The influence of the Regulation of the Minister of Health on food product groups designated for sale in educational establishments on the health behaviours of students

Monika Bieniak, Justyna Chałdaś-Majdańska, Marcin Stanisław Rząca, Katarzyna Kocka

Abstract


Introduction. Nutritional habits are among the elements of lifestyle which have an impact on health. Studies show that nutritional habits developed at a young age form a basis for  future behaviour, so developing beneficial health behaviours by the youngest age groups is so crucial. Proper health behaviours have an impact on development and the state of health not only during childhood but also in the adult life, preventing negative effects on health.

 Objective. To identify the influence of the Regulation of the Minister of Health on food product groups designated for sale in educational establishments on the health behaviours of students.

 Material and methods. 477 lower-secondary and secondary school students from the Lubelskie and Mazowieckie provinces participated in the survey. The diagnostic survey method was used, together with the self-developed questionnaire technique.

 Results. Almost 1/3 of the students (32%) regularly bought at their school shop or a shop located near their school. 14% of the students were not aware that the regulation on the sales of food products in school shops was in force. After the regulation was passed the number of students buying sweet buns, sweets and salty snacks dropped; however, the problem has not been completely eliminated. The analysis of the self-designed study results demonstrates that the number of healthy products recommended for the age group increased only slightly. Nearly half of the students (49%) did not notice changes in the product range available in school shops. Only 26% were satisfied with the introduced changes.

 Conclusions.

1. Not all of the surveyed students are aware of the Regulation of the Minister of Health on food product groups designated for sale in educational establishments and the related product range changes.

2. The regulation has resulted in some changes in the everyday nutrition of lower-secondary and secondary schools.

3. The product range in school shops still contributes to improper nutritional habits among school students.


Keywords


health behaviours, nutritional habits, school students, school shops, lower-secondary school, upper-secondary school.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Gajda R., Jeżewska-Zychowicz M.: Zachowania żywieniowe młodzieży mieszkającej w województwie świętokrzyskim- wybrane aspekty. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2010, 91 (4), s. 611-617.

Internetowy System Aktów Prawnych

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001256 (dostęp 4.05.2017r.)

Kardas M., Nowak J., Kiciak A., Grochowska-Niedworok E.: Promocja zdrowia

w aspekcie asortymentu produktów oferowanych przez sklepiki szkolne. Medycyna Ogólna

i Nauki o Zdrowiu, 2013, 19(4), s. 420-424.

Nawrocka M., Kujawska-Łuczak M., Bogdański P., Pupek-Musialik D.: Ocena sposobu odżywiania i aktywności fizycznej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Endokrynologia. Via Medica, 2010, s. 8-17.

Socha D.: Nawyki żywieniowe kształtowane przez sklepiki szkolne jako wyraz działań polityki zdrowotnej wobec dzieci. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, 10(3), s.227-239.

Szymandera-Buszka K., Waszkowiak K., Jędrusek-Golińska A., Sulima E., Skowrońska M.: Ocena asortymentu sklepików w szkołach miasta Poznania. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2010, 91(4), s.628-631.

Szymańska A., Dobrowolska B., Pilewska-Kozak A. B., Pawłowska Muc A. K.: Wybrane elementy stylu życia rodziny a problem nadwagi i otyłości u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Doniesienie z badań. Formerly Journal of Health Sciences, 2015, 5(12), s. 137-148.

Urbańska I., Czarniecka-Skubina E.: Częstotliwość spożycia przez młodzież produktów spożywczych oferowanych sklepikach szkolnych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2007, 3(52), s. 193-204.

Waśkiewicz A., Słońska Z., Drygas W.: Czy zachowania zdrowotne polskich nastolatków mogą sprzyjać powstawaniu nadwagi i otyłości? Rocznik PZH, 2009, 60(4), s.341-345.

Wolny B.: Szkolna edukacja żywieniowa a preferowane sposoby odżywiania uczniów. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 2013, XXXII, s. 181-201.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.818111

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Monika Bieniak, Justyna Chałdaś-Majdańska, Marcin Stanisław Rząca, Katarzyna Kocka

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)