Adapting to the therapeutic recommendations of patients treated of type 2 diabetes

Natalia Alicja Świątoniowska, Beata Jankowska-Polańska

Abstract


Introduction.  Year after year, more and more people are suffering from diabetes, the number  of people with diabetes in 2012 confirms its fourfold increase over the last 35 years. It is estimated that in 2035, diabetes will be diagnosed in every third person. Currently the treatment of type 2 diabetes is based on glycemic control and avoidance  of complications. These goals can be achieved through lifestyle changes, the use  of hypoglycaemic drugs, and insulin injections. Achieving correct glycemic control is only possible if patients follow therapeutic recommendations. Data in the literature indicate that only 50% of patients follow established therapeutic regimens.

Aim. The aim of the study is the presentation of previous state of knowledge on the adherence in type 2 diabetes.

Brief description of state of knowledge. At present, there are few studies available assessing the level of adherence to the recommendations by patients with diabetes and adherence factors. Available publications indicate conflicting results regarding the influence of age, sex and duration  of the disease on the level of compliance.

Conclusions. It is necessary to conduct further analysis of the causes of non-compliance, to select non-adherence-prone patients, and to implement methods to improve adherence to treatment recommendations in case of diabetes.

 


Keywords


adherence, type 2 diabetes mellitus

Full Text:

PDF (Polski)

References


Diabetes. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en/ (dostęp: 2017.02.05).

Bosworth HB, Fortmann SP, Kuntz J, Zullig LL, Mendys P, Safford M, Phansalkar S, Wang T, Rumptz MH. Recommendations for Providers on Person-Centered Approaches to Assess and Improve Medication Adherence. Journal of General Internal Medicine. 2017; 32(1): 93-100.

Bosworth HB, Zullig LL, Mendys P, Ho M, Trygstad T, Granger C, Oakes MM, Granger BB. Health Information Technology: Meaningful Use and Next Steps to Improving Electronic Facilitation of Medication Adherence. JMIR Medical Informatics. 2016; 4(1): e9. doi: 10.2196/medinform.4326.

Leporini C, De Sarro G, Russo E. Adherence to therapy and adverse drug reactions: is there a link? Expert Opinion on Drug Safety. 2014; 13(1): 41-55.

Raebel MA, Carroll NM, Ellis JL, Schroeder EB, Bayliss EA. Importance of including early nonadherence in estimations of medication adherence. Annals of Pharmacotherapy. 2011; 45(9): 1053-60.

Glombiewski JA, Nestoriuc Y, Rief W, Glaesmer H, Braehler E. Medication adherence in the general population. PLoS One. 2012; 7(12): e50537.

Benjamin RM. Public Health Service Surgeon General. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK44657/ (dostęp: 2017.02.05).

Broncel M, Jabłonowska E, Wójcik K. Znaczenie złożonych schematów leczenia w jednej tabletce w wybranych dziedzinach terapeutycznych. Medycyna Rodzinna. 2015; 2: 79-88.

Kawalec P, Kielar M, Plic A. Koszty leczenia cukrzycy typu 1 i 2 w Polsce. Diabetologia Praktyczna. 2006; 7(5): 287–294.

Świerzyńska M, Bronisz A, Ocicka-Kozakiewicz A. Wyrównanie metaboliczne cukrzycy typu 2 i ocena realizacji zaleceń terapeutycznych w samoocenie chorych w zależności od sposobu leczenia. Medycyna Rodzinna. 2012; 3: 46-50.

Matej-Butrym A, Butrym M, Jaroszyński A. Samoocena przestrzegania zaleceń lekarskich a gospodarka węglowodanowa u chorych na cukrzycę typu 2. Family Medicine & Primary Care Review. 2015; 17(2): 111–114.

Adherence to long-term therapies: evidence for action. Geneva: World Health Organisation: 2013; 71-85.

"Out-of-pocket costs may be a substantial barrier to prescription drug compliance". Harris Interactive. Retrieved. 2010.

Lehmann A, Aslani P, Ahmed R, Celio J, Gauchet A, Bedouch P, Bugnon O, Allenet B, Schneider MP. Assessing medication adherence: options to consider. International Journal of Clinical Pharmacy. 2014; 36(1): 55-69.

Jimmy B, Jose J. Patient medication adherence: measures in daily practice. Oman Medical Journal. 2011; 26(3): 155-9.

Hawryluk J, Kostrzewa-Zabłocka E. Zespół wypalenia osobowości w cukrzycy typu 2. Zdrowie i dobrostan. 2015; 2: 207-221.

Markowicz A, Molsa M, Tłuczykont M, Strojek K. Przestrzeganie zaleceń lekarskich (compliance) u chorych na cukrzycę leczonych w opiece ambulatoryjnej. Diabetologia Kliniczna. 2013, 2(5), 165–171.

Gottwald-Hostalek U, Kurzeja A, Strojek K. Stosowanie się pacjentów do zaleceń terapeutycznych i tolerancja leczenia metforminą o przedłużonym uwalnianiu u chorych na cukrzycę typu 2. Badanie GLUCOMP. Diabetologia Praktyczna. 2016; 2(1): 18-25.

Yoel U, Abu-Hammad T, Cohen A, Aizenberg A, Vardy D, Shvartzman P. Behind the scenes of adherence in a minority population. Israel Medical Association Journal. 2013; 15(1): 17-22.

Lokhandwala T, Smith N, Sternhufvud C, Sörstadius E, Lee WC, Mukherjee J. A retrospective study of persistence, adherence, and health economic outcomes of fixed-dose combination versus loose-dose combination of oral anti-diabetes drugs. Journal of Medical Economics. 2016; 19(3): 203–212.

Curkendall SM, Thomas N, Bell KF, Juneau PL, Weiss AJ. Predictors of medication adherence in patients with type 2 diabetes mellitus. Current Medical Research and Opinion. 2013; 29(10): 1275–1286.

McAdam-Marx C, Bellows BK, Unni S, et al. Determinants of glycaemic control in a practice setting: the role of weight loss and treatment adherence (the DELTA study). International Journal of Clinical Practice. 2014; 68(11): 1309–1317.

Eaddy MT, Cook CL, O’Day K, Burch SP, Cantrell CR. How patient cost sharing trends affect adherence and outcomes: a literature review. Physical Therapy. 2012; 37(1): 45–55.

Matej-Butrym A, Butrym M, Jaroszyński A. Analiza przyczyn nieprzestrzegania zaleceń lekarskich przez chorych na cukrzycę typu 2. Family Medicine & Primary Care Review. 2011; 13(3): 449–451.

Walicka M, Franek E. Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych w leczeniu chorób przewlekłych. Diabetologia. W: Gaciong Z, Kardas P, (red.). Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych: od przyczyn do praktycznych rozwiązań: podręcznik dla lekarzy i studentów kierunków medycznych. Warszawa: Naukowa Fundacja Polpharmy; 2015: 137-142.

Dudzińska M, Kowalczyk M, Malicka J, Nowakowski A, Tarach J, Zwolak A. Ocena zmian w zakresie samokontroli wśród pacjentów z cukrzycą typu 2 po wdrożeniu insulinoterapii – badanie prospektywne. Family Medicine & Primary Care Review. 2013; 15(3): 315–317.

Reeve E, Wiese MD. Benefits of deprescribing on patients' adherence to medications. International Journal of Clinical Pharmacy. 2014; 36(1): 26-9.

Grant RW, Devita NG, Singer DE, Meigs JB. Polypharmacy and medication adherence in patients with type 2 diabetes. Diabetes Care. 2003; 26(5): 1408-1412.

Morello CM, Chynoweth M, Kim H, Singh RE, Hirsch JD. Strategies to improve medication adherence reported by diabetes patients and caregivers. Results of a taking control of your diabetes survey. Annals of Pharmacotherapy. 2011; 45(2): 145-53.

Odegard PS, Carpinito G, Christensen DB. Medication adherence program: adherence challenges and interventions in type 2 diabetes. Journal of the American Pharmacists Association (2003). 2013; 53(3): 267-72.

Tatoń J. Edukacja i psychologia terapeutyczna – nowy kierunek ulepszania wyników leczenia i jakości życia przewlekle chorych. Medycyna Metaboliczna 2005; 9: 3–7.

Adamek R, Gromadecka-Sutkiewicz M, Kalupa W, Kara I, Nowicka T, Maksymiuk T, Zysnarska M. Palenie tytoniu, alkohol i aktywność fizyczna wśród pacjentów z cukrzycą typu 2. Przegląd Lekarski 2012; 69(10): 944-946.

Łagoda K, Kamińska K, Kobus G i wsp.: Ocena wiedzy pacjentów na temat profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej. Przegląd Kardiodiabetologiczny. 2009; 4: 64-70.

Majkowska L, Tejchman K, Ślozowski P i wsp.: Ocena poziomu edukacji chorych na cukrzycę typu2 w Szczecinie i okolicach. Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna. 2003; 3: 501-508.

Meece J. Improving medication adherence among patients with type 2 diabetes. Journal of Pharmacy Practice. 2014; 27(2): 187-94.

Adamska K, Jaworska M, Korzon-Burakowska A, Kunicka K, Skuratowicz-Kubica A, Świerblewska E. Wpływ edukacji na parametry wyrównania cukrzycy i jakość życia chorych na cukrzycę typu 2 leczonych insuliną. Diabetologia Praktyczna. 2010; 11(2): 46–53.

Kroemke A, Kwissa-Gajewska Z. Różnice płciowe w przystosowaniu do insulinoterapii u chorych na cukrzycę typu 2. Diabetologia Kliniczna. 2013; 2(4): 115-119.

Carter SR, Moles R, White L, Chen TF. Medication information seeking behavior of patients who use multiple medicines: how does it affect adherence? Patient Education and Counseling. 2013; 92(1): 74-80.

Rolnick SJ, Pawloski PA, Hedblom BD, Asche SE, Bruzek RJ. Patient characteristics associated with medication adherence. Clinical Medicine & Research. 2013; 11(2): 54-65.

Kwissa Z. Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia u osób chorych na cukrzycę. Psychologia Jakości Życia. 2006, 5(1): 119-132.

Kocemba I. Wsparcie społeczne a kontrola poziomu glikemii we krwi w cukrzycy typu 2. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Psychologica 11, 2007.

Kroemeke A, Kwissa-Gajewska Z. Rozpoczynanie insulinoterapii u pacjentów z cukrzycą typu 2 - źródło stresu wymagającego aktywności zaradczej. Medycyna Metaboliczna. 2012; 16(1): 19-23.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.556419

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Natalia Alicja Świątoniowska, Beata Jankowska-Polańska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)