Proceedings physiotherapy in damage to the anterior cruciate ligament

Michalina Pawiłan, Krystian Kałużny, Anna Kałużna, Wojciech Hagner, Walery Zukow

Abstract


The knee joint is the largest joint of the human body. The specific construction, location and long lever of the knee joint make it one of the most frequently damaged joints in the human body. According to scientific reports, the anterior anterior cruciate ligament (ACL) is the most frequently damaged anatomical structure within the knee. As reported by Pritsch statistics from 2009 in Poland, an average of 3 thousand reconstruction of ACL annually. The paper presents related issues with damage to ACL. Preoperative treatment, choice of treatment method, conservative treatment and postoperative rehabilitation in ACL injury were presented.


Keywords


ACL, anterior cruciate ligament, the proceedings physiotherapy

Full Text:

PDF (Polski)

References


Hagner W, Stec G: Urazy stawu kolanowego. Część 1. Więzadło krzyżowe przednie. Skrypt, Bydgoszcz, 2004.

Kochański B, Łabejszo A, Kałużny K, Mostowska K, Wołowiec Ł, Trela E, Hagner W, Zukow W: Uszkodzenia stawu kolanowego – postępowanie diagnostyczne, J Health Sci, 2013, 3(5): 439-456.

Hagner W: Wpływ rehabilitacji na funkcję stawu kolanowego po rekonstrukcji operacyjnej więzadła krzyżowego przedniego. Rozprawa habilitacyjna, Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera, Bydgoszcz, 2001.

Davarinos N, O’Neill BJ, Curtin W: A brief history of anterior cruciate ligament reconstruction. Adv Orthop Surg, 2014, 2014: 706042.

Stolarczyk A, Kalińska J, Nagraba Ł, Mitek T, Kołodziejski P: Postępowanie

w uszkodzeniach więzadła krzyżowego przedniego. Artroskop Chir Stawow, 2007, 3(2): 18-29.

Książek-Czekaj A, Wiecheć M: Leczenie zachowawcze po zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego. Prakt Fizjoter Rehabil, 2012, 31: 18-25.

Kochański B, Plaskiewicz A, Dylewska M, Cichosz M, Zukow W, Hagner W: Plastrowanie dynamiczne w terapii wybranych dysfunkcji stawu kolanowego. J Educ Health Sport, 2014, 4(10): 322-330.

Mioduszewski A: Strategia postępowania w uszkodzeniach więzadeł krzyżowych. Acta Clinica, 2002, 2(1): 17-25.

Lisiński P, Pawelec A, Samborski W: Zasady fizjoterapii po leczeniu operacyjnym rozerwanych więzadeł krzyżowych przednich stawu kolanowego. Fizjoterapia, 2009, 17(1): 60-65.

Kochański B, Kałużny K, Dylewska M, Zieliński M, Zukow W, Hagner W: Przygotowanie pacjenta do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACL) - opis przypadku.

J Health Sci, 2014, 4(8): 173-180.

Pasierbinski A, Jarząbek A: Rehabilitacja po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Acta Clinica, 2002, 2(1): 86-100.

Imoto AM, Peccin S, Almeida GJ, Saconato H, Atallah ÁN: Effectiveness of electrical stimulation on rehabilitation after ligament and meniscal injuries: a systematic review. Sao Paulo Med J, 2011, 129(6): 414-423.

Saka T: Principles of postoperative anterior cruciate ligament rehabilitation. World J Orthop, 2014, 5(4): 450-459.

Achimowicz A: Wybrane modele rehabilitacji po pierwotnej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Praca dyplomowa, Wyższa Szkoła Mazowiecka, Warszawa, 2011.

Boguszewski D, Tomaszewska I, Adamczyk J, Białoszewski D: Ocena skuteczności Kinesiology Tapingu we wspomaganiu rehabilitacji pacjentów po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Ortop Traumatol Rehab, 2013, 15(5): 469-478.

Garczyński W, Lubkowska A, Dobek A: Zastosowanie metody kinesiology tapingu w sporcie. J Health Sci, 2013, 3(9): 233-246.

Stańczak K, Domżalski M, Synder M, Sibiński M: Powrót do aktywności fizycznej po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego – doniesienia wstępne. Ortop Traumatol Rehab, 2014, 5(6): 477-486.

Bieniecki M, Iwulski P, Karaś M, Lorczyński A: Ocena odległych wyników artroskopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego z użyciem 1/3 środkowej więzadła rzepki, Ann Acad Med Gedan, 2005, 35: 173-179.

Stępowska J, Hoffman J, Dejewska I, Kędziora-Kornatowska K, Cubała A, Srokowska A, Zukow W: Restoring the function of the cinematic complex of the knee joint in patients after reconstruction of the anterior cruciate ligament. Humanities dimension of rehabilitation, physioterapy. University of Health Sciences, Bydgoszcz, 2012, s. 115-138.

Polak A, Feiige A, Grymel-Kulesza E, Kubacki J, Król P: Badanie skuteczności wybranych środków fizykalnych u chorych we wczesnym okresie po operacyjnym leczeniu więzadła krzyżowego przedniego. Badanie wstępne. Fizjoter Pol, 2010, 10(4): 12-24.

Hagner W, Miecznikowski M: Ocena skuteczności zabiegów fizjoterapeutycznych w usprawnianiu pacjentów po leczeniu operacyjnym uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego. Kwart Ortop, 2013, 3(343): 2083-8697.

Frańczuk B, Fibiger W, Kukiełka R, Jasiak-Tyrkalska B, Trąbka R: Wczesna rehabilitacja po artroskopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Ortop Traumatol Rehab, 2004, 6(4): 416-422.

Pardała T: Badanie stabilności stawu kolanowego po przeszczepie więzadła krzyżowego przedniego z więzadła właściwego rzepki. Rozprawa doktorska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2005.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.803539

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Michalina Pawiłan, Krystian Kałużny, Anna Kałużna, Wojciech Hagner, Walery Zukow

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)