Is the guaranteed health care coverage for long-term nursing home care considered limited by the payer of the National Health Fund?

Elżbieta Stasiak, Karolina Stasiak, Łucja Stasiak, Alina Deluga, Anna Wasil

Abstract


The elderly person in the geriatric age, and thus very often with a disability, is too sparingly provided with holistic health care services in the home environment.

One of the forms, which operates in the market of health care services and which is dedicated to the elderly and disabled is a long-term home-based nursing care. For over 17 years the market for health care services has been organized and led by nurses who are an independent professional group and whose actions have been based on the contracts with the National Health Fund. Despite the ever increasing demand for this type of care, the payer or the National Health Fund treats these benefits as limited. These benefits are for the payer the cheapest form of care addressed to the elderly and disabled. In view of the fact that Polish society is aging at a rapid rate and is thus faced with multiple morbidities, these health benefits should be guaranteed and unlimited.

This change would bring huge savings in health care. Due to the insufficient number of places, the person who is eligible for long-term home-based nursing care is put on a waiting list.


Keywords


waiting lists, disability, long-term home-based nursing care, old age, guaranteed health benefits

Full Text:

PDF (Polski)

References


Publikacje książkowe:

M.Biercewicz, M.T.Szewczyk, R.Ślusarz , Pielęgniarstwo w geriatrii. Wybrane zagadnienia z zakresu pielęgniarstw specjalistycznych, Wydawnictwo”BORGIS”,Warszawa 2006.

M.Budynek,C.Nowacki,Wiedza o opatrunkach, Wydawnictwo „ Adi” ,Łódź 2004.

D.Czajka,B.Czekała,Wybrane procedury postępowania pielęgniarskiego w warunkach domowych, Wydawnictwo Medyczne „BORGIS”,Warszawa 2013.

D.Czajka,B.Czekała, Standardy domowej pielęgniarskiej opieki długoterminowej, Wydawnictwo Medyczne „BORGIS”,Warszawa 2013.

J.Daniluk ,G.Jurkowska (red.),Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa., Wydawnictwo „Czelej", Lublin 2005.

T.Grodzicki,J. Kocemba ,A.Skalska ( red.)Geriatria z elementami gerontologii ogólnej,Wydawnictwo „ Via Medica” , Gdańsk 2006.

J.Górajek-Jóźwik (red.),Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej. Podręcznik dla studiów medycznych,Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.

L.Jabłoński (red), Podstawy gerontologii i wybrane zagadnienia z geriatrii,Wydawnictwo „Czelej”, Lublin 2000.

D.Kaszuba,A.Nowicka , Pielęgniarstwo kardiologiczne. Podręcznik dla studiów medycznych,Wydawnictwo Lekarskie PZWL ,Warszawa 2011.

Z.Kawczyńska-Butrym, Rodzina – zdrowie-choroba, Wydawnictwo „ Czelej”,Lublin 2001.

Z.Kawczyńska-Butrym, Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość. Makmed, Lublin 2008.

K. Kędziora-Kornatowska,M. Muszalik (red),Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku,Wydawnictwo „ Czelej”, Lublin 2007.

K.Kędziora-Kornatowska,M.Muszalik, E.Skolmowska (red.), Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

M.Kózka(red.):Stany zagrożenia życia,wybrane standardy opieki i procedury postępowania pielęgniarskiego, Wydawnictwo UJ, Kraków 2001.

M.Kózka,L.Płąszewska-Żywko(red), Procedury pielęgniarskie,Wydawnictwo PZWL,Warszawa 2011.

A.Ksykiewicz-Dorota (red.),Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej,Wydawnictwo „Czelej”,Lublin 2004.

T.B.Kulik,M.Latalski(red.), Zdrowie Publiczne, Wydawnictwo „Czelej”,Lublin 2002.

E.Mikołajewska, Neurorehabilitacja. Zaopatrzenie ortopedyczne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008

E.Rutkowska , Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych,Wydawnictwo „Czelej”, Lublin 2002.

M.Strugała,D.Talarska (red), Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013.

B.Szatur-Jaworska B,Ludzie starzy i starość w polityce społecznej,Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2000.

I.Wrońska, Rola społeczno-zawodowa pielęgniarki,Centrum Edukacji Medycznej, Warszawa 1997.

K.Wieczorowska-Tobis , D.Talarska ,Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Podręcznik dla studiów medycznych,Wydawnictwo Lekarskie PZWL,Warszawa 2009.

M.Załuska , K. Prot ,P. Bronowski , Psychiatria środowiskowa jako środowiskowa opieka nad zdrowiem psychicznym, Wydawnictwo IPiN, Warszawa 2007.

B.Żakowska – Wachelko,W.Pędich, Pacjent w starszym wieku, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000.

Artykuły

E. Borowiak, J. Kostka,T. Kostka: Comparative analysis of the expected demands for nursing care services among older people from urban, rural, and institutional environments. Clin Interv Aging. 2015; 10: 405–412, Published online 2015 Feb 2. doi: 10.2147/CIA.S72534.

M.Charzyńska-Gula (red.)Samodzielność w pielęgniarstwie. Materiały III ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej, Nowy Sącz,7-8 wrzesień 2005.

B.Dahlrup,E.Nordell, S.Andrén, S.Elmståhl. Family caregivers’ assessment of symptoms in persons with dementia using the GBS-scale: differences in rating after psychosocial intervention – an 18-month follow-up study. Clin Interv Aging. 2011;6:9–18.

R.Lau, CA.Morse. Health and wellbeing of older people in Anglo–Australian and Italian–Australian communities: a rural-urban comparison. Aust J Rural Health. 2008;16(1):5–11.

LM.León-Muñoz, E. López-García, A.Graciani,P. Guallar-Castillón, JR.Banegas, F. Rodríguez-Artalejo. Functional status and use of health care services: longitudinal study on the older adult population in Spain. Maturitas. 2007;58(4):377–386.

W.Muszalik,A. Dijkstra, K.Kędziora-Kornatowska,H. Zielińska-Więczkowska, T.Kornatowski, A.Kotkiewicz. Independence of elderly patients with arterial hypertension in fulfilling their needs, in the aspect of functional assessment and quality of life (QoL). Arch Gerontol Geriatr. 2011;52(3): 204–209.

AW.Nikmat, G.Hawthorne, Al-Mashoor SH. Quality of life in dementia patients: nursing home versus home care. Int Psychogeriatr. 2011;23(10):1692–1700.

AA.Ryan, S.McCann, H.McKenna. Impact of community care in enabling older people with complex needs to remain at home. Int J Older People Nurs. 2009;4(1):22–32.

C.Sutcliffe, J.Hughes, H.ChesterH, C. Xie, D.Challis. Changing patterns of care coordination within old-age services in England. Care Manag J. 2010;11(3):157–165.

P.Werner, J.Heinik,S. Giveon, D.Segel-Karpas, E.Kitai . Help-seeking preferences in the area of mild cognitive impairment: comparing family physicians and the lay public. Clin Interv Aging. 2014;9:613–619.

World Health Organization Strategy and action plan for healthy ageing in Europe 2012–2020; Regional Committee for Europe Sixty-second session; September 10–13, 2012; Malta.

Zhihong Zhen, Qiushi Feng, Danan Gu: The Impacts of Unmet Needs for Long-Term Care on Mortality Among Older Adults in China, Journal of Disability Policy Studies, March 2015; vol. 25, 4: pp. 243-251.

Akty prawne

Zarządzenie Nr 69/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Zarządzenie Nr 86/2014/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Źródła internetowe

A Guide to Long Term Care Insurance, 2012, http://thebollingergrouppc.com/long-term-care/intro/ [dostęp 25 kwietnia 2015].

European Commision Greying Europe – we need to prepare now -/05/2012. http://ec.europa.eu/news/economy/120515_pl.htm [dostęp 25 kwietnia, 2015].
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.569331

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Elżbieta Stasiak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)