewandowska H.: Przegląd piśmiennictwa na temat bólu pooperacyjnego oraz jakości opieki pielęgniarskiej, Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 1. 2012, s. 7-12

Walewska E.: Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego, PZWL, Warszawa 2010, s.35, 70, 159 – 170, 177-181

Jaczewska J., Deszczyński J.,Stolarczyk A., „Artroskopia i Chirurgia Stawów”. – 2011, nr 7 (3/4), s. 38-49

Jasiński R.: Czynność stawu kolanowego w chorobie zwyrodnieniowej o różnej etiologii, „Zastosowania Ergonomii”. - 2001, nr 3/4, s. 51-58, 35

Sęk H., Pasikowski T. Jakość życia i zdrowia a sens koherencji w kontekście społecznym. W: Wołowicka L. red. Jakość życia w naukach medycznych. Poznań; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: 2007, s. 17-29.

Tobiasz-Adamczyk B. Jakość życia w naukach społecznych i medycynie. Sztuka Leczenia, 2006; 2: 33-40

Skiba G., Czerner M., Słonka K., et al. Evaluation of some stabilography parameters in patients afte Total alloplastics hip join.The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2007; 3 (7), s. 41–7

Słowińska I., Małdyk P.:Reumatologia 2012 str.403-407

McTaggart L. Endoproteza kolana -czy zawsze jest konieczna 2002 (8) str. 81
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.884508

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Paweł Węgorowski, Joanna Michalik, Anna Delmaczyńska, Andrzej Stanisławek, Macin Rząca

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)