Physiotherapy in the postpartum problems

Witold Słomko, Pola Zamojska, Maciej Dzierżanowski

Abstract


Female after childbirth recovering at different rates, in theory, it is assumed that the confinement takes from 6 to 8 weeks. At this time maternal should return of the condition before pregnancy and childbirth. Sometimes that the return to full fitness is difficult, because of the problems typical for the postpartum. This article presents physiotherapeutic methods are effective in treating: diastasis of the rectus muscle of abdomen, stretch marks, difficult  healing scars after a cesarean section, lactating problems, incontinence. Appropriate treatment results prevention of these symptoms, although if they appear, it helps to fight them down. Kinesitherapy and physical therapy are used in the treatment. Also can be used massage and kinesiotaping.


Keywords


pregnancy, problems, physiotherapy, postpartum, childbirth, physiotherapy, rehabilitation.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Kolster B. Poradnik fizjoterapeuty. Badanie, techniki, leczenie, rehabilitacja. Ossolineum. Wrocław; 2001.

Opala- Berdzik A, Dąbrowski S. Postępowanie fizjoterapeutyczne w przypadku rozstępu mięśni prostych brzucha u kobiet w ciąży i po porodzie. Fizjoterapia. 2009; 17(4): 67-70.

Szukiewicz D. Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie. Wydawnictwo lekarskie PZWL. Warszawa; 2012.

Lewandowski G. Masaż kobiety w ciąży i niemowlęcia. Annał. Łódź, 2007.

Żuralska- Lazar A. Kiedy skóra nie wytrzymuje. Beauty forum . 1-2/2013: 20-22.

Kasprzak W, Mańkowska A. Fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej. Wydawnictwo lekarskie PZWL. Warszawa; 2010

Krajkowska M. Atak na rozstępy. KiF. 01/2009: 134-135 .

Kochański J. W. Medycyna fizykalna. PHU Technomex. Gliwice; 2009.

Olszewski J. Fizjoterapia w wybranych dziedzinach medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa; 2011.

Mikołajewska E. Kinesiotaping. Rozwiązania wybranych problemów funkcjonalnych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa; 2011.

Bręborowicz G. Ginekologia i położnictwo. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa; 2007.

Ćwiek D. Szkoła rodzenia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa; 2010.

Brown D, Langdon C. Does Kinesio Elastic Therapeutic Taping Decrease Breast Engorgement in Postpartum Women? Clinical Lactation. 2014; 5(2): 67-73.

Bruhn W. Karmienie piersią. Poradnik NUK na temat karmienia piersią.

dostępny on-line 04.04.2017: http://www.nuk.pl/media/static/uploads/PoradnikNUK_karmienie_piersia.pdf

Opala T. Ginekologia. Podręcznik dla położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa; 2003.

Kwolek A, Rzucidło S, Zwolińska J, Pop T, Janeczko J, Przygoda Ł. Leczenie zachowawcze wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów 2006. 3: 227–233.

Halski T, Taradaj J, Pasternok M, Pasternok M, Halska U. Zastosowanie elektrostymulacji w przypadkach NTM u kobiet – cz. I. Rehabilitacja w praktyce. Elamed. 4/2007: 24-26.

Kwolek A. Rehabilitacja medyczna. Tom II. Urban&Partner. Wrocław; 2003.

Klisowska, Dąbek A, Zborowska I, Kapkowski B, Kowalik M. Nietrzymanie moczu – zadanie dla fizjoterapeuty. Część II. Piel. Zdr. Publ. 2012: 145–152.

Fiodorenko- Dumas Ż, Paprocka-Borowicz M. Postępowanie fizjoterapeutyczne w nietrzymaniu moczu. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. 2014; 20(1): 12–16 .

Szymanowski P, Wójcik A, Szepieniec W, Jóźwik M. Kompleksowe leczenie schorzeń uroginekologicznych. Rehabilitacja w ginekologii. 3/2014: 15-18.

Halski T, Taradaj J, Pasternok M, Pasternok M, Halska U. Fizjoterapia NTM. Rehabilitacja w praktyce. Elamed. 1/2008: 37-39.

Olszewski J. Fizjoterapia w wybranych dziedzinach medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa; 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.494984

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Witold Słomko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)