Evaluation of nutritional status among children aged 7-10

Paulina Sztandera, Beata Szczepanowska-Wołowiec, Ireneusz Kotela

Abstract


Introduction and aim of the study. The prevalence of overweight and obesity among the children and adolescents is particularly dangerous, in 60% of children and adolescents, this problem will occur in adulthood, and also increases the risk of diseases such as: type 2 diabetes, hiprelipidemia, hypertension, or emotional disturbances. The aim of the study was evaluation of nutritional status among children aged 7-10 years old from Masłów and Górno District measured by BMI index.

Material and methods

The research was conducted in 2015 and 2016among the group of 486 primary school children aged 7-10 from Masłów and Górno District. The child body mass was studied on the Tanita weight,  for body height was  used the Seca measure system. Based on the results BMI was calculated. In relation to BMI centile charts, based on Olaf’s and Ola’s study, determined whether the child was obese, overweight or underweight.

Results. The level of somatic development for the whole group in the study, taking into account the results averaged, is within normal limits. Children who are overweight in the examined  group was 14.81%, and obesity occurred in 1.02%. Overweight and obesity more often concerned examined boys, overweight - 17,36%, obesity - 1.65%. Among girls overweight was determined in 12,03% of children while obesity - 0,41%.

Conclusion. Most of the girls examined were overweight among 9-year-olds, while the problem in boys usually appeared in 10-year-olds. Obesity was present in 7-year-old girls and 8-year-old boys. There is no statistically significant dependence between categories of BMI - overweight and obesity, underweight andthe norm, and also age. BMI increases with age, so it is reasonable to use centile charts for different age groups of children. Education on nutrition and physical activity among both parents and children is needed.


Keywords


BMI, centile charts.

Full Text:

PDF (Polski)

References


http://www.who.un.org.pl/aktualnosci.php?news=92 (dostęp 2016.10.23).

Malczak E, Całyniuk B, Zołoteńska-Synowiec M, Kaptur E. Ocena stanu odżywienia dzieci w wieku 7-12 lat w aspekcie występowania otyłości. Probl. Hig. Epidemiol. 2015; 96(1): 162-169.

Sygit K. Lifestyle of rural children and youth with overweight and obesity. Zdr. Publ.2010; 120(1): 19-22.

Szymocha M, Bryła M, Maniecka-Bryła I. Epidemia otyłości w XXI wieku. Zdr. Publ. 2009; 119(2): 207-212.

Mazur A. Epidemiologia nadwagi i otyłości u dzieci na świeci, w Europie i w Polsce. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2011; 2: 158-163.

Wasiluk A, Saczuk J. Sprawność fizyczna dziewcząt z nadwagą i otyłością z terenów wschodniej Polski. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2012; 8(1):8-15.

Kułaga Z, Litwin M, Tkaczyk M, Palczewska I, Zajaczkowska M, Zwolińska D i wsp.Polish 2010 growth references for school-aged children and adolescents. Eur J Pediatr. 2011; 170: 599-609.

Kułaga Z, Różdżyńska A, Palczewska I, Grajda A, Gurzowska B, Napieralska E i wsp. Siatki centylowe wysokości, masy ciała i wskaźnika masy ciła dzieci i młodzieży w Polsce - wyniki badania OLAF. Standardy Medyczne/Pediatria 2010; 7: 690-700.

Matusik P, Małecka-Tandera E, Nowak A. Metody stosowane w praktyce pediatrycznej do oceny stopni odżywienia dzieci. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2005; 1(2): 6-11.

Kułaga Z, Litwin M, Grajda A, Gurzkowka B, Świąder-Leśniak A, Różdżyńska-Świątkowska A i wsp.Normy rozwojowe wysokości i masy ciala, wskaźniki masy ciała, obwodu talii i ciśnienia tętniczego dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat. Standardy Medyczne/Pediatria 2015; 1(12) suplement 1.

Golec J, Czechowska D, Naworol M, Kozak K, Masłoń A, Tomaszewski K, Golec E. Ocena częstości występowania nadwagi i otyłości typu pokarmowego w wybranych grupach dzieci i młodzieży. Ostry dyżur 2013; 6(4): 112-117.

Malczak E, Całyniuk B, Zołoteńska-Synowiec M, Kaptur E. Ocena stanu odżywienia dzieci w wieku 7-12 lat w aspekcie występowania otyłości. Probl. Hig. Epidemiol. 2015; 96(1): 162-169.

Felińczak A, Hama F. Występowanie zjawiska nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży we Wrocławiu. Piel. Zdr. Publ. 2011; 1(1): 11-
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.573091

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Paulina Sztandera, Beata Szczepanowska-Wołowiec, Ireneusz Kotela

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)