Selected health behaviors of patients with low back pain at the age of 30-50 years

Anna Kałużna, Krystian Kałużny, Magdalena Hagner-Derengowska, Małgorzata Pyskir, Bartosz Kochański, Wojciech Hagner, Jacek Budzyński, Walery Zukow

Abstract


Wstęp: Zespoły bólowe kręgosłupa stanowią jeden z najistotniejszych problemów zdrowotnych współczesnej medycyny. Według danych epidemiologicznych 80% populacji miała lub będzie miała w swoim życiu epizody związane z bólem kręgosłupa, a zespoły bólowe kręgosłupa są jedną z najczęstszych przyczyn zgłaszania się pacjentów do lekarza rodzinnego.

Cel pracy: Celem pracy jest analiza wybranych zachowań prozdrowotnych u pacjentów
z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym (L-S)
oraz ustalenie w jakim zakresie tryb życia, wykonywanie codziennych czynności
i obowiązków, wpływają na dolegliwości bólowe kręgosłupa w odcinku L-S.

Materiał i metody: Badanie przeprowadzono na grupie 30 pacjentów z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. Badanie polegało na wypełnieniu przez Pacjenta ankiety dotyczącej wybranych zachowań prozdrowotnych, składającej się z 25 pytań, poprzez zakreślenie jednej z odpowiedzi. Sposób doboru grupy: losowy – grupowy. Wyniki przedstawiono jako n%. Wykorzystano moduł tabel liczebności i tabel wielodzielczych w licencjonowanej wersji programu statystycznego STATISTICA 10.0 dla programu Windows. Porównania istotności statystycznej różnic liczebności w podgrupach dokonano przy pomocy dokładnego testu Fishera. Porównań dokonano w głównych grupach określonych pytaniami z ankiety oraz zestawiając podgrupy odpowiedzi między poszczególnymi pytaniami.

Wyniki: W badanej grupie statystycznie istotnie częściej występowały osoby ze środowiska wiejskiego, bez stwierdzonej patologii kręgosłupa, nasileniem dolegliwości  w niewielkim stopniu ograniczającym codzienne funkcjonowanie, spędzające wolny czas głównie oglądając program telewizyjny, nieuprawiające sportu, o umiarkowanym nasileniu stresu (73% pacjentów określiło subiektywne nasilenie stresu na poziomie <5pkt. w 10-stopniowej skali), z bólem tylko w połowie poddające się masażowi leczniczemu, który w większości jest skuteczny tylko w dłuższej serii. W znaczącym odsetku badanych stwierdzono obecność niekorzystnych zachowań w odnośnie ustąpienia i nawrotu bólów kręgosłupa, takich jak: siedzący tryb życia, bierny wypoczynek, nieprawidłowy sposób podnoszenia przedmiotów z ziemi, chodzenie w obuwiu na podwyższeniu oraz niedopasowanie wysokości mebli do wzrostu (74%).

Wnioski:

1.      Pacjenci z bólami kręgosłupa w wieku poniżej 50 lat to przeważnie osoby
bez radiologicznych zmian w kręgosłupie, prowadzące nieaktywny tryb życia oraz mające złe nawyki dźwigania przedmiotów z ziemi, co prognozuje u nich nasilanie się problemu z czasem.

2.      Osoby ze środowiska wiejskiego znamiennie częściej odpoczywały w sposób nieaktywny co powinno skutkować intensyfikacją działań edukacyjnych w tej grupie pacjentów.

3.      Subiektywne odczuwanie stresu przez pacjentów determinowało nie tylko stopień nasilenia i lokalizację odczuwanych dolegliwości, ale także korzystanie i efektywność zabiegów leczniczych.


Keywords


health promoting behaviors, lumbar spine, spinal pain syndrome

Full Text:

PDF (Polski)

References


Domżał TM: Neurologiczne postępowanie w bólach krzyża – standardy i zalecenia. Pol Prz Neurol, 2010, 6(2): 59-69.

Sienkiewicz D, Kułąk W, Gościk E, Okurowska-Zawada B, Paszko-Patej G: Bóle kręgosłupa w wieku dziecięcym – kolejne wyzwania współczesnej medycyny. Neurol Dziec, 2011, 20(41): 129-133.

Drozda K, Lewandowski J: Epidemiologia bólów kręgosłupa wśród młodzieży szkół średnich Poznania. Fizjoter Pol, 2011, 1(4): 31-40.

Lisiński P, Samborski W: Bóle kręgosłupa lędźwiowego w grupie zawodowej fizjoterapeutów. Baln Pol, 2006, 3: 156-160.

Bujnowska-Fedak MM, Sapilak BJ, Steciwko A: Epidemiologia schorzeń i struktura zachorowań w praktyce lekarza rodzinnego. Fam Med Prim Care Rev, 2011, 13(2): 135-139.

Curyło M, Bielańska A, Raczkowski JW: Ocena częstotliwości występowania zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego wśród pracowników biurowych i fizycznych. Fizjoter Pol, 2017, 1(17): 28-36.

Koszewski W: Bóle kręgosłupa i ich leczenie. Wyd. Termedia, Poznań, 2010.

Demczyszak I, Wrzosek Z, Dubis M, Milko D: Ocena przydatności leczenia sanatoryjnego u osób z chorobą dyskową kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Kwart Ortop, 2009, 3: 375-380.

Lisiński P, Jachowska A, Samborski W: Metody fizjoterapeutyczne w leczeniu wysunięć krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Fizjoter Pol, 2006, 6(3): 222-227.

Nitera-Kowalik A, Smyda A, Małkowska K, Mężyńska E, Szybalska B: Wykorzystanie metody McKenziego w kompleksowym usprawnianiu pacjentów z zespołem bólowym dolnego odcinka kręgosłupa w 21 WSzUR w Busku- Zdroju. Kwart Ortop, 2009, 2: 172-177.

Michalik R, Kowalska M, Kotyla P, Owczarek AJ: Częstość hospitalizacji pacjentów z bólami krzyża w Polsce na tle krajów europejskich. Pom J Life Sci, 2015, 61(2): 214-219.

Lisiński P, Małgowska M: Jakość życia a zespół bólowy kręgosłupa na tle przeciążeniowym. Chirur Narzadow Ruchu Ortop Pol, 2005, 70(5): 361-365.

Plaskiewicz A, Kałużny K, Kochański B, Płoszaj O, Lulińska-Kuklik E, Weber-Rajek M, Zukow W: Zastosowanie fizykoterapii w leczeniu dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa. J Educ Health Sport, 2015, 5(5): 11-20.

Dobrzeniecka A, Pogorzała AM: Wybrane zagadnienia profilaktyki i postepowania w zespołach bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Horyzonty współczesnej fizjoterapii. Wyd. WSEiT, Poznań, 2016.

Bjorck-van Dijken C, Fjellman-Wiklund A, Hildingsson C: Low back pain, lifestyle factors and physical activity: a population based-study. J Rehabil Med, 2008, 40(10): 864-869.

Dionne CE, Dunn KM, Croft PR: Does back pain prevalence really decrease with increasing age? A systematic review. Age Ageing, 2006, 35(3): 229-234.

Freburger JK, Holmes GM, Agans RP, Jackman AM, Darter JD, Wallace AS, Castel LD, Kalsbeek WD, Carey TS: The rising prevalence of chronic low back pain. Arch Intern Med, 2009, 169(3): 251-258.

Kent PM, Keating JL: The epidemiology of low back pain in primary care. Chiropr Osteopat, 2005, 13: 13.

Lopez A, Mathers C, Ezzati M, Jamison DT, Murray CJL: Global burden of disease and risk factors. Oxford University Press, New York, 2006.

Cardon G, Balague F: Low back pain prevention's effects in schoolchildren. What is the evidence? Eur Spine J, 2004, 13(8): 663-679.

El-Metwally A, Mikkelsson M, Stahl M, Macfarlane GJ, Jones GT, Pulkkinen L, Rose RJ, Kaprio J: Genetic and environmental influences on non–specific low back pain in children: a twin study. Eur Spine J, 2008, 17(4): 502-508.

Padayachy K, Hoosen G, Vawda M, Shaik J, McCarthy PW: The immediate effect of low back manipulation on serum cortisol levels in adult males with mechanical low back pain. Clin Chiropr, 2010, 13(4): 246-252.

Cecchi F, Debolini P, Lova RM, Macchi C, Bandinelli S, Bartali B, Lauretani F, Benventui E, Hicks G, Ferrucci L: Epidemiology of back pain in a representative cohort of Italian persons 65 years of age and older: the InCHIANTI study Spine (Phila Pa 1976), 2006, 31(10): 1149-1155.

Dougherty PE, Engel RM, Vemulpad S, Burke J. Spinal manipulative therapy for elderly patients with chronic obstructive pulmonary disease: a case series. J Manipulative Physiol Ther, 2011, 34(6): 413-417.

Kaczor S, Bac A, Brewczyńska P, Woźniacka R, Golec E: Występowanie dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa i nawyków ruchowych u osób prowadzących siedzący tryb życia. Post Rehab, 2011; 3(25): 19-28.

Derewiecki T, Mroczek K, Duda M, Kościk M: Znajomość zasad profilaktyki dolegliwości bólowych kręgosłupa wśród mieszkańców powiatu zamojskiego. Hyg Pub Health, 2012, 47(3): 365-370.

Babula G, Nagraba Ł, Stolarczyk A, Mitek T: Analiza skuteczności metody McKenzie u pacjentów z bólem dolnego odcinka kręgosłupa na podstawie literatury. Artroskop Chirur Stawow, 2010, 6(1): 34-44.

Kiwerski J: Przyczyny zespołów bólowych kręgosłupa. Post Rehab, 2000, 14(2): 41-43.

Klimaszewska K, Krajewska-Kułak E, Kondzior D, Kowalczuk K, Jankowiak B: Jakość życia pacjentów z zespołami bólowymi odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Probl Pielęg, 2011, 19(1): 47-54.

Spannbauer A, Danek .: Czy ból pleców to też Twój problem? Pieleg Chir Angiol, 2008, 4: 129-135.

Trybulec B, Barłowska-Trybulec M: Ćwiczenia automobilizacyjne w profilaktyce i leczeniu przewlekłego niespecyficznego bólu krzyża. Rehabil Prakt, 2011, 1: 34-36.

Instytut McKenziego Polska: Kręgosłup lędźwiowy, Poznań ul. Strzecha 36.

Kochański B, Kałużny K, Hagner-Derengowska M, Plaskiewicz A, Jaworska M, Hagner W: The influence of the McKenzie method on the quality of life of patients with lumbosacral spine ailments. Med Biol Sci, 2014, 28(2): 41-45.

Dziak A: Bóle i dysfunkcje kręgosłupa. Wyd. Medicina Sportiva, Kraków, 2007.

Kochman D: Jakość życia. Analiza teoretyczna. Zdr Publ, 2007, 117: 242-248.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.800715

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Anna Kałużna, Krystian Kałużny, Magdalena Hagner-Derengowska, Małgorzata Pyskir, Bartosz Kochński, Wojciech Hagner, Jacek Budzyński, Walery Zukow

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)