Motor skills problems in Parkinson Disease

Anna Maria Dobosiewicz, Szymon Kwiatkowski, Paulina Miętkowska, Agnieszka Marszałek, Sylwia Wendland

Abstract


Parkinson Disease is one of the most common neurodegenerative disease. The average age in which PD occur is 54-58 years but the scientists note that Parkinson Disease can also appear in age of 30 or in age of 80.  Patients which are suffering from Parkinson Disease can be described by lots of  symptoms. The most problematic in daily living are gait and balance disorders (motor skills problems). The purpose of the article is to show the possible ethiopatogenesis of gait and balance disorders and to analyse the disorders  closely/narrowly.


Keywords


Parkinson Disease, gait disorders, balance disorders, motor skills disorders

Full Text:

PDF (Polski)

References


A.Bitner, M. Zawadka-Kunikowska, J.J. Klawe, P. Zalewski; Functional Disorders of autonomic nervous system in Parkinson disease – relevant or irrelevant to the diagnosis?; Hygeia Public Health, 2014, 49 (3): 431-434. [online] [data dostępu: 21.05.2017r., godzina: 21:30]. Dostępny World Wide Web: http://www.h-ph.pl/pdf/hyg-2014/hyg-2014-3-431.pdf

M. Struensee i 5in.; Ocena wpływu kinezyterapii na sprawność motoryczną pacjentów z chorobą Parkinsona; Nowiny Lekarskie, 2010, 79,3, 191-198. [online] [data dostępu: 21.05.2017r., godzina: 21:32]. Dostępny World Wide Web: http://www.nowinylekarskie.ump.edu.pl/uploads/2010/3/3_79_2010.pdf#page=79

Opara J. Rozdział 4.2.: Objawy, „Fizjoterapia w chorobie Parkinsona”. Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, Katowice 2014r., s.14-15

UK Parkinson’s Disease Society Brain Bank Clinical Diagnostic Criteria.[online] [dostęp: 17.02.2016r., godzina: 11:44]. Dostępny World Wide Web: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/gap/cgibin/GetPdf.cgi?id=phd000042

Błaszczyk J.W. Rozdział: 8.5. Podstawowe parametry chodu „Biomechanika kliniczna podręcznik dla studentów medycyny i fizjoterapii”. PZWL, Warszawa 2004r., s. 249

Zembaty A., współredaktor tomu II Kokosz M. Rozdział: 1.9.7. Ćwiczenia w pionizacji i nauce chodzenia „Kinezyterapia”. T.II. Wyd.Kasper spółka z o.o., Kraków 2003r., s.75

Józefowski P., „Diagnostyka czynnościowa narządu ruchu z elementami pionizacji i reedukacji chodu. Podręcznik dla studentów fizjoterapii”. Wyd..MedPharm Polska, Wrocław 2013r., s. 165

Szczudlik Andrzej, Rudzińska Monika. Zaburzenia chodu i upadki-diagnostyka różnicowa i postępowanie. [online] [Dostęp: Data: 9.12.2015r., godzina: 18:35]. Dostępny w World Wide Web: https://journals.viamedica.pl/polski_przeglad_neurologiczny/article/view/20002

Pod red. Whittle W.M.,Levine D., Richards J., redakcja wydania polskiego Gnat R. Rozdział: 6. Baker R. i 3 in. Analiza chodu w schorzeniach neurologicznych „Whittle Analiza chodu wydanie I”. Wyd. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2014r.,, s.158

Unified Parkinson’s Disease Rating Scale [online] [Dostęp: Data: 03.04.2016r., godz. 14:17]. Dostępny w World Wide Web: http://www.neuropsicol.org/Protocol/Updrs.pdf

Służba Zdrowia, wyd.25-33 z 11.04.2013 r. „Choroba Parkinsona w polskich realiach” Marcin Wełnicki, s.26-28

Red. naukowa Wieczorowska-Tobis K., Kostka T., Borowicz A.M. Rozdział 8.6. Choroba Parkinsona „Fizjoterapia w geriatrii”. Wyd.PZWL, Warszawa 2011r. str.156

Red. naukowa Wieczorowska-Tobis K., Kostka T., Borowicz A.M. Rozdział 8.6. Choroba Parkinsona „Fizjoterapia w geriatrii”. Wyd.PZWL, Warszawa 2011r. str.156

Fries W., Liebenstund I. „Rehabilitacja w chorobie Parkinsona”. Elipsa-Jaim s.c., Kraków 2012r. s.27

Friedman A.,pod red. Mazura R., Kozubskiego W., Prusińskiego A. Rozdział 4: Odruchy i ich znaczenie kliniczne, „Podstawy kliniczne neurologii dla studentów medycyny”. PZWL, Warszawa 1998 r. s.47

Sobolak M., Minta P. „Badania niektórych parametrów chodu pacjentów z chorobą Parkinsona” [online] [Dostęp: Data: 11.03.2016r., godzina: 20:44]. Dostępny w World Wide Web: http://www.degruyter.com/view/j/physio.2009.17.issue-1/v10109-009-0041-8/v10109-009-0041-8.pdf

Skalska-Dulińska B. ,Witkiewicz B., Ptasznik I. „Rehabilitacja zamrożeń chodu w przebiegu choroby Parkinsona” [online] [Dostęp: Data: : 9.12.2015r., godzina: 17:43]. Dostępny w World Wide Web: http://www.neurologia.com.pl/index.php/wydawnictwa/2014-vol-14-no-2/rehabilitacja-zamrozen-chodu-w-przebiegu-choroby-parkinsona?aid=765

Błaszczyk J.W. Rozdział: 7.2. Stabilność a równowaga, „Biomechanika kliniczna podręcznik dla studentów medycyny i fizjoterapii”. PZWL, Warszawa 2004r., s. 195

Tulipan, wyd. nr 3(28) z 2010r. „Zaburzenia równowagi”

Hagner W. i 4.in., s. 3-6

Zawadka M. i 6 in. „Ocena wybranych parametrów stabilności postawy i funkcji poznawczych osób z chorobą Parkinsona po 60r.ż.” [online] [Dostęp: Data: 20.04.2016r., godz.22:05]. Dostępny w World Wide Web:http://www.h-ph.pl/pdf/hyg-2013/hyg-2013-1-080.pdf

Red. naukowa Wieczorowska-Tobis K., Kostka T., Borowicz A.M. Rozdział: 8.6. Zasadzka E. Choroba Parkinsona, „Fizjoterapia w geriatrii”. PZWL, Warszawa 2011r., s.155

Zawadka M. i 6 in. „ Ocena stabilności postawy u osób w zaawansowanym stadium choroby Parkinsona „ w Indywidualne aspekty starzenia się. Między możliwościami a ograniczeniami pod.red. Stogowski A., Dzięgielewska-Gęsiak S. Poznań 2013r. [online] [Dostęp: Data: 20.04.2016r., godz.22:10]. Dostępny w World Wide Web: https://www.researchgate.net/publication/277404218_Indywidualne_aspekty_starzenia_sie_MIedzy_mozliwosciami_a_ograniczeniami s.39

Błaszczyk J.W. Rozdział: 7.2. Stabilność a równowaga „Biomechanika kliniczna podręcznik dla studentów medycyny i fizjoterapii”. PZWL, Warszawa 2004r., s. 196

Skalska-Dulińska B. ,Witkiewicz B., Ptasznik I. „Rehabilitacja zamrożeń chodu w przebiegu choroby Parkinsona” s. 143 [online] [Dostęp: Data: : 9.12.2015r., godzina: 17:43]. Dostępny w World Wide Web: http://www.neurologia.com.pl/index.php/wydawnictwa/2014-vol-14-no-2/rehabilitacja-zamrozen-chodu-w-przebiegu-choroby-parkinsona?aid=765
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.800725

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Anna Maria Dobosiewicz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)