Rehabilitation in Parkinson Disease

Anna Maria Dobosiewicz, Piotr Chyba, Grzegorz Duda, Małgorzata Jankiewicz, Karolina Puszcz, Teresa Zmaczyńska

Abstract


 

Parkinson Disease is a neurodegenerative disease which pathogenesis is not well known. Gait and balance disorders are the most basic symptoms of PD. The occurrence of the symptoms depends on  phase of disease and patient’s individual attributes. Rehabilitation is one of the possible way  to assuage the occurrence of the symptoms. Methods of  physiotherapy have to be chosen individually to every patient.  Using the methods correctly can help the patient to overcome the symptoms at daily life and improve their quality of life.


Keywords


Parkinson Disease, physiotherapy, balance, gait, disorders

Full Text:

PDF (Polski)

References


Kozak-Putowska D. i 4in. Kinezyterapia w chorobie Parkinsona. [online] [Dostęp: Data: 12.03.2016r., godzina: 17:51]. Dostępny w World Wide Web: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivzKDRzbvLAhXoHpoKHU8PBcsQFghAMAU&url=http%3A%2F%2Fmonz.pl%2Ffulltxt.php%3FICID%3D1142353&usg=AFQjCNEluA1GB3nHc0wKot8V

TtKRr4B7Rg

Pasek J. i 4 in. Aktualne spojrzenie na rehabilitację w chorobie Parkinsona– wybrane zagadnienia. [online] [Dostęp: Data: 02.01.2016r., godzina: 12:44]. Dostępny w World WideWeb:http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:c8Xa9_CXgEAJ:yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.psjd-6708f46e-4331-4349-a97c-8cc76c5c722e/c/aktualne-spojrzenie-na-rehabilitacje-w-chorobie-parkinsona-wybrane-zagadnienia.pdf+&cd=4&hl=pl&ct=clnk&gl=pl

Krygowska-Wajs A., Fiszer U. Znaczenie aktywności fizycznej w chorobie Parkinsona. [online] [Dostęp: Data: 9.12.2015r, godzina: 18:03]. Dostępny w World Wide Web: https://journals.viamedica.pl/polski_przeglad_neurologiczny/article/view/39227

The Timed Up and Go (TUG) Test [online] [Dostęp: Data: 4.05.16r. godz. 13:15]. Dostępny w World Wide Web:

http://www.cdc.gov/steadi/pdf/tug_test-a.pdf

Ronikier A. Rozdział 4.3.1 Ocena stanu czynnościowego „Diagnostyka funkcjonalna w fizjoterapii”. Wyd. PZWL , Warszawa 2012, s.144-145

Unified Parkinson’s Disease Rating Scale [online] [Dostęp: Data: 03.04.2016r., godz. 14:17]. Dostępny w World Wide Web: http://www.neuropsicol.org/Protocol/Updrs.pdf

Red. naukowa Wieczorowska-Tobis K., Kostka T., Borowicz A.M. Rozdział 5. Testy służące do oceny sprawności funkcjonalnej osób starszych „Fizjoterapia w geriatrii”. Wyd.PZWL, Warszawa 2011r. s.53

Opara J. Załącznik XVIII., „Fizjoterapia w chorobie Parkinson”. Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki,

Katowice 2014r., s.141

„Berg-Balance-Scale” [online] [Dostęp: Data: 27.04.2016r., godz. 20:57]. Dostępny w World Wide Web:http://www.aahf.info/pdf/Berg_Balance_Scale.pdf

Rochester L., Espay A.J. Multidisciplinary rehabilitation in Parkinson's disease: A milestone with future challenges. [online] [Dostęp: Data: 07.01.16r., godzina: 14:12]. Dostępny w

World Wide Web:http://onlinelibrary.wiley.com.irelwileyblackwellfullcollection2014idq274.han3.uci.umk.pl/doi/10.1002/mds.26277/epdf

Opara J. Rozdział: 6.2. Usprawnianie chodu „Fizjoterapia w chorobie Parkinsona”.Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, Katowice 2014r. s.38-41

Szefler-Derela J. i 5 in. NordicWalking w rehabilitacji choroby Parkinsona [online] [Dostęp: Data: 20.03.2016r., godz.22:38]. Dostępny w World Wide Web: http://psjd.icm.edu.pl/psjd/element

/bwmeta1.element.psjd-e420b190-ffd7-484f-b27d-4c2e5a68d77c

Parkinson - Polska Ogólnopolski Biuletyn o Chorobie Parkinsona Nr 4(5)/2011. [online] [Dostęp: Data: 02.01.2016r., godzina: 11:38]. Dostępny w World WideWeb:http://parkinsonfundacja.pl/datastore/download/Parkinson_Polska_nr_4_2011.pdf

Skalska-Dulińska B., Witkiewicz B., Ptasznik I. Rehabilitacja zamrożeń chodu w przebiegu choroby Parkinsona. [online] [Dostęp: Data: 9.12.2015r., godzina: 17:43]. Dostępny w World Wide Web: http://www.neurologia.com.pl/index.php/wydawnictwa/2014-vol-14-no-2/rehabilitacja-zamrozen-chodu-w-przebiegu-choroby-parkinsona?aid=765

Red. naukowa Wieczorowska-Tobis K., Kostka T., Borowicz A.M. Rozdział 8.6. Choroba Parkinsona „Fizjoterapia w geriatrii”. Wyd.PZWL,

Warszawa 2011r. s.163-164

Fries W., Liebenstund I. 7.5. Chód „Rehabilitacja w chorobie Parkinsona”. Elipsa-Jaim s.c., Kraków 2012r. s.97-98

Strojek K. i 7 in. Analiza przyczyn i konsekwencji upadków u chorych z zespołem Parkinsona. [online] [Dostęp: Data: 20.03.2016r., godzina: 22:29]. Dostępny w World Wide Web:

file:///C:/Users/User/Downloads/3260-9491-2-PB.pdf

Parkinson - Polska Ogólnopolski Biuletyn o Chorobie Parkinsona Nr 2(3)/2011. [online] [Dostęp: Data: 02.01.2016r., godzina: 11:38]. Dostępny w World Wide Web:

http://parkinsonfundacja.pl/datastore/download/Parkinson_Polska_nr_3-A4.pdf

Opara J. Rozdział: 6.4. Zaburzenia równowagi i utrzymanie postawy ciała „Fizjoterapia w chorobie Parkinsona”.Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, Katowice 2014r. s.48-50

Fries W., Liebenstund I. 5. Wnioski dla rehabilitacji „Rehabilitacja w chorobie Parkinsona”. Elipsa-Jaim s.c., Kraków 2012r. s. 52

Fries W., Liebenstund I. 7.4. Postawa, odruchy postawne i równoważne w pozycji stojącej „Rehabilitacja w chorobie Parkinsona”. Elipsa-Jaim s.c., Kraków 2012r. s. 90

Magazyn Otolaryngologiczny Kwiecień-Czerwiec 2006, T.V, Zeszyt 2, No 18 „Równowaga statyczna i dynamiczna ciała” s.39-46 [online] [Dostęp: 24.05.2016r., godzina: 23:38]. Dostępny w World Wide Web: http://magazynorl.pl/wp-content/uploads/2012/08/2006_04-06-magazynorl.pdf

Magazyn Otolaryngologiczny Kwiecień-Czerwiec 2006, T.V, Zeszyt 2, No 18 „Równowaga statyczna i dynamiczna ciała” s.45 [online] [Dostęp: 24.05.2016r., godzina: 23:38]. Dostępny w World Wide Web: http://magazynorl.pl/wp-content/uploads/2012/08/2006_04-06-magazynorl.pdf

Zawadka M. i 6 in. „Ocena wybranych parametrów stabilności postawy i funkcji poznawczych osób z chorobą Parkinsona po 60r.ż.” [online] [Dostęp: Data: 20.04.2016r., godz.22:05]. Dostępny w World Wide Web:

http://www.h-ph.pl/pdf/hyg-2013/hyg-2013-1-080.pdf

Tulipan, wyd. nr 3(28) z 2010r. „Zaburzenia równowagi” Hagner W. i 4.in., s. 3-6
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.804633

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Anna Maria Dobosiewicz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)