Frequency of occurrence of knock-kneed and bow-legged knees for children and young people in school age

Joanna Siminska, Weronika Bukowska, Dorota Ratuszek–Sadowska, Krystyna Nowacka, Wojciech Hagner

Abstract


Lower limb faults are one of the most common defects in school-age children and are now a problem in our society. Currently there is a trend towards low physical activity among children. Most young people prefer to spend time sitting down without taking physical activity or limiting it to the minimum. This results in lowering muscle tone, weight gain - manifesting as being overweight or obese. School children often complain of spinal pain as well as lower back pain. We have many disadvantages in the lower limb - but the most common are the knee and the knee. These defects require a comprehensive, individual physiotherapeutic procedure that will help correct the defect. Applied rehabilitation affects the strength of the muscle, contributes to correcting the defect of the lower limb as well as reduces the occurring pain.


Keywords


knock-kneed knees, bow-legged knees, children, young people.

Full Text:

PDF

References


Matyja M. Neurorozwojowa analiza wad postawy ciała dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, 2012, s 70-80

Kędra E. Problem wad postawy dzieci i młodzieży w świetle przeprowadzonych badań. Zagrożenia zdrowotne wśród dzieci i młodzieży. Tom 1. Kraków 2011

Maciałczyk- Paprocka K. Krzyżaniak A. Kotwicki T. Kałużny Ł. Przybylski J. Postawa ciała dzieci w wieku przedszkolnym. Probl Hig Epidemiol 2011, 92(2):286-290

Szypuła G. Rusin M. Częstość występowania wad kończyn dolnych u dzieci i młodzieży. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu nr 3, 2007.

Rosa K. Muszkieta R. Zukow W. Napierała M. Cieślicka M. Częstość występowania wad postawy u dzieci z klas I-III Szkoły Postawowej. Journal of Health Sciences. 2013; 3(12): 122-124

Sawczyn J. Probnik A. Gimnastyka korekcyjna w szkole cz .II.Wydawnictwo Sport, Bydgoszcz 1998,s. 39.

Kasperczyk T. Wady postawy ciała diagnostyka i leczenie wad postawy. Wydawnictwo KASPER, Kraków 1998, s. 61

Żuk B. Nawyki nieprawidłowej postawy ciała uczniów VI klasy szkoły podstawowej. Konieczność reedukacji. Nowiny Lekarskie 2008, 77, 2, 114-119

Walicka- Cupryś K. Ćwirlej- Sozańska A. Adamiak J. Determinanty wad postawy w obrebie kończyn dolnych. YOUNG SPORT SCIENCE OF UKRAINE. 2011. V.3. P. 58-64

Szymańska- Jankowicz A. Kołpa M. Mikołajczyk E. Wpływ nadmiernej masy ciała na ustawienie kończyn dolnych u dzieci 9-11- letnich

Andrzejewska J. Grabarczyk M. Charakterystyka postawy ciała dzieci wrocławskich. Słupskie prace biologiczne. Akademia Wychowania Fizycznego. Wrocław 2005.

Prądkiewicz- Abacjew E. Opanowska M. Prawidłowe i zaburzone występowania kolan, stępów i wysklepienia podłużnego stóp u chłopców i dziewcząt w wieku 5-7 lat. Probl Hig Epidemiol 2013, 94(1): 92-96
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.814970

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)