Comparison of biomechanical parameters obtained during various types of vertical jumps in volleyball and basketball players

Joanna Mazur-Różycka

Abstract


The aim of the study was to compare selected biomechanical parameters obtained during various types of vertical jumps made by volleyball and basketball players on a dynamometric platform. The study involved 10 volleyball players and 10 basketball players in the age of 21.1 ± 1.81 years of the AZS AWF Warsaw sport club. The athletes performed two vertical jumps on a KISTLER platform. The first jump was a counter-movement jump (CMJ) and the second was a spike jump (SPJ) – a vertical jump which is performed with a 3-4 step run-up before the take-off. The participant's task was to take off and land on the platform.

On the basis of the statistical analysis it was shown that only the type of jump had a significant effect on the height and power. The type of team sport did not affect the level of performance. In addition, it was found that the height of the jump is affected by the counter movement phase with hand swing and run-up. The volleyball and basketball players were equally able to get higher values for certain parameters in successive runs. Due to lack of statistically significant differences it was decided to combine two groups of athletes into one. For both jumps, the relationship between peak power and jump height was found at significance level p <0.001. Dynamometric platform can be used to check the athlete's height of jump and power of lower extremities. This method allows to verify the effectiveness of different types of training.


Keywords


dynamometric platform; vertical jump; biomechanics

Full Text:

PDF (Polski)

References


Aura O. Viitasalo JT. Biomechanical characteristics of jumping. International Journal of Sport Biomechanics. 1989; 5: 89 – 98.

Bartosiewicz G. Eliasz J. Viitasalo JT, Wit A. Pomiary mocy kończyn dolnych i tułowia oraz wysokość uniesienia środka masy ciała podczas wyskoku pionowego. W: Wit A. (red.) Biomechaniczna ocena układu ruchu sportowca. Instytut Sporu, Warszawa; 1992.

Bartosiewicz. Składanowska K. Trzaskoma Z. Próba oceny możliwości siłowo - szybkościowych szermierzy. Sport Wyczynowy. 1986; 5: 3 – 15.

Bartosiewicz G. Wit A. Skoczność czy moc? Sport wyczynowy. 1985; 6:6 – 14.

Bober T. Zagadnienie skoczności w świetle analizy biomechanicznej. Rozprawy Naukowe WSWF, Wrocław. 1964; 3: 61-112

Bober T. Siemieński A. Identyfikacja elementów techniki sportowej wpływających na wykorzystanie energii sprężystej. W: Bober T. Kornecki S. (red.) Biomechaniczne cechy aktywności motorycznej człowieka. Studia i Monografie AWF we Wrocławiu nr 29, Wrocław; 1992; 95 - 127.

Bosco C. Komi PV. Influence of aging on the mechanical behavior of leg extensors muscles. European Journal of Applied Physiology. 1980; 45: 209-219.

Buśko K. Ostrowska E. Urbanik Cz. Próba oceny cech fizycznych koszykarzy. W: Erdmann W.S. Morecki A. Zeyland- Malowska, (red.) Ogólnopolska Konferencja Biomechaniki materiały Gdańsk. 1990; 617 – 622.

Fidelus K. Gradowska T. Porównawcza ocena danych o wyskoku dosiężnym. Materiały szkoleniowe PKOL; 1965; 5:56 – 61.

Fidelus K. Mastalerz A. Ostrowska E. Urbanik Cz. Wychowański M. Zmiana mocy i siły mięśniowej pod wpływem treningu skocznościowego. W: Dworak L.B (red.) Materiały XIII Szkoły Biomechaniki, Monografie nr 330 Poznań. 1996; 171 – 176.

Gajewski J. Janiak J. Eliasz J. Krawczyk B. Wit A. Ocena wybranych parametrów na moc maksymalną rozwijana podczas wyskoku pionowego z miejsca. W: Dworak L.B (red.) Materiały XIII Szkoły Biomechaniki, Monografie nr 330 Poznań. 1996; 190 – 195.

Harley R.A. Doust JH. Effect of different degrees of knee flexion during continuous vertical jumping on power output using the Bosco formula. Journal of Sports Science. 1994; 2:139 – 140.

Janiak J. Eliasz J. Gajewski J. Maksymalna siła statyczna kończyn dolnych a parametry wyskoku pionowego. Biology of Sport. 1997; 7: 65 – 69.

Kusy K. Skoczność i jej uwarunkowania. Wychowanie fizyczne i sport, PWN Warszawa. 2004; 1: 93 – 94.

Trzaskoma Z. Lipiński P. Maksymalna moc i maksymalna siła mięśni kończyn dolnych 16-18 letnich sportowców. Biology of Sport. 1997; 7:156-161.

Ulatowski T (red.) Teoria i metodyka sportu. Sport i Turystyka, Warszawa; 1981

Walsh MS. Waters JA. Bohm H. Potteiger JA. Gender bias in jumping kinetics in National Collegiate Athletic Association Division I basketball players. Journal of Strength and Conditioning Research. 2007; 3:958 – 962.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.829885

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Joanna Mazur-Różycka

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)