Probiotics in medicine

Małgorzata Szamocka, Monika Anna Ameryk, Maciej Świątkowski

Abstract


Technical and technological progress has changed the production methods of agricultural products and has decreased the overall production costs. Eager reliance on chemical agents and genetic engineering has led to the emergence of risks concerning even traditional food products. Therefore, it is becoming increasingly common to return to the traditional production methods involving the use of biological agents, with the aim to restore a healthy lifestyle and sustainability. This requires a new approach and new solutions developed cooperatively by “soil doctors”, i.e. farmers and environmental scientists, vets and medical doctors. Human health is a reflection of the health of the ecosystem. Fertile soil is essential for the health of plants, animals and humans. Probiotics, prebiotics, bacteriophages and plant extracts exhibit a vast potential as natural technologies that are environment-, animal- and human-friendly. Probiotics are live microorganisms that, if used in proper quantities, favorably affect health. In order for a microorganism to be named a probiotic, a series of tests has to be run to confirm its safety, resistance to difficult conditions in the gastrointestinal tract and a clearly beneficial impact on health. The location and activity of probiotics is mainly associated with the large intestine. The beneficial effect of probiotics depends on the strain and dose. The most important of their actions is maintaining homeostasis of the intestinal microflora, which prevents diseases of the gastrointestinal tract and contributes to well-being. The correct balance in the quantity of microorganisms is crucial for host defense and sustained health. Clinical and experimental studies provide evidence of the effectiveness of using probiotics in both prophylaxis and treatment of many diseases. However, further research is necessary to confirm the effects of probiotics and, perhaps by means of genetic engineering, to select new strains endowed with clinically confirmed probiotic properties and free of adverse reactions.


Keywords


biologization; probiotics; health

Full Text:

PDF (Polski)

References


Główny Urząd Statystyczny. Stan zdrowia ludności Polski w roku 2014, Warszawa, 2016

Kolbusz S. ( 2017 ) Bilogizacja – odnowa zdrowego życia. Polska koncepcja „Jednego Zdrowia”. Materiały Konferencji „Człowiek i środowisko jeno zdrowie – wspólna odpowiedzialność”, Ciechocinek, marzec 2017

Truszczynski, M., & Pejsak, Z. (2015). " Jedno Zdrowie"-koncepcja łącząca działalność naukową i praktyczną z zakresu ochrony zdrowia człowieka i zwierząt. Życie Weterynaryjne, 90(05).

Evans, B. R., & Leighton, F. A. (2014). A history of One Health. Revue scientifique et technique (International Office of Epizootics), 33(2), 413-420.

Kosakowski, K., Grzelak, M., & Kosakowski, A. (2013). Wpływ zastosowania preparatów probiotycznych na zdrowotność, jakość oraz plon wybranych roślin. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 58(3).

Kaczmarek, Z., Owczarzak, W., Mrugalska, L., & Grzelak, M. (2007). Wpływ efektywnych mikroorganizmów na wybrane właściwości fizyczne i wodne poziomów orno-próchnicznych gleb mineralnych. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 52(3), 73-77.

Rijkers, G. T., De Vos, W. M., Brummer, R. J., Morelli, L., Corthier, G., & Marteau, P. (2011). Health benefits and health claims of probiotics: bridging science and marketing. British Journal of Nutrition, 106(09), 1291-1296.

Kechagia, M., Basoulis, D., Konstantopoulou, S., Dimitriadi, D., Gyftopoulou, K., Skarmoutsou, N., & Fakiri, E. M. (2013). Health benefits of probiotics: a review. ISRN nutrition, 2013.

Slavin, J. (2013). Fiber and prebiotics: mechanisms and health benefits. Nutrients, 5(4), 1417-1435.

Hill, C., Guarner, F., Reid, G., Gibson, G. R., Merenstein, D. J., Pot, B., ... & Calder, P. C. (2014). Expert consensus document: The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics consensus statement on the scope and appropriate use of the term probiotic. Nature reviews Gastroenterology & hepatology, 11(8), 506-514.

Cichy, W., Gałęcka, M., & Szachta, P. (2010). Probiotyki jako alternatywne rozwiązanie i wsparcie terapii tradycyjnych. Zakażenia, 6, 2-8.

Szajewska, H. (2010). Probiotyki w Polsce-kiedy, jakie i dlaczego. Gastroekologia Kliniczna, 2, 1-9.

Nowak, Adriana, Katarzyna Sliżewska, and Zdzisława Libudzisz. "Probiotyki-historia i mechanizmy dzialania." Żywność Nauka Technologia Jakość 17.4 (2010): 5-19.

Nowak, A., Slizewska, K., Libudzisz, Z., & Socha, J. (2010). Probiotyki-efekty zdrowotne. Żywność Nauka Technologia Jakość, 17(4), 20-36.

Merenstein, D., & Salminen, S. (2017). Probiotics and prebiotics.

Tuohy, K. M., Probert, H. M., Smejkal, C. W., & Gibson, G. R. (2003). Using probiotics and prebiotics to improve gut health. Drug discovery today, 8(15), 692-700.

Zdunczyk, Z. (2002). Probiotyki i prebiotyki-oddziaływania lokalne i systemowe. Przemysł Spożywczy, 56(04), 6-8.

Hozyasz, K. (2002). Probiotyki i prebiotyki-nowe propozycje w żywieniu niemowląt. Medycyna Rodzinna, 1(5), 53-56.

Kapka-Skrzypczak, L., Niedźwiecka, J., Wojtyła, A., & Kruszewski, M. (2012). Probiotyki i prebiotyki jako aktywny składnik żywności funkcjonalnej. Pediatric Endocrin., Diabet. Metab, 2(18), 79-83.

Moneta, J. (2006). Fermentowane produkty mleczne suplementowane bakteriami probiotycznymi. Przegląd Mleczarski, (01), 4-8.

Kubiszewska, I., Januszewska, M., Rybka, J., & Gackowska, L. (2014). Bakterie kwasu mlekowego i zdrowie: czy probiotyki są bezpieczne dla człowieka. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 68, 1325-1334.

Mojka, K. (2013). Charakterystyka mlecznych napojów fermentowanych. Problemy Higieny i Epidemiologii, 94(4), 722-729.

Valdovinos, M. A., Montijo, E., Abreu, A. T., Heller, S., González-Garay, A., Bacarreza, D., ... & Carmona-Sánchez, R. (2017). Consenso mexicano sobre probióticos en gastroenterología. Revista de gastroenterologia de Mexico, 82(2), 156-178.

Bartnicka, A., Szachta, P., & Gałęcka, M. (2016). Transplantacja mikroflory jelitowej–perspektywy i bezpieczeństwo. Pomeranian Journal of Life Sciences, 61(3).

Begum, P. S., Madhavi, G., Rajagopal, S., Viswanath, B., Razak, M. A., & Venkataratnamma, V. (2017). Probiotics as Functional Foods: Potential Effects on Human Health and its Impact on Neurological Diseases. International Journal of Nutrition, Pharmacology, Neurological Diseases, 7(2), 23.

Ligaarden, S. C., Axelsson, L., Naterstad, K., Lydersen, S., & Farup, P. G. (2010). A candidate probiotic with unfavourable effects in subjects with irritable bowel syndrome: a randomised controlled trial. BMC gastroenterology, 10(1), 16.

Barbara, G., Stanghellini, V., Cremon, C., De Giorgio, R., Gargano, L., Cogliandro, R., ... & Corinaldesi, R. (2008). Probiotics and irritable bowel syndrome: rationale and clinical evidence for their use. Journal of clinical gastroenterology, 42, S214-S217.

Vanderhoof, J. A., Whitney, D. B., Antonson, D. L., Hanner, T. L., Lupo, J. V., & Young, R. J. (1999). Lactobacillus GG in the prevention of antibiotic-associated diarrhea in children. The Journal of pediatrics, 135(5), 564-568.

Beerepoot, M. A. J., Ter Riet, G., & Nys, S. (2012). Lactobacilli versus antibiotics to prevent urinary tract infections. A randomized double-blind non-inferiority trial in postmenopausal women. Archives of internal medicine, 172(9), 704-712.

Szachta, P., Pazgrat, M., Cichy, W., Muszyński, Z., & Ignyś, I. (2009). Szczepy probiotyczne-perspektywy i bezpieczeństwo. Gastroenterologia Polska/Gastroenterology, 16(1).

Grodowska, A., & Jarosz, M. (2006). Probiotyki a infekcja Helicobacter pylori. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 33(4), 326-335.

Talebi Bezmin Abadi, A. (2017). Probiotics as Anti-Helicobacter pylori Agent: State of the Art. Anti-Infective Agents, 15(1), 63-68

Bawa, S., Gajewska, D., & Wysocka, M. (2003). Probiotyki a choroby czynnościowe przewodu pokarmowego. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 30(3-4), 1163-1168.

Spadlo, A., Kowalewska-Pietrzak, M., & Młynarski, W. (2008). Probiotyki w zapobieganiu i leczeniu hiperoksalurii i kamicy szczawianowo-wapniowej. Przeglad Pediatryczny, 38(3).

Czerwionka-Szaflarska, M., & Romańczuk, B. (2010, May). Probiotyki w profilaktyce i leczeniu wybranych schorzeń przewodu pokarmowego u dzieci. In Forum Medycyny Rodzinnej (Vol. 4, No. 2, pp. 135-140). Via Medica Medical Publishers.

Łoś-Rycharska, E., & Czerwionka-Szaflarska, M. (2012). Probiotyki w zapobieganiu i leczeniu alergii. pediatria polska, 87(5), 478-488.

Evivie, S. E., Huo, G. C., Igene, J. O., & Bian, X. (2017). Some current applications, limitations and future perspectives of lactic acid bacteria as probiotics. Food & Nutrition Research, 61(1), 1318034
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.801564

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Małgorzata Szamocka, Monika Anna Ameryk, Maciej Świątkowski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)