Assess the knowledge level of POZ patients on the diagnosis and treatment of type 2 diabetes

Małgorzata Żebrowska, Edyta Medak, Małgorzata Pachuta, Magdalena Brodowicz-Król

Abstract


Background: Diabetes is considered a civilization disease. It is now one of the major problems of the modern world. More than 123 million people suffer from it. About 3.5% of the general population suffer from this disease every year. This causes a huge health, social and economic problem. The reason for such a high incidence of illness is beyond the aging population, poor lifestyle: diet and low physical activity. Diabetes affects people of all ages. Having a disease means a very serious problem for the patient. It essentially changes its life, requires long-term treatment, proper care and lifestyle changes.

Aim: Defining the knowledge level of POZ patients on the diagnosis and treatment of type 2 diabetes.

Material and method: The study group consisted of patients reporting to the POZ clinic at the Independent Public Health Care Unit in Bychawa. The research group comprised 36 women and 37 men. The research tool was an author's questionnaire, which included a total of 47 questions, 11 of them metric, and the remaining 36 related to knowledge about diabetes. Questions were closed questions. The results of the study were statistically analyzed. The values of the measured measurable parameters are expressed by means of mean, standard deviation, minimum and maximum values, and non-measurable characteristics by means of numerical and interest. Standard deviation is a popular measure of dispersion reflecting the degree of dispersion of measurements around the arithmetic mean. The correlation between variables was used to correlate Sperman (R) rankings. The significance level p <0.05 has been assumed to indicate the existence of statistically significant differences or dependencies. The database and statistical studies were based on Statistica 9.1 computer software. (StatSoft, Poland).

Results: The knowledge of patients with type II diabetes mellitus is incomplete and high, and quite often they have knowledge in this field. Most respondents have general knowledge about the treatment and diagnosis of diabetes

Conclusions: The knowledge level of people with diabetes is insufficient. Respondents have incomplete knowledge about the diagnosis of type 2 diabetes. There is a connection between knowledge about the diagnosis and treatment of type 2 diabetes and the characteristics of the study population. People with secondary and tertiary education have a higher level of knowledge about recognizing type II diabetes than people with primary and vocational education. Likewise, the results of treatment for diabetes are similar, and higher education holders have more knowledge.


Keywords


diabetes mellitus type 2, diabetes diagnosis, treatment of diabetes, knowledge of POZ patients

Full Text:

PDF (Polski)

References


Andruszkiewicz A., Banaszkiewicz M. (red.): Promocja zdrowia. Tom 1. Wyd. Czelej, Lublin 2008.

Antosz Aleksandra, Małecka-Tendera Ewa.Cukrzyca w populacji otyłych dzieci

i młodzieży - problem diagnostyczno-terapeutyczny. Endokrynol. Otyłość 2012: 8 (2) s.65-72

Bergmann Katarzyna, Olender Kamil, Odrowąż-Sypniewska Grażyna. Rola otyłości i stanu zapalnego w cukrzycy typu 2 - znane fakty, nowe kontrowersje. Diagn. Lab. 2012: 48 (3) s.313-322.

Bernas M. Czech A. Tatoń J. Diabetologia kliniczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2008, s.185-192

Boratyn-Dubiel L., Chmiel Z. Zadania edukacji zdrowotnej dla pacjentów z cukrzycą.Zdr. Publ. 2010;120(3);316-323

Czech A. Rola lekarza rodzinnego w opiece diabetologicznej. Przew. Lek 2009; 2: 20-21

Danieluk J, Jurkowska G. (red.), Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa. Czelej sp. o.o. 2005, str. 514-532.

Ducka Bernadeta, Strojek Krzysztof. Czynniki ryzyka zespołu stopy cukrzycowej

u chorych na cukrzycę typu 2.Diabetol. Klin. 2012: 1 (4) s.138-145

Glińska Jolanta, Kaźmierczak Jolanta, Lewandowska Małgorzata, Brosowska Beata, Loba. Jerzy Poziom wiedzy chorych na cukrzycę typu 2 dotyczący powikłań późnych - edukacja pacjenta. Probl. Pielęg. 2011: 19 (4) s.454-462

Herold G. i in. Repetytorium dla studentów medycyny i lekarzy. Medycyna Wewnętrzna , PZWL 2008, W-wa, str. 906-944.

. Home P., Chacra A., Chan J. i wsp.: Considerations on blood

glucose management in type 2 diabetes mellitus. Diab. Metab. Research Rev. 2002; 18: 273–285

Jankowska-Polańska Beata, Uchmanowicz Izabella, Bober Angelika. Wpływ edukacji na jakość życia chorych z cukrzycą typu 2. Współcz. Pielęg. Ochr. Zdr. 2013: 2 (1) s.7-11,

Kara Izabella, i in. Palenie tytoniu, alkohol i aktywność fizyczna wśród pacjentów z cukrzycą typu 2. Prz. Lek. 2012: 69 (10) s.944-946

Karges W. Interna w pięć dni. PZWL W-wa 2004, str. 433-445.

Kokot F. (red.). Choroby wewnętrzne t.2. Podręcznik Akademicki PZWL W-wa 2004, str. 1077-1134.

Korzeniowska K, Jabłecka A, Cukrzyca część 2. Farmacja współczesna 2009, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, str. 31-40.

Kujawa-Szewieczek Agata, Piecha Grzegorz, Więcek Andrzej. Przewlekła choroba nerek u chorych na cukrzycę typu 2. Diabetol. Klin. 2012: 1 (6) s.223-232

Małecki M, Skupń J. Problemy diagnostyki różnicowej typów cukrzycy. Pol. Arch. Med. Wewn. 2008; 118: 435-440.

Majkowska L. Cukrzyca LADA – nowe spojrzenie na autoimmunologiczne podłoże cukrzycy. Diabetologia na co Dzień 2011;3: 18-19.

Olszanecka- Glinianowicz, Magdalena. Zmiana nawyków żywieniowych - podstawa leczenia. Mag. Pielęg. Położ. 2013 (7/8) s.28

Strojek Krzysztof, Potyralska Małgorzata Maria. Diabetol. Klin. Ocena przydatności oznaczania stężenia HbA1c do diagnostyki cukrzycy w wybranej próbie populacji polskiej 2014: 3 (2) s.51-56

Szczeklik A. (red.). Choroby wewnętrzne. Medycyna Praktyczna. Kraków 2005, str. 1179-1215
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.831845

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Edyta Medak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)