Effect of acceptance of illness on treatment adherence in atrial fibrillation patients

Andrzej Martynow, Kamila Lefek, Barbara Wierzbicka, Anna Chudiak, Katarzyna Lomper, Beata Jankowska-Polańska

Abstract


Introduction and aim of the study: Atrial fibrillation is the most common durable type of arrhythmia. To obtain the positive effects of treatment it necessary that the patient respects the therapeutic recommendations and cooperates with the medical staff. An important factor affecting the patients adherence to the therapeutic plan is the acceptance of the illness. The aim of the study was to assess the effect of the acceptance of illness on treatment adherence in atrial fibrillation patients.
Material and methods: The study involved 105 patients with atrial fibrillation (mean age72,6; SD=6,9). The study used a medication adherence questionnaire MMAS-8 (Morisky Medication Adherence Scale) and the acceptance of illness questionaire AIS (ang. Acceptance of Illness Scale).
Results: In the AIS questionnaire, the respondents received an average score of 22.67 points, which corresponds to the average level of acceptance of the illness. The results showed that 25% of the patients had low, 30% had medium, and 45% had high treatment adherence. Patients with high levels of AIS achieved high levels of treatment adherence (MMAS-8 = 8), while patients with low levels of AIS achieved low treatment adherence (MMAS-8 = 5.51). Correlation analysis showed a strong, statistically significant relationship between the level of treatment adherence and the level of illness acceptance (r = 0.7408; p = 0.01).
Conclusions: The acceptance of illness significantly affects the treatment adherence in atrial fibrillation patients. The higher level of AIS determines better anticoagulation and antiarrhythmic treatment adherence in atrial fibrillation patients.


Keywords


atrial fibrillation, acceptance of illness, compliance, adherence

Full Text:

PDF (Polski)

References


Beyer-Westendorf J., Förster K., Ebertz F. i wsp. Drug persistence with rivaroxaban therapy in atrial fibrillation patients—results from the Dresden non-interventional oral anticoagulation registry. Europace. 2015;17:530–538.

Camm A.J., Kirchhof P., Lip G.Y.H. i wsp. Wytyczne dotyczące postępowania u chorych z migotaniem przedsionków [w:] Kardiologia Polska 2010, supl VII, 492.

Colilla S., Crow A., Petkun W. i wsp. Estimates of current and future incidence and prevalence of atrial fibrillation in the U.S. adult population. Am J Cardiol. 2013; 112: 1142–1147.

De Breucker S., Herzog G., Pepersack T. Could geriatric characteristics explain the under-prescription of anticoagulation therapy for older patients admitted with atrial fibrillation? A retrospective observational study. Drugs Aging. 2010; 27: 807–813.

Gaciong Z., Kuna P.: Adherence, compliance, persistence – współpraca, zgodność i wytrwałość – podstawowy warunek sukcesu terapii. Medycyna po Dyplomie, 2008,3,2-5.

Gallagher A.M., Rietbrock S., Plumb J. i wsp. Initiation and persistence of warfarin or aspirin in patients with chronic atrial fibrillation in general practice: do the appropriate patients receive stroke prophylaxis? J Thromb Haemost. 2008;6:1500–1506.

Garkina S.V., Vavilova T.V., Lebedev D.S. Compliance and adherence to oral anticoagulation therapy in elderly patients with atrial fibrillation in the era of direct oral anticoagulants. J Geriatr Cardiol. 2016; 13(9): 807–810.

Go A.S., Hylek E.M., Philips K.A. i wsp. Prevalence of diagnosed atrial fibrillation in adults: national implication for rhythm management and stroke prevention. The AnTicoagulation and RIsk factors in Atrial fibrillation (ATRIA) study. JAMA. 2001; 285: 2370–2375.

Hylek E.M., Evans-Molina C., Shea C. i wsp. Major hemorrhage and tolerability of warfarin in the first year of therapy among elderly patients with atrial fibrillation. Circulation. 2007; 115: 2689–2696.

Jankowska-Polańska B., Ilko A., Wleklik M. Wpływ akceptacji choroby na jakość życia chorych z nadciśnieniem tętniczym. Nadciśnienie Tętnicze 2014(18); 3: 143-150.

Jankowska-Polańska B., Uchmanowicz I., Chudiak A. i wsp. Psychometric properties of the Polish version of the eight-item Morisky Medication Adherence Scale in Hypertensive adults. Patient Preference and Adherence 2016:10, 1759-1766.

Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji zdrowia. Pracownia testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2001: 171–174.

Kardas P., Lewek P.: Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych. Terapia 2012; 20: 19-22.

Kasprzak D., Piewka M.: Kardiologia – co nowego? Cornetis, Wrocław, 2011.

Kirchhof P., Benussi S., Kotecha D. Wytyczne ESC dotyczące leczenia migotania przedsionków w 2016 roku, opracowane we współpracy z EACTS. Kardiologia Polska 2016; 74, 12: 1359–1469.

Koźlak E., Kiliszek M. Migotanie przedsionków – leczenie zabiegowe czy farmakologiczne? 160 – 161.

Krousel-Wood M.A, Islam T., Webber L.S., Re R.S., Morisky D.E., Muntner P. New medication adherence scale versus pharmacy fill rates in hypertensive seniors. Am J Manag Care. 2009; 15(1): 59–66.

Kubica A., Grześk G., Sinkiewicz W. i wsp.: Compliance, concordance, adherence w przewlekłej terapii. Folia Cardiologica Exc. 2010,5, 54–57.

Kurowska K., Lach B. :Akceptacja choroby i sposoby radzenia sobie ze stresem u chorych na cukrzycę typu 2. Diabetologia praktyczna. 2011, 12; 3: 113-119.

Morisky D.E., Ang A., Krousel-Wood M., Ward H. Predictive Validity of a Medication Adherence Measure in an Outpatient Setting. J Clin Hyper 2008; 10(5): 348-354.

Morisky D.E., DiMatteo M.R. Improving the measurement of self-reported medication nonadherence: Final response. J Clin Epidem 2011; 64: 258-263.

Morisky D.E., Green L.W., Levine D.M. Concurrent and predictive validity of a self-reported measure of medication adherence. Medical Care, 1986, 24: 67-74.

Murphy N.F., Simpson C.R., Jhund P.S. i wsp. A national survey of the prevalence, incidence, primary Scotland. Heart. 2007; 93: 606–612.

Niedzielski A., Humeniuk E., Błaziak P. i wsp. Stopień akceptacji choroby w wybranych chorobach przewlekłych. Wiad Lek. 2007; LX, 5-6.

Obiegło M., Uchmanowicz I., Wleklik M. i wsp. The effect of acceptance of illness on the quality of life in patients with chronic heart failure. Eur J Cardiovasc Nurs. 2016; 15(4) :241-247.

Pudło H., Gabłońska A., Respondek M. Stosowanie się do zaleceń lekarskich wśród pacjentów dotkniętych chorobami układu krążenia. Zdrowie Publiczne, Wrocław, 2012.

Rho R.W., Page R.L. Asymptomatic atrial fibrillation. Progr Cardiovasc Dis. 2005; 48: 78–87.

Robert-Ebadi H., Righini M. Anticoagulation in the Elderly. Pharmaceuticals. 2010; 3: 3543–3569.

Sobów T.: Przestrzeganie zaleceń medycznych przez pacjentów w wieku podeszłym. Postępy Nauk Medycznych, 2011, 24; 8: 682-687.

Szydlarska D., Grzesiuk W., Dębski M. i wsp. Ocena przestrzegania zaleceń lekarskich i systematycznego przyjmowania leków u osób powyżej 65. roku życia. Geriatria 4; 165-169, Warszawa 2010.

Uchmanowicz I. Wpływ zespołu kruchości na ocenę akceptacji choroby u chorych w wieku podeszłym na niewydolność serca. Gerontologia Polska 2015, 1, 3-10.

Wolf P.A., Abbott R.D., Kannel W.B. Atrial fibrillation as an independent risk factor for stroke: the Framingham Study. 1991; 22: 983–988.

Wożakowska-Kapłon B., Gorczyca-Michta I., Filipiak K.J. i wsp. Prewencja powikłań zakrzepowo-zatorowych u chorych z migotaniem przedsionków – propozycja algorytmu dla lekarzy rodzinnych [w:] Forum Medycyny Rodzinnej 2013(7); 1: 1.

Zimetbaum P., Waks J.W., Ellis E.R. i wsp. Role of Atrial Fibrillation Burden in Assessing Thromboembolic Risk. Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology. 2014; 7: 1223-1229.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.573092

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Andrzej Martynów, Kamila Lefek, Barbara Wierzbicka, Anna Chudiak, Katarzyna Lomper, Beata Jankowska-Polańska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)