Pedagogy, or martial arts - the rivalry in quality, examples of Kazimierz Wielki University publications

Małgorzata Pujszo, Robert Stępniak, Sylwia Wilczyńska

Abstract


Objective: To compare the basic bibliometric parameters of publications in journals in various fields of study as an indicator of rivalry.

Material and methods: There were 24 publications on combat sports and 24 publications on pedagogy of labor and andragogy between 2015 and 2016.

Results: It demonstreted a significant qualitative and quantitative differences  in publication quality.

Conclusions: The result of the study of the scientific rivalry should be a source of discussion on ways and possibilities of improving the quality of emitted publications of scientists of Kazimierz Wielki University.

 


Keywords


Universal culture, indicator, publications

Full Text:

PDF (Polski)

References


Hajudk R. (2010). Wskaźnik oceny publikacji naukowych. Forum Bibl. Med. 3 (2),6: 46-55.

Knop, U. (2014). Źródła informacji o wskaźnikach oceny czasopism w ofercie bibliotek wyższych szkół technicznych – wybrane zagadnienia. Monografia: E-eksplozja narzędzia - metody - użytkownicy, Kraków. Wyd. Bibl. Jagiellońska, 1-14.

Rozkosz E. (2015) Bibliometria w procedurach awansów naukowych. Wyd. AWF Wrocław, 1-64.

Seweryn, A., Swoboda, I. (2014). Cytowania w polskich bazach bibliograficznych. PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, 22(1): 3-20.

Kulczycki E., Rozkosz E., Drabek A. (2016). Ocena ekspercka jako trzeci wymiar ewaluacji krajowych czasopism naukowych, Nauka, 1:107-142.

Pérez-Gutiérrez, M., Valdes-Badilla, P., Gómez-Alonso, M. T., Gutiérrez-García, C. (2015). Bibliometric analysis of taekwondo articles published in the Web of Science (1989-2013). IDO Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, 3(15), 27-34.

Barczyński, B. J. (2015). Ranking of the scientific units of Polish physical education high schools based on citations from Web of Science for the period of 2009-2012 indexed by the Polish Ministry of Science and Higher Education–focus on specialists in science of martial arts. Archives of Budo, 11:371-382.

Tomasz Liśkiewicz, Grzegorz Liśkiewicz (2014) Wprowadzenie do efektywnego publikowania naukowego. [Pub]: Amber Editing, 1-52 [avaiable]: amberediting.pl

Maczuga, J., Przyłuska, J., Wiedzą, D.Z. (2011). Wykorzystanie bazy Web of Science do analizy bibliometrycznej publikacji pracowników Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. www.eprints.rclis.org [30-09- 2014].

Pawlikowski, M. (2011). Praca badawcza w naukach biomedycznych – wybrane zagadnienia. Folia Medica Lodziensia, 38(2): 97-115.

Wagner I. (2012) Selektywna analiza problemu publikacji humanistów i przedstawicieli nauk społecznych w języku angielskim [W]: Przegląd Socjologii Jakościowej, 8(1): 160-171.

Kulczycki E., Rozkosz E.A., Drabek A. (2015). Publikacje polskich badaczy

w czasopismach z list ERIH w kontekście ewaluacji jednostek naukowych. Kultura

i Edukacja, 1(107): 149-172.

Nalaskowski A. (2013) Autowanie pedagogiki. Educational Studies Review, 1(16): 1-7.

Nahotko M. (2007) Wpływ Open Access na poziom cytowań publikacji, IV Ogólnopolska Konferencja EBIB Internet w bibliotekach Open Access. Toruń.

Biblioteka Narodowa /red: Agnieszka Konopka/ (2016) Ruch Wydawniczy w Liczbach. Warszawa, 60: 1-100.

Przybylski, G., Pujszo, R., Pyskir, M., Pyskir, J., Bannach, M.(2010). Male recreational judo training as a factor improving physical wellness based on particular indicators. In: Physical activity in disease prevention and health promotion. Biała Podlaska (1): 61-70.

Pujszo R, Adam M, Kuźmińska A. (2014). The course of the judo fight in the heaviest category (+ 100kg) seen from the perspective of attacks in the standing position, based on the Olympic Games in London 2012. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology.; 14(1):63-71.

Adam, M., Laskowski, R., Pujszo, R., Smaruj, M., Wolska, B., Sybilski, Z. (2006). Natężenie dźwięku i odporność na stres a kontrola postawy ciała. W: Człowiek – jego bioelektroniczna konstrukcja, a percepcja muzyki. Praca zbiorowa pod red. Adama Adamskiego Kęty, 85-9.

Wojdat, M., Janowska, P., Pujszo, M., Stępniak, R., Adam, M. (2017). Psychological analysis of the level of aggression in the male judokas society. Journal of Education, Health and Sport, 7(4), 59-67.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.822863

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Robert Stępniak, Małgorzata Pujszo, Sylwia Wilczyńska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)