Lymphedema during pregnancy - case study

Katarzyna Korabiusz, Agata Wawrykow, Dorota Torbe, Andrzej Torbe

Abstract


Pregnancy is a period when woman’s body undergoes a lot of changes in her hormonal balance, lymphatic system, musculoskeletal system and cardiovascular system. As a result of disorders in defense mechanisms, a significant amount of liquid accumulates in spaces between tissues. A clinical manifestation of this condition is swelling located around ankles and lower legs. Sedentary lifestyle, unhealthy eating habits, excessive weight and pregnancy are also well known causes of lymphatic swelling. Comprehensive anti-swelling therapy that is used in treating lymphatic swelling in pregnant patients includes: patients’ education, manual lymphatic drainage, kinesitherapy, multilayer bandaging, skin care, drainage positions and kinesiotaping.

Dissertation’s objective: Dissertation’s objective is to evaluate implementation of manual lymphatic drainage and anti-swelling kinesiotaping in pregnant woman with lymphatic swelling of lower legs.

Research methods: Research methods were collected basing on: interview with a patient, medical documentation analysis and physical examination conduced before and after therapy. Research was conducted between 34th and 36th week of pregnancy.

Case study: 38 year old patient in her fourth singleton pregnancy. Two prior pregnancies in 2009 and 2010 were delivered with C-section and one missed abortion in 2015 occurred. During this pregnancy patient gained over 30kg. She was diagnosed with lymphatic swelling of metatarsus, lower legs and ankles in 34th week of pregnancy. Lymphatic drainage of lower limbs and anti-swelling kinesiotaping was implemented.

Results: After two weeks of therapy decrease in swelling was observed in left lower limb: in metatarsus by 8cm, in ankles by 9cm and in lower legs by 6cm. In right lower limb swelling decreased accordingly by 7cm, 10cm and 5cm.

Conclusion: Anti-swelling lymphatic drainage, kinesiotherapy and kinesiotaping are effective physiotherapy methods used in treating lymphedema in pregnant women.


Keywords


lymphedema; preganancy

Full Text:

PDF (Polski)

References


Wiktor M.: Patofizjologia obrzęku chłonnego, [w:] Obrzęk chłonny. Red. Chęciński P., Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2010.

Obtułowicz K., Obtułowicz A.: Obrzęk naczynioruchowy i pokrzywka, Alerg Astma Immun 2002; 7 (Suppl. 2), 101-107.

Misbah H. Khan, Babar K. Roa, Neil S. Sadic: Cellulit i podskórna tkanka tłuszczowa: różnice i podobieństwa, Modelowanie sylwetki, 19-29.

Zdziennicki A.: Nadwaga i otyłość jako czynnik zagrożenia w perinatologii, Ginekol Pol. 2001, 72, 1194-1197.

Krasnodębski J., Zemanek-Wojnowska A., Krysta A.: Ciąża i poród u pacjentki otyłej, Gin Prakt. 2004, 80, 15-19.

Berner- Trąbska M., Kowalska- Koprek U., Karowicz- Bilińska A., Brzozowska M., Estemberg D., Orłowska K., Kuś E.: The course of pregnancy and perinatal period in overweight or obese pregnant women with regard to the condition of the newborn – own experience, Ginekol Pol. 2009, 80, 845-850.

Saczko Z., Saczko J., Kulbacka J., Chwiłkowska A., Żórawski K., Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży. Etiopatogeneza, Nadciśnienie tętnicze 2009; 13(3): 199-205

Kaźmierczak W., Cholewa D., Fiegle P., Kamiński K., Nadciśnienie tętnicze a czas trwania ciąży, Gin Prakt 2004, 12, 3, 24-27

Truszczyńska A.: Postępowanie w ciąży prawidłowej [w:] Szukiewicz D.: Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie, Warszawa 2012, 173- 174

Piotrowicz R., Ciecierski M., Jawień A.: Obrzęki limfatyczne – patomechanizm i diagnostyka, Przewodnik Lekarza, 2000, 7, 70-72

Kozikowska J., Łuczak J.: Obrzęk limfatyczny - patomechanizm, podział, zasady leczenia, Praktyka Medyczna, Przewodnik Lekarza, 48 - 54

Wojtasiński Z., Limfa strażnik naszego zdrowia i odporności naszego organizmu, 2007, ISSN :1506-1558 .

Werner G. T. Diagnostyka i leczenie obrzęku limfatycznego – fizykalna terapia przeciwzastoinowa. Rehabilitacja Medyczna, 2002, 6, 1, 57.

Schingale F. J. Lymphoedema Lipoedema. Schlutersche Verlagsgesellschaft mbH&Co.KG, 2003.

Krukowska J., Terek M., Macek P., Woldańska- Okońska M., Metody redukcji obrzęku limfatycznego u kobiet po mastektomii, Fizjoterapia 2010, 18, 4, 3-10 ISSN 1230-8323.

Werner GT., Diagnostyka i leczenie obrzęku limfatycznego – fizykalna terapia przeciwzastoinowa, Rehabilitacja Medyczna, 2002; 6, 1: 57-61

Mrozińska M., Szuba A., Ambulatoryjne leczenie chorych z obrzękiem limfatycznym, Fizjoterapia, 2006; 14 (Suppl. 3): 50-55.

Stanton A.B., Badger C., Sitzia J., Non-Invasive Assessment of the Lymphedematous Limb, Lymphology, 2000; 33: 122-135

Brauer W.J., Zalecenia postępowania terapeutycznego – diagnostyka i leczenie obrzęku limfatycznego, Rehabilitacja Medyczna, 2005; 9, 2: 59-62

Grądalski T., Ochałek K.: Podstawy patofizjologii i postępowania w obrzęku limfatycznym w chorobie nowotworowej, Nowa Medycyna 2001; 97: 55–58.

International Society of Lymphology: the diagnosis and treatment of peripherial lymphoedema: consensus document of the International Society of Lymphology, Lymphology 2003; 36: 84–91.

The Diagnosis and Treatment of Peripheral Lymphedema: 2013 Consensus Document of The International Society of Lympho¬logy, Lymphology, 2013, 46: 1-11.

The Diagnosis and Treatment of Lymphedema. Position State¬ment of the National Lymphedema Network, By NLN Medical Advisory Committee, February 2011.

Białoszewski D., Woźniak W., Zarek S.: Clinical efficacy of kinesiology taping in reducing edema of the lower limbs in patients treated with the ilizarov method--preliminary report, Ortop Traumatol Rehabil., 2009, 11, 46-54.

Raţiu A., Motoc A., Păscuţ D., i wsp.: Compression and walking compared with bed rest in thetreatment of proximal deep venous thrombosis during pregnancy, Rev Med Chir Soc Med NatIasi, 2009, 113, 795-798.

Piotrowicz R., Ciecierski M., Jawień A.: Obrzęki limfatyczne – leczenie, Termedia Przewodnik Lekarza 7/2000.

Williams A.F., Vadgama A., Franks P.J., Mortimer P.S. A randomized controlled crossover study of manual lymphatic drainage therapy in women with breast cancer related lymphoedema. Eur. J. Cancer Care 2002; 4: 254–261.

Földi M., Strößenreutjer R. Podstawy manualnego drenażu limfatycznego. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2005. ISBN 978-83-89581-57-0.

Wawryków A., Korabiusz K., Torbé A., Lubkowska A., Edema in pregnant women- possibility of physiotherapeutic treatment, Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7.

Borys B. Ćwiczenia gimnastyczne dla kobiet oczekujących dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2000.

Pyszora A., Krajnik M., Is Kinesio Taping useful for advanced cancer lymphoedema treatment? A case report , Adv. Pall. Med. 2010; 9, 4: 141–144.

Kase K., Wallis J., Kase T., Clinical therapeuthic applications of Kinesio Taping Method, Japan 2003.

Lipińska A. i in., Wpływ aplikacji kinesiotapingu na obrzęk limfatyczny kończyny górnej u kobiet po mastektomii, Fizjoterapia Polska 2007, 3(4); Vol. 7.

Truszczyńska A., Fizjoterapia w łagodzeniu dolegliwości okresu ciąży oraz leczeniu stanów patologicznych [w:] Szukiewicz D., Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie, Warszawa 2012, 182- 182.

Karowicz-Bilińska A., Sikora A., Estemberg D., Brzozowska M., Berner-Trąbska M., Kuś E., Kowalska- Koprek U.: Fizjoterapia w położnictwie, Ginekol Pol. 2010, 81, 441-445
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.817729

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Katarzyna Korabiusz, Agata Wawrykow, Dorota Torbe, Andrzej Torbe

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)