The effect of BEMER therapy on selected blood indicators in the process of biological restitution after exercise endurance. A case study

Mirosław Mrozkowiak, Mariusz Posłuszny

Abstract


Introduction. Microcirculation vessels comprise 99% of blood vessels in an adult human body11. Capillary network density in particular tissues grows proportionally to their oxygen demand. BEMER therapy, used as complex or supplementary treatment, improves basic physiological processes, angiokinesis, microcirculation, as well as oxygenation and nutrition of muscle cells. Due to particular biorythmic modulation, it exerts synergic influence on primary and secondary, slightly bigger, blood vessels.

Materials and methods. The study was conducted on a male individual who leads a healthy life style and who twice subjected himself to the markings of cognitive functions and selected blood indicators; first, during natural physiological restitution after endurance exercise, and second, after restitution enhanced with BEMER therapy. 

Results. Most significant changes after exercise endurance were observed in the following blood indicators: leukocytes, erythrocytes, insulin and cortisol. Least significant changes were noted in the number of lymphocytes and in cognitive functions.

Conclusions. Applied methodology and profile of BEMER signal variously affects selected blood indicators. Application of BEMER stimulation in the process of restitution after endurance exercise in men in their fifties / sixties may be justified.


Keywords


blood indicators, endurance exercise, biological restitution, physiological restitution

Full Text:

PDF

References


Gouyton A.C., Hall J.E. Textbook of medical physiology. Elsevier Inc., Philadeplhia 2006, 181-190.

Bernat S. I., Działanie różnych metod terapii fizykalnej na cechy funkcjonalne mikrokrążenia przy niedostatecznej regulacji ukrwienia narządów, Abstract for the BEMER Symposium at the Freudenstadt ZAEN Congress 2013.

Instrukcja BEMER-SET Classic/Pro, User Manual, BEMER Group, August 2013 the Freudenstadt ZAEN Congress 04.01.2011

Mrozkowiak Mirosław, Mrozkowiak Magdalena: Co to jest zdrowy styl życia = What is meant by the healthy lifestyle? [W:] Ontogeneza i promocja zdrowia : w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego. Red. nauk. Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka. Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011, s. 117 130.

Łukaszewska J., Raczyńska B., Wawrzyńczak-Witkowska A., Restytucja w procesie treningowym, II Kongres Naukowy Kultury Fizycznej, 1986, s. 298-315.

Piruet-Gottwald M., Multiple Sklerose: Wie Sie Ihen Korper starkę, Naturlich Heilen – Gesund Leben, Deutschland, Ausland inkl. Ubersee, 2014, nr 2, s. 10-12.

Ziemssen T., Piatkowski J., Haase R., Long-term effects of Bio-Electromagnetic-energy Regulation therapy on fatigue in patients with multiple sclerosis, Altern Ther Health. Med. 2011, nov-dec, 17 (6) , 22-28.

Piatkowski J., Kern S.,Ziemssen T., Effect of BEMER magnetic field therapy on the level of fatigue in patients with multiple sclerosis: a randomized, double-blind controlled trial, J Altern Komplement Med., 2009, may, 15 (5), 507-11, DOI, 10, 1089/ACM, 2008.0501.

Ulatowski T., Teoria i metodyka sportu, SiT, Warszawa, 1981, s. 67

Romanowski W., Eberhard A., Profilaktyczne znaczenie zwiększonej aktywności ruchowej człowieka, PZWL, Wa-wa, 1972, s. 80.

Levine B.D., Stray-Gundersen J., Living high-training low: effect of moderate-altitude acclimatization with low-altitude training on performance, J. Appl Physiol, 1997, 83, (1), 102-112

Saundesr P.U., Telford R.D., Hahn A.G., Gore C.J., Improved running economy and increased hemoglobin mass in elite runners after extended moderate altitude exposure. J. Sci Med. Sport, 2009, 12 (1), 67-72.

Nastalski J.W., Wybrański I., Zdzienicka A., Czynniki przedanalityczne wpływające na wynik badania laboratoryjnego. Problem zapewnienia diagnostycznej wartości wyniku, [W:] Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej [red.] Dembińska-Kieć A., Nastalski J., Elsevier Urban & Partner, Wrocław, wyd. II, 2009, 38

De Lanne R. J., Barnes J. R., Brouha L., Changes in osmotic pressure and ionic concentrations of plasma during muscular work and recovery. J. Appl. Physiol, 1959, 14.

Patriarca L., Topi G. C., Hematological alterations in strenuous work, Medicina dello sport, Torino, 1967, 20, 1.

Wojciech. Sawicki: Histologia. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009, s. 201.

Maziarz B., Kapusta M., Anyszek T., Podstawowe badania z zakresu analityki lekarskiej, [W:] Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej [red.] Dembińska-Kieć A., Nastalski J., Elsevier Urban & Partner, Wrocław, wyd. II, 2009, 64.

Mrozkowiak M., Volkl- Drożdżowska D., Ocena skuteczności terapii BEMER w procesie odnowy biologicznej po wysiłku wytrzymałościowym. Opis przypadku, Mikrozirkulation im fokus der forschung, 2015, 326

Nowak W., Skotnicki A., Salamańczuk Z., Podstawy diagnostyki hematologicznej, [W:] Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej [red.] Dembińska-Kieć A., Nastalski J., Elsevier Urban & Partner, Wrocław, wyd. II, 2011, 445.

Schottdorf – Tim Ch., Maier V., Badania laboratoryjne, MUZA SA, Warszawa, 2006, 67.

Solnica B., Badania laboratoryjne w ostrych stanach zagrożenia życia, [W:] Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej [red.] Dembińska-Kieć A., Nastalski J., Elsevier Urban & Partner, Wrocław, wyd. II, 2010, s. 922.

Grochowicz M., Prokalcytonina (PCT) – podstawy teoretyczne i zastosowanie praktyczne w diagnostyce klinicznej, Nowa pediatria, 2/2001, 16-19.

Mrozkowiak Mirosław. Wpływ terapii BEMER na wybrane wskaźniki krwi w ramach procesu odnowy biologicznej po wysiłku wytrzymałościowym. Studium przypadku = Effect of BEMER therapy on selected indicators of blood in the process of wellness after exercise endurance. Case study. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(4):278-298. ISSN 2391-8306.

Mrozkowiak M., Mrozkowiak M. Próba oceny skuteczności terapii BEMER w procesie odnowy biologicznej po wysiłku wytrzymałościowym i wybranych funkcjach poznawczych. Opis przypadku = An attempt to evaluate the effectiveness of BEMER therapy wellness process after endurance exercise and cognitive functions selected. Case study. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(9):11-62. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.29904
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.841092

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)