Impact of interdisciplinary interventions on the quality of life of obese people

Malgorzata Obara-Golebiowska, Dominika Salwach-Kuberska

Abstract


Introduction and the aim of the study: Obesity lowers the health related quality of life of patients. The work was dedicated to analysis of changes in health related quality of life level of obese people participating in organized forms of weight reduction program supported by interdisciplinary team.

Material and methods: In the research there were 50 women, age 25 to 65 with body mass index over 30 (obesity rate), abiding Obesity Clinic. There was World Health Organization Quality of Life Test- Bref (WHOQOL- BREF) used in the study.

Results: Initial measurement by WHOQOL questionnaire revealed reduced level of general quality of life and health self-assessment of all participants. Subsequent measurement run after two weeks participation in weight reduction program showed substantial result’s improvement in in both variables.

 

Conclusion: In conclusion research presented that participation in organized forms of weight reduction supported by interdisciplinary team consisted of among others psychologist, physician, dietician and physiotherapist results in substantial improvement of patients’ global quality of life and health self-assessment.


Keywords


health related quality of life, obesity, weight reduction, interdisciplinary intervention

Full Text:

PDF (Polski)

References


Baumann K. Jakość życia w okresie późnej dorosłości – dyskurs teoretyczny. Gerontol Pol. 2006; 14(4): 165 – 171.

Bidzan M. Jakość życia pacjentek z różnym stopniem wysiłkowego nietrzymania moczu. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls; 2008.

Bogus K, Borowiak E, Kostka T. Otyłość i niska aktywność ruchowa jako ważne czynniki determinujące jakość życia osób starszych. Geriatria 2008; 2: 116-120.

Brytek-Matera A. (2008), Obraz ciała-obraz siebie. Warszawa, Wydawnictwo Difin.

Brytek-Matera A. Obraz własnego ciała u otyłych kobiet. Psychiatr Pol. 2008; 44( 2): 267-275

Damush TM, Stump T, Clark DO. Body-mass index and 4-year change in health-related quality of life. J Aging Health 2002; 14: 195-210.

De Walden-Gałuszko K, Majkowicz M. Jakość życia w chorobie nowotworowej. Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; 1994.

De Walden-Gałuszko K. , Ocena jakości życia uwarunkowana stanem zdrowia. W: J. Meyza J (red.), Jakość życia w chorobie nowotworowej. Wybrane zagadnienia, Warszawa: Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie; 1997: 77 – 84.

Dołęga Z. Wskaźniki jakości życia. W: Flanczewska-Wolny M. (red.), Jakość życia w niepełnosprawności. Mity i rzeczywistość. Gliwice-Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls; 2007: 25 – 39.

Fichna P, Skowrońska B. Powikłania otyłości wśród dzieci i młodzieży. Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego 2006; 12(3): 223-228.

Fontaine KR., Cheskin LJ, Barofsky I. (1996), Health-related quality of life in obese persons seeking treatment. J Fam Practice 1996; 43(3): 265-70.

Fredrickson, BL, Roberts TA. Objectification theory. Toward understanding women’s lived experiences and mental health risk. Psychol Women Quaterly 1997; 21: 173-206.

Głębocka A, Szarzyńska M. Stereotypy dotyczące osób otyłych a jakość życia ludzi w starszym wieku. Gerontol Pol. 2005; 13(4): 260-265.

Głębocka A, Wiśniewska A. Psychologiczny portret kobiet otyłych. W: Głębocka A., Kulbat J. (red.), Wizerunek ciała. Portret Polek. Opole, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Opolskiego; 2005: 140-158.

Gnacińska-Szymańska M, Dardzińska JA, Majkowicz M, Małgorzewicz S. Ocena jakości życia osób z nadmierną masą ciała za pomocą formularza WHOQOL-BREF. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2012; 8(4): 136-142.

Groessl EJ, Kaplan RM, Barrett-Connor E. Body mass index and quality of well-being in a community of older adults. Am J Prev Med 2004; 26: 126-9.

Izydorczyk B, Rajska-Kulik I. Zachowania autodestruktywne a jakość życia u kobiet z anoreksją psychiczną oraz kobiet doświadczających przemocy w rodzinie. Problemy medycyny rodzinnej 2007; 1(18): 6 – 11.

Jaracz K. Jakość życia w naukach medycznych. W: Melosik Z. (red.) Młodzież, styl życia i zdrowie. Konteksty i kontrowersje. Poznań, Akademia Medyczna; 2001: 209-210.

Jarema M. Badanie jakości życia w schizofrenii. Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 1996; 3: 51 – 56.

Kaczmarek M. Koncepcja i pomiar jakości życia związanej ze zdrowiem człowieka. W: Kaczmarek M., Szwed A. (red.) Między antropologią a medycyną. Koncepcje teoretyczne i implikacje praktyczne. Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza; 2009: 25-30.

Łuczyńska A. Nadwaga i otyłość. Interwencje psychologiczne. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN; 2007.

Majkowicz M, De Walden-Gałuszko K, Trojanowski L. Rola oceny funkcjonowania społecznego, psychicznego i sfery duchowej w globalnej ocenie jakości życia (w świetle badań kwestionariuszem QLQ-C30 i PIL – propozycje modyfikacji kwestionariusza). Psychoonkologia 1997; 1: 78 – 85.

McIntyre RS, Konarski JZ, Wilkins K, Soczynska JK, Kennedy SH. Obesity in bipolar disorder and major depressive disorder: results from a National Community Survey on Mental Health and Well-being. Can J Psychiat. 2006; 51: 274-280.

Obara-Gołębiowska M. Otyłość jako problem psychospołeczny. Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo; 2008; 1(7): 37-52.

Obara-Gołębiowska M. „Otyłość jako odmienność somatyczna – problemy psychopedagogiczne i społeczne”. W: Kossakowski C. (red) Współczesne problemy pedagogiki specjalnej. Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego; 2008: 360-366.

Obara-Gołębiowska M. Otyłość jako choroba cywilizacyjna XXI wieku. Zjawisko stygmatyzacji osób z nadmiarem kilogramów. W: Wesołowska E. (red.) Psychologia na uniwersytecie i w praktyce. Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińskiego; 2013: 93-105.

Obara-Gołębiowska M, Przybyłowicz KE., Sebastyańska-Targowska I, Ciborska J, Kuśmierczyk M. Otyłość jako czynnik wpływający na indywidualną ocenę jakości życia człowieka. Szkice Humanistyczne 2013; 13(4): 398-407.

Oleś M, Szewczyk L. Subiektywna jakość życia a poziom spostrzeganego wsparcia społecznego u nastolatków z cukrzycą typu 1 i otyłością. Endokrynologia Pediatryczna 2008; 7, 2(23): 57-66.

Pratt KJ., Lazorick S, Lamson AL, Ivanescu A, Collier DN. Quality of life and BMI changes in youth participating in an integrated pediatric obesity treatment program. Health Qual Life Out. 2013; 11(1): 1-9.

Powell LH, Calvin III JE, Calvin Jr. JE. Effective Obesity Treatments. Am Psychol. 2007; 62(3): 234-246.

Rykała J. Wpływ masy ciała na jakość życia i częstość występowania powikłań u osób po udarze mózgu. „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 2009; 4: 375–383.

Schwimmer JB, Burnwinkle TM, Varni JW. Health- Related Quality of Life of severely obese children and adolescents. J Am Med Assoc. 2003: 1813-1819.

Serrano-Aguilar P, Munoz-Navarro SR, Ramallo-Farina Y, Trujillo-Martin MM. Obesity and health related quality of life in the general adult population of the Canary Islands. Qual Life Res. 2009; 18: 171–177.

Sola M, Gajewska E, Manikowski W. Wpływ otyłości na jakość życia związaną ze stanem zdrowia wśród dziewcząt i chłopców. Nowiny Lekarskie 2012; 81(4): 321–329

Stein CJ, Colditz GA. The epidemic of obesity. J Clin Endocr Metab. 2004; 89: 2522-2525.

Stewart AL, Hays RD, Ware JE. The MOS Short-form general Health Survey; reliability and validity in a patent population. Medical Care 1998; 26: 724-35.

Straś-Romanowska M, Frąckowiak T. Personalistyczno-egzystencjalna koncepcja poczucia jakości życia a doświadczenie niepełnosprawności. W:Flanczewska-Wolny M. (red.), Jakość życia w niepełnosprawności. Mity i rzeczywistość. Gliwice-Kraków; 2007: 15 – 24.

Tatoń J, Czech A. Poczucie jakości życia osób z cukrzycą jako cel terapeutyczny. Medycyna Metaboliczna 2008; 12(4): 9 – 12.

Tchernof A, Poehlman ET, Després JP. Body fat distribution, the menopause transition, and hormone replacement therapy. Diabetes & Metabolism 2000; 26: 12-20.

Uchmanowicz I, Łoboz-Grudzień K. Jakość życia – definicje i narzędzia badawcze-przegląd literatury. Fam Med Prim Care Rev. 2008; 10(2): 245 – 252.

Waśkiewicz A, Sygnowska E. Wpływ statusu społecznego na sposób żywienia i styl życia mieszkańców Warszawy w średnim wieku- badania Pol-Monica Bis. Nowiny Lekarskie 2006; 75(5): 443–448

Wołowicka L. Przegląd badań nad jakością życia chorych po intensywnej terapii dorosłych. W: Wołowicka L. (red.) Jakość życia w naukach medycznych Poznań; 2001: 193 – 201.

Zachurzok-Buczyńska A, Firek-Pędras M, Małecka-Tendera E. Różne aspekty otyłości u dzieci. Endokrynologia Pediatryczna 2005: 63-66.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.804381

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Malgorzata Obara-Golebiowska, Dominika Salwach-Kuberska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)