Assessment of anorexia readiness syndrome and body image in female dancers from Poland and Germany

Marta Ołpińska-Lischka

Abstract


Introduction:In recent years eating disorders have become an increasingly common problem, both in the media and in the scientific world, and the most dangerous form of these disorders is anorexia.

Amongst patients with Anorexia Readiness Syndrome (ARS), there is an excessive tendency for physical activity and affected persons are increasingly developing into athletes. Therefore it is very important to control such behavior in physically active individuals. In psychology, a new phenomenon is investigated - An Anorexia Readiness Syndrome (ARS), which is considered a disease stage of full-blown anorexia. The problem of anorexia readiness syndrome and dancers body perception is poorly researched and its significance to the health of this group of people is extremely important.

Aim: The purpose of this research was to find out how big is the difference of anorexia readiness syndrome and to find out the differences in the perception of their bodies in Polish and German dancers.

Material and methods: Questionnaires on anorexia readiness syndrome (ARS) and body image were anonymously filled in by the dancers. The study was carried out on 156 dancers from Poland and Germany.

Results: The results showed that most of the dancers were diagnosed with moderate to severe anorexia readiness syndrome. Only in the group of older Polish dancers didn’t occur an anorexic syndrome. The statistically significant differences in self-evaluation of body parameters were assessed in the assessment of: nose, face, breasts and physical condition.

Conclusions: The results to determine the severity of anorexia readiness syndrome are not very optimistic and only data from the literature confirms that the dance environment is specific to the high risk of eating disorders.


Keywords


anorexia readiness syndrome, anorectic behavior; body image; dancers

Full Text:

PDF (Polski)

References


Abbott B., Barber B. Differences in functional and aesthetic body image between sedentary girls and girls involved in sports and physical activity: Does sport type make a difference? Psychol Sport Exerc, 2011; 12: 333-342.

Besz A. Struktura wizerunku własnego ciała u sportowców z uszkodzeniem narządu ruchu, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego, nr 771 Prace Instytutu Kultury Fizycznej, nr 28, 2012.

Brown F.L., Slaughter V. Normal body, beautiful body: Discrepant perceptions reveal a pervasive “thin ideal” from childhood to adulthood. Body Image 2011;8: 119-125.

Brytek-Matera A. Postawy wobec ciała a obraz samych siebie u kobiet z zaburzeniami odżywiania się. Badania na gruncie teorii rozbieżności Ja – Edwarda Tory Higginsa. Psychiatr. Pol. 2011; 45: 671-682.

Brytek-Matera A., Rybicka - Klimczyk A. Ocena nasilenia objawów syndromu gotowości anorektycznej u młodych kobiet – badania pilotażowe, Studia Psychologica UKSW 12(2) 2012.

Całyniuk B., Kiciak A., Pietruszka D., Grochowska-Niedworok E., Ocena jakościowa i ilościowa diet odchudzających stosowanych przez autorki blogów, Całyniuk B., Kiciak A., Pietruszka D., Grochowska-Niedworok E., Problemy Higieny i Epidemiologii, Rocznik 2012, tom 93, numer 2, 399 – 407.

Chalcarz W., Merkiel S., Milewska J. Ocena zachowań anorektycznych wśród studentek turystyki i rekreacji, Problemy Higieny i Epidemiologii 2014, 95(2): 310-316.

Chalcarz W., Musieł A., Koniuszuk K. Ocena zachowań anorektycznych tancerek w zależności od poziomu syndromu gotowości anorketycznej, Medycyna Sportowa, 2008; 1(6); Vol. 24, 21-29.

Chalcarz W., Musieł A., Mucha K. Assessment of anorectic behaviours among female judo athletes depending on anorexia readiness syndrome, New Medicine 2/2007, s. 22-26.

Chytra-Gędek W., Kobierecka A. Gotowość anorektyczna u dziewcząt i młodych kobiet, Psychiatria 2008, tom 5, nr 1, 7-12.

Cook B.J., Hausenblas H. A. The role of exercise dependence for the relationship between exercise behavior and eating pathology: mediator or moderator? J Health Psychol 2008, May;13(4):495-502

Costarelli V, Demerzi M, Stamou D. Disordered eating attitudes in relation to body image and emotional intelligence in young women. J Hum Nutr Diet 2009, 22:239–45.

Douglas S. Enlightened sexism, the seductive message that feminism’s work is done, New York:Times Books, 2010.

Franzoi S., Shields S., The BES: Multidimensional Structure and Sex Differences in a College Population, Journal of Personality Assessmenet, 48, 2, 73- 78.

Guszkowka M. Uzależnienie od ćwiczeń fizycznych – objawy i mechanizmy, Psychiatria Polska 2012, tom XLVI, numer 5 strony 845–856.

Jakubiec B., Sękowski A. Obraz ciała u tancerzy, Studia z psychologii w KUL. 2007, tom 14, 93-106.

Jaros K., Oszwa U. Umiejscowienie poczucia kontroli u dziewcząt z syndromem gotowości anorektycznej, Psychiatr Pol 2014; 48(3): 441–451.

Jaśko J., Kamecka – Krupa J. Czynniki ryzyka anoreksji, Problemy Higieny i Epidemiologii 2007, 88(33):254:258.

Jośko J., Kamecka – Krupa J. Czynniki kulturowe i społeczne predysponujące do zaburzeń odżywiania u młodziezy szkolnej w wybranych miastach województwa śląskiego, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2007, 88(3):320-326.

Jośko-Ochojska J., Marcinkowska U., Lau K. Wygląd, samoocena i kształowanie własnego ciała jako czynniki ryzyka anoreksji psychicznej u studentów, Ann. Acad. Med. Gedan. 2013, 43, 45-52.

Kędra E., Pietras J. Zaburzenia odżywiania – znak naszych czasów, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2011, 92(3):530-534.

Kochan-Wójcik M., Piskorz J. Zmiany w zakresie postrzegania i oceny własnego ciała wśród kobiet od okresu dojrzewania do dorosłości, Psychologia Rozwojowa, 2010, tom 15, Numer 3, s. 21-32.

Kozłowka L., Pol P. Analiza wykorzystania suplementów i środków spożywczych wspomagających redukcję masy ciała w wybranej grupie studentów, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2013, 94(3):626-629.

Kryska S. Częstość podejmowania działań zmierzających do redukcji masy ciała przez studentki z nadwagą i otyłością pochodzące z górnośląskich uczelni, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2014, tom 20, Nr 4, 439–443.

Makino M., Tsuboi K., Dennerstein L. Prevalence of Eating Disorders: A Comparison of Western and Non-Western Countries, MedGenMed. 2004; 6(3): 49.

Merkiel S., Chalcarz W., Gajda A. Ocena zachowań anorektycznych uczennic technikum gastronomicznego, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2014, 95(4): 918-926.

Michalska A., Szejko N., Jakubczyk A., Wojnar M. Niespecyficzne zaburzenia odżywiania się – subiektywny przegląd, Psychiatr. Pol. 2016; 50(3): 497–507.

Monthuy-Blanc J, Maïano C, Therme P. Prevalence of eating disorders symptoms in nonelite ballet dancers and basketball players: an exploratory and controlled study among French adolescent girls. Rev Epidemiol Sante Publique 2010, 58:415–24.

Nitsch K., Prajs E, Kurpisz j, Tyburski E. Obraz ciała i jego zaburzenia. aspekty teoretyczne w kontekście wybranych jednostek psychopatologicznych, Psychiatr. Psychol. Klin. 2012, 12 (3), 176-182.

Orbach S. Hunger strike: The anorectic’s struggle as a metaphor for our age. Karnac Books, 2005.

Ostrowska A. Obraz siebie i obraz własnego ciała u osób uprawiających sportowy taniec towarzyski. Studia i monografie nr 54. Kraków: AWF 2001.

Özgena L., Kısaç I. Drive for thinness, bulimia and body dissatisfaction in Turkish ballet dancers and ballerinas, World Conference on Educational Sciences 2009.

Parsons E. Betz N. The relationship of participation in sports and physical activity to body objectification, instrumentality, and locus of control among young women. Psychol Women Q. 2001; 25: 209-222.

Rybicka-Klimczyk A., Brytek-Matera A. Wizerunek ciała i jego wymiary a aspekty behawioralne zaburzeń odżywiania u zdrowych kobiet w różnych fazach rozwojowych, Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2008, tom 4, nr 4.

Thomas J., Keel P., Heatherton T. Disordered eating attitudes and behaviors in ballet students: Examination of environmental and individual risk factors, Int J Eat Disrod 2005 Nov, 38(3):263-8.

Wilczyńska D., Bastian P., Jagodzka A., Owczarek A., Graczyk M. Samoocena ciała i płeć psychologiczna u zawodniczek uprawiających różne dyscypliny sportu, Rocznik Naukowy, AWFiS w Gdańsku, 2016 r., t. XXVI.

Wolska M. Zaburzenia odżywiania się w perspektywie kulturowej i społecznej [W]: Anoreksja i bulimia psychiczna. Józefik B. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999, 104-115.

Wronka M. Jezierska-Kazberuk M. Świat porcelanowych motyli. Blogi internetowe o tematyce odchudzającej jako źródło informacji o zaburzeniach odżywiania, Forum Zaburzeń Metabolicznych 2011, tom 2, nr 2, 102–112.

Ziółkowska B. Uwarunkowania ekspresji syndromu gotowości anorektycznej, Sbornik Prace Filozoficke Fakulty Brnenske Univerzity Studia Minora Facultatis Philosophicae Universitastis Brunensis P 4, 2000.

Ziółkowska B. Ekspresja syndromu gotowości anorektycznej u dziewcząt w okresie adolescencji. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora; 2001; 89–91.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.834093

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Marta Ołpińska-Lischka

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)